De werkelijkheid de fictie voorbij

Deze week begon de 21e eeuw volgens velen. Na een ontstellende ochtend in de VS waarbij de doorgekomen TV-beelden deden denken aan computerspelen, Tom Clancey-boeken en Oliver Stone-films is de wereld een illusie armer geworden.

Een toekomstbeeld van een vreedzame wereld, waarbij mensen op basis van redelijkheid met elkaar overweg gaan, is vanaf dat moment weggevaagd. Nooit zullen we nog zorgeloos in een vliegtuig stappen, een openbaar gebouw betreden of grote manifestaties bezoeken. Vanaf nu zullen we in de gaten gehouden worden, want de vijand is ongrijpbaar en kan overal opduiken. WO III is gestart terwijl de vijand niet eens zichtbaar is. En dat is zo verontrustend. Hadden we vroeger de Spanjaarden, de Duitsers of de Russen als vijand die je werkelijk kon zien, voelen en horen; nu weet je niet eens hoe je vijand eruit ziet. Terroristen zijn ook niet echt te bestrijden. Elk weldenkend mens houdt van het belangrijkste wat hij heeft: het leven, maar deze idioten offeren dit met het grootste gemak op voor een ideologie. Een ideologie die altijd op fundamentalistische grondslag is ingegeven en waarschijnlijk ingepompt. Fundamentalisme is per definitie slecht. Met fundamentalisme zoek je het uiterste op, waardoor er geen ruimte meer is voor andersdenkenden of zelfs een dialoog. Vaak heeft dat fundamentalisme een godsdienstige achtergrond. Zowel Mohammed als Jezus Christus hebben nooit bedoeld dat mensen in naam van God anderen doden. Daarmee wordt ook bewezen hoe armoedig het denken van mensen is. Als Mohammed of Jezus tijdens hun leven hadden geweten wat er allemaal in naam van hen zou worden uitgevoerd op deze aardkloot, dan hadden ze waarschijnlijk destijds hun mond gehouden. In naam van God is meer kapot gemaakt dan opgebouwd. En daar zitten we dan. De adrenaline stijgt Amerika uit de oren en nergens is de vijand te zien. Dat kan haast niet anders dan leiden tot onredelijke woede; een hetze tegen alles wat verdacht lijkt. En men weet inmiddels de namen van de kapers. Allen mensen met een Arabisch klinkende naam, dus het Midden-Oosten en Voor-Azië mogen wel oppassen. Elke Arabisch-uitziende persoon die min of meer zich verdacht lijkt op te houden zal vanaf nu geen leven meer hebben. Ook alle uitingen van enthousiasme over de aanslagen worden breed uitgemeten en scherp veroordeeld door de media. Terecht uiteraard, maar het is ook een signaal. De wereldkoek is niet goed verdeeld en voor vooral deze groeperingen en volkeren, die zich door fundamentalisme en religie graag laten hersenspoelen, worden vooral de VS gezien als de grote imperialistische agressor die hun kansen en middelen ontnemen om ook deel te nemen aan de begeerde welvaart. Deze oorlog escaleert straks uit frustratie. Frustratie die altijd wordt ingegeven door onmacht. De publieke opinie zal zich fel kanten tegen het fundamentalisme dat vanaf nu op één hoop wordt gegooid met terrorisme. Het vertrouwen in de eigen Westerse macht taant hierdoor behoorlijk, beginnend met de beurzen die de ene duikeling na de andere doormaken. Tenslotte staat veiligheid erg hoog in de piramide van Maslow en deze wordt nu ernstig bedreigd. Toch blijft het ongelooflijk. Dat je veilige wereld zo ineens kan instorten, door een paar suïcidale gekken. Ik heb zelf vier jaar geleden op het Observation Deck van het WTC gestaan en gezien en gevoeld hoe immens groot, imposant en sterk deze gebouwen waren. Het is daarom nog onvoorstelbaarder dat deze in krap twee uur tijd zijn teruggebracht tot een hoop beton en schroot met daaronder de lijken van bijna 5000 onschuldige mensen. En hoe moet het nu verder? Ik denk dat we een nieuw soort koude oorlog krijgen en dat er een enorme impuls gegeven zal worden aan de binnenlandse veiligheidsdiensten van alle landen en waarbij wij, als arme burgers veelvuldig in de gaten gehouden zullen worden. Privacy verdwijnt in de geschiedenisboeken. Big Brother is nu echt begonnen.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht