De auto als schuldige

Tolpoortjes, betalingen, heffingen etc. De auto moet het ontgelden. Het is vol in Nederland; heel vol. Vooral met mensen die van hot naar her willen. Het gevolg: uitpuilende treinen, verstopte wegen met urenlange files, en veel gefrustreerde mensen. Die files moeten minder, vindt Netelenbos. Daarom moet er een stelsel komen waarbij in drukke tijden en de spits vooral mensen extra moeten gaan betalen om op de weg te komen. Daarmee zou men blijkbaar uit kostenoverweging efficiënter met het vervoer omspringen. En wie gaat dit dan betalen? Nou ja, het bedrijfsleven. De toerist die een dagje naar Zandvoort wil heeft het al lang gehad met die rij als hij na drie uur met een bijna kokende motor in zijn kuil op het strand aankomt. Die laat het wel uit zijn hoofd om aan te schuiven. Nee, het zijn de bedrijven, die eerst van de regering subsidie krijgen om in de uithoeken van ons land vestigingen te bouwen om de werkeloosheid te drukken. Die moeten nu gaan boeten voor hun mobiliteit. Want het zenuwcentrum van ons land blijft toch de randstad. Dus is men genoodzaakt heen en weer te gaan. En hoe krijgt een bedrijf een jonge kerel, recht van de universiteit of hogeschool gemotiveerd om voor hem te komen werken, zonder direct het onderste uit de salariskan te halen? Juist, je geeft hem een leasebak. Deze penisverlengende schijnbaar goedkope oplossing, wordt in deze kringen gewaardeerd. Zeker omdat de jongelingen met een beginsalaris nooit zo’n ding zouden kunnen aanschaffen. Dus zij aan zij bevolken deze kereltjes de wegen met auto’s waarin wel tot vijf keer meer mensen kunnen. Is fiscaal nog interessant ook. Lost gelijk het mobiliteitsvraagstuk van het bedrijf op, heeft men jarenlang gedacht. Maar, het is uit de hand gelopen. De capaciteit van ons wegennet staat het niet toe dat het ongebreideld door miljoenen dagelijks op hetzelfde moment gebruikt wordt. Dus er moeten maatregelen komen. Eerst de tolwegen en even later kwam het idee van rekeningrijden. Dit laatste middel zou het helemaal worden. Er moet een ingewikkeld fijnmazig systeem worden opgezet waarmee de automobilist, wanneer hij op het verkeerde moment in de spits bijvoorbeeld op de verkeerde plaats was -de file- hij een extra heffing zou krijgen. Dat zou hem wel afschrikken op dit tijdstip te gaan rijden. De opgetrommelde deskundige -Roel Pieper- zei dat dit snel ingevoerd kon worden, dus: aan de slag. Maar er kwam verzet uit de politiek. Dat systeem was toch wel erg ingewikkeld en niet doorzichtig, dus dit moet simpeler, vonden de politici. Dus: één tarief voor alles en iedereen. Allemaal een kastje in de auto en aan het einde van de maand een rekening in de bus om de verreden kilometers te verrekenen, ongeacht waar of hoe. En nu snap ik het niet meer. Het hele idee om de files te drukken is vertaald in een ordinaire, integrale lastenverhoging. Dit stelsel lost geen enkele file op, is schreeuwend duur en maakt integraal de variabele lasten van het autorijden duurder. Daar hadden we toch de benzineprijs al voor? Jarenlang is de benzineprijs het middel geweest om die variabele lasten van auto’s duurder te maken: kwartjes van Kok betalen we al jaren, hoewel we het idee hebben dat het guldens zijn. En nu dus dit onzalige stelsel. Dit nieuwe stelsel is bovendien slecht voor het milieu, want bij een benzine slurpende auto zijn de variabele benzineheffingen veel hoger, dan bij een zuinig karretje, terwijl de zuipschuit misschien wel net zoveel kilometers rijdt; dus in dit stelsel evenveel betaalt. En alle niet-betalende buitenlanders rijden fluitend over onze wegen en lachen ons allemaal uit.

Mobiliteit is nodig in ons land. We zijn een handelsvolk en door deze verplaatsingen zijn we flexibel en kan de handel ook floreren en daaraan kun je niet tornen. Nee, om dit probleem op te lossen is nu een totaal verkeerde kaart gespeeld, als gevolg van een onmogelijk compromis. Wil je echt iets aan het fileprobleem doen, dan moet je ander zaken gaan regelen. Openbaar vervoer opzetten, stimuleren van carpoolen en zeker geen aantrekkelijke leaseregelingen toestaan. De overheid moet de greep op treinen, trams metro’s en bussen volledig terugpakken in plaats van verkwanselen. Structureel aanpakken en vooral financieel aantrekkelijk houden. Dat is pas een taak van de overheid.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht