Dongense natte droom

Afgelopen week heeft de Dongense gemeente een krediet verstrekt van 1,2 miljoen EURO aan het zwembad “De Vennen”. Niet om bijvoorbeeld meer zwemaccommodatie aan te leggen zodat iemand die vrij wil zwemmen op wat meer christelijke tijden terecht kan; nee het feest moet compleet worden met fitnessruimtes en saunavoorzieningen.

Voorzieningen, die normaliter door commerciële exploitanten worden gerund. Het zwembad is zogenaamd geprivatiseerd en ondanks dat de gemeente de enige eigenaar is, zou een dergelijke uitbreiding dus ook op commerciële gronden moeten worden afgewogen. Met een lening van een dergelijk bedrag wordt de rentelast al gauw zo’n EURO 100.000 per jaar, afgezien van de aflossingen. Verteld werd tijdens de discussies in de gemeenteraad dat 15% van de Dongense bevolking min of meer regelmatige bezoeker is van het zwembad. Dat zijn een kleine 2500 mensen. Daarnaast heeft het zwembad nogal wat aantrekkingskracht naar omliggende gemeentes, vooral de Reeshof in Tilburg. Ik hoor tot die 15% die het zwembad regelmatig bezoekt en omgeslagen per jaar zou ik dan ongeveer 40 EURO per jaar in moeten brengen om de rente te kunnen opbrengen. Ik zie dat niet gebeuren. Ondanks de belofte dat de kosten niet worden doorberekend in het toegangsticket, betwijfel ik dat op den duur. Want naast de rentelast en aflossing zullen er ook mensen werkzaam zijn in zo’n centrum die ook allemaal geld kosten, als ik verder ga rekenen. Kortom er moet nogal wat binnenkomen om de exploitatie rond te krijgen. Het wordt verkocht dat daarmee het zwembad een grotere aantrekkingskracht heeft. Dat zal wel, maar dan kan ik dus helemaal niet meer terecht. Bovendien, wie gaat er nu in zijn eigen woonplaats naar de sauna? En fitnessvoorzieningen zijn al behoorlijk aanwezig in Dongen. Door de lening tegen waarschijnlijk een zacht prijsje aan te bieden en met het idee dat, wanneer het fout loopt de gemeente toch wel voor de kosten opdraait, is het makkelijk concurreren. In mijn ogen gaan we hiermee echt een brug te ver en zouden de exploitanten zich gewoon moeten melden bij een bank met een businessplan om geld los te krijgen. Dan denk ik dat ze nog minstens voor een half jaar met huiswerk terug naar hun bassins worden gestuurd. De gemeente gebruiken als bank vind ik laakbaar, want de beschikbaar staande middelen zijn niet bedoeld om commerciële initiatieven te ondersteunen, maar een leefbare samenleving in Dongen te realiseren. En dan denk ik vooral aan tal van verenigingen en voorzieningen die voorzien zijn van tijdelijke of slechte accommodaties en waarvan de initiatieven een minstens zo groot deel van de gemeenschap raken. Nee, een fatsoenlijk accommodatiebeleid komt maar niet van de grond en wanneer dit wel het geval zou zijn, blijkt het geld vast te zitten of verkwanseld aan deze Dongense natte droom. Maar zolang de files naar de omringende gemeentes ’s morgens altijd langer zijn dan andersom en wanneer een Dongenaar aan winkelen denkt kiest tussen Oosterhout, Breda of Tilburg moeten we gewoon met twee benen op de grond blijven staan en niet-realistische grootheidswaanzin naar het rijk der fabelen verwijzen. Wanneer een commerciële exploitant het sauna- en fitnessinitiatief niet interessant vindt zijn er geen gronden voor de gemeente om dit zelf te doen. En de smoezen dat een beetje een zwembad een soort algemeen gezondheidscentrum moet zijn is mijns inziens trendy geklets en leidt alleen maar tot een grotere afstand naar kansarme groepen die gewoon hun baantjes willen trekken tegen een redelijke prijs om inderdaad fit te blijven. Ook in de portemonnee.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht