Ruk naar rechts

Misschien omdat ikzelf politiek actiever ben geworden, maar ik erger me dood aan de onverdraagzaamheid die aan het ontstaan is met de komst van Leefbaar Nederland. Nu de letterlijk gladde populist Pim Fortuyn de touwtjes geheel in handen heeft, is hij bij gebrek aan programma aardig bezig de partij een enorme ruk naar rechts te geven.

Werd hij bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor Leefbaar Nederland nog teruggefloten omdat hij het aantal asielzoekers drastisch wilde beperken; nu heeft hij blijkbaar voor zijn ultrarechtse ideeën vrij baan gekregen. In de Volkskrant van vandaag 9-2-2002 doet hij een aantal uitspraken. Elke buitenlander die Nederland binnenkomt moet aan de grens gecontroleerd worden, waarmee het verdrag van Schengen geschrapt zou moeten worden. Geen asielzoekers meer naar Nederland; Nederland is vol. Punten waarop tien, vijftien jaar geleden Glimmerveen en Janmaat met pek en veren nog uit het land werden gezet en de bijbehorende partijen werden verboden. Verder moeten na vier jaar er geen wachtlijsten meer zijn en moet Nederland vooral veilig zijn. Puur punten die appelleren op het onbegrip van de simpele kiezer. De simpele kiezer wordt aangepraat dat de ellende in Nederland – voor zover deze er al is- op het gebied van veiligheid direct veroorzaakt wordt door asielzoekers en buitenlanders. We hebben het nog nooit zo goed gehad als nu en nu wordt er door deze orakelende biljartbal een roep gedaan om alleen naar onszelf te kijken. Een typisch postkoloniale gedachte, waarmee ons verderfelijk historische verleden en de werkelijke aard van ons zelfzuchtige volk naar boven komt. Niks verdraagzaamheid en samen zaken aanpakken; ikke ikke en de rest kan stikken. Het oplossen van de wachtlijsten is een dooddoener waarmee elke partij wel zal willen scoren en dus niet iets speciaals is voor Leefbaar Nederland. Het gevolg van al dit gedoe is dat rechts Nederland rechtser wordt. De VVD ziet Leefbaar Nederland met extreme vormen van haar ideeën gaan sleeën en houdt zich volgens de eigen achterban veel te rustig. Vooral de VVD, die voor de komst van Leefbaar Nederland toch uitzicht had om de grootste partij te worden, verliest in de opiniepeilingen haast elke week zetels aan het fortuinlijke Leefbaar Nederland. Daarom denk ik dat er een aardverschuiving zal plaatsvinden na de verkiezingen in mei. Zoals in het gezegde wordt beweerd: waar twee honden vechten om een been, gaat de derde er mee heen, zullen CDA en PvdA van deze rechtse stammenstrijd gaan profiteren. Toch is het zorgelijk dat de onverdraagzame ideeën van ultrarechts in zo’n korte tijd post kunnen vatten in een samenleving die het nog nooit zo goed heeft gehad. Zorgelijk ook, omdat juist nu er mogelijkheden liggen om met de middelen die we hebben bij te dragen aan een betere en veiligere mondiale samenleving. Waarom zijn we meer dan een ander, die zwart, bruin of op de vlucht is vanwege gevaar voor zijn leven? Ik houd mijn hart vast. Ik hoop dat de mensen die zich bij Leefbaar Nederland hebben geschaard ook hun wenkbrauwen gaan fronsen en zich gaan schamen voor de uitspraken van Fortuyn. Hopelijk leidt het tot een verdeeldheid die de partij al uiteenspat voordat ze in de kamer zit.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE ERGERNIS TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht