Lokale radio in een spagaat

We zijn als lokale omroep zo’n kleine twee jaar bezig met radiomaken en ik wil absoluut niet klagen hoe we in Dongen inmiddels gevaren zijn. We hebben een grote enthousiaste vrijwilligersgroep en we kunnen zoals het ernaar uitziet de komende tijd met een redelijk gerust hart tegemoet zien.

Toch is het een hele opgaaf om een omroep zoals die van ons in de lucht te houden. Het is echt niet zo dat je ergens op een achterkamertje een studio inricht, een mast op het dak zet, een paar vrijwilligers bij elkaar zoekt en draaien maar. Nee, je moet een zendmachtiging hebben, je aanmelden bij de overkoepelende vereniging OLON, de Stichting Reclame Code commissie, de Sena, Buma en Stemra. Verder krijg je als je veel geluk hebt van de gemeente het geld wat de tweede kamer beschikbaar stelt ten behoeve van Lokale omroepen. Dan moet je ook nog op de kabel zien te komen en dan kun je beginnen. Maar dan heb je nog te maken met het Commissariaat voor de media. Publieke omroepen mogen niet zomaar de hele dag leuke plaatjes draaien, maar moeten voldoen aan de zogenaamde ICE-norm. De I staat voor informatief, de C voor cultureel en de E voor educatief. 50% van de programmainhoud moet aan deze norm voldoen. Daar moet het programmabeleidsbepalend orgaan voor waken. Wat me nu echt ergert is de BUMA/STEMRA. Deze club vraagt aan de omroepen geld omdat we muziek draaien. Dat is wel vreemd. Wanneer de omroepen geen plaatjes draaien, kan niemand ze horen. Dus de artiestenbelangenclub zouden ons eigenlijk als omroep geld moeten betalen. Het gaat om grote sommen geld. Tot wel 50% van de begroting gaat op aan de rechten voor deze organisatie. Sinds een aantal jaren is daar ook de SeNa nog bijgekomen. Ook een vage club die recht blijkt te hebben opeen gedeelte van het budget. Het is dus allemaal niet zo makkelijk om een omroep draaiende te houden en ondanks het feit dat je zogenaamd publiek bent, zul je de begroting met sponsoring en reclame moeten aanvullen. Ook het feit dat het geld waarop je recht hebt niet eens rechtstreeks ontvangt is bedenkelijk. Voor het komende jaar zijn de budgetten die zijn toegekend door de regering opnieuw vergroot, maar de vrijblijvendheid waarmee de gelden via de algemene middelen beschikbaar komen, zorgt ervoor dat een groot deel van dit budget opgaat aan allerlei andere zaken. In Dongen wordt ook maar 2/3 van het toegekende budget doorgegeven aan de omroep, waarbij men ons zelfs nog restricties oplegt door ons te dwingen een bepaald aantal donateurs te werven. Waarschijnlijk zijn de plaatselijk politici zich niet eens bewust van dit feit, maar wij zullen dit binnenkort aan de orde gaan stellen, zeker nu we door het politiek café een hechtere relatie met de politiek krijgen. Dames en heren, u hoort nog van ons …

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE ERGERNIS TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht