Privatisering

Het moet maar eens afgelopen zijn. Kwijlend en geilend heeft de Nederlandse politiek alle nutsbedrijven, telecombedrijven en vervoersbedrijven verkwanseld aan de commercie. En wat zijn we ermee opgeschoten? Niets, helemaal niets! We zijn erop vooruit gegaan. Krijgen we van de nutsbedrijven premies bij bepaald gebruiksgedrag, en maakt men reclame voor iets waarmee men helemaal geen keuze heeft. U kunt zelf bepalen van wie u uw energie afneemt. Ik kan wel tot 26% voordeliger zijn. Ik stel me dan voor dat er iemand een kabel komt leggen tot aan de deur en dan zegt deze: alstublieft meneer Krijnen, uw nieuwe stroom. Maar nee hoor. Alles komt uit dezelfde draadjes binnen, maar slechts de afzender van de nota wijzigt. Waar zit dat voordeel dan in? De prijs is eerst fors omhoog gegaan, vanwege de olie en nu deze goedkoper wordt probeert men de consument te paaien. Eigenlijk vind ik dat de nutsvoorzieningen altijd moeten trachten zo voordelig mogelijke voorzieningen aan te bieden. Dus het feit dat de ene energiemaatschappij veel duurder is dan de andere, riekt naar geldklopperij. Ook de service wordt minder. Had je vroeger op alle plaatsen, waar bijvoorbeeld telefoon lag, de mogelijkheid om te worden aangesloten op het net, met de nieuwste voorzieningen, zoals ADSL en kabelinternet, blijven plaatsen als Dongen, vanwege oninteressante commerciële belangen achter. Ik vind dit ronduit schandalig. En nu dreigt KPN ook nog failliet te gaan. Dat zal helemaal wat worden, wanneer op enig moment de telefoons allemaal dood zijn. Dan zijn we in ons nopjes met de privatisering. Neem nou ook de NS en NoordNet. Van NoordNet staat de helft van de treinen kapot langs de kant en de NS krijgt het maar niet voor elkaar om de treinen op tijd en met de adequate bezettingen rond de kerktoren te laten rijden. En ook de busmaatschappijen, metro’s en taxi’s liggen te grabbel. Nee, wat mij betreft heeft de Nederlandse politiek de verplichting, de infrastructuur op peil te houden. Niet door ze te verkopen en op papier nog aandeelhouder te zijn, maar gewoon als eigenaar op te treden en politieke verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Dan kan er ook iets van een solidariteitsgevoel ontstaan, waarbij kleinere bestemmingen kunnen blijven bestaan, zodat inwoners van kleinere plaatsen niet verstoken blijven van openbaar vervoer. Zelfs in Dongen is ween verloedering tot het vervoer ingetreden. Hadden we tot voor kort een taxibedrijf dat 24 uur per dag rondreed; nu moeten de taxi’s uit Tilburg komen en moet je op een ongelukkig tijdstip soms wel een uur of meer wachten. Ik ben best voor liberalisering van een aantal zaken, maar openbaar vervoer, nutsbedrijven etc. zijn zo van levensbelang, dat het niet zou mogen, dat door commercialiteit de dienstverlening te duur of onmogelijk wordt. En het feit dat verkoop veel geld oplevert is ook maar betrekkelijk en eenmalig. Bovendien, wanneer de politiek de bedrijven verkwanseld heeft, komen de politici met bezwerende vingers omhoog wanneer ze zich echt als ondernemer gaan gedragen. Kortom, in Den Haag zijn ze ook zo dualistisch als het maar zijn kan. Een morrend volk wat er ook niets meer van begrijpt. Wat mij betreft, terug naar de Post Telegraaf en Telefoon en het gemeentelijke energiebedrijf.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht