Sociaal culturele kerk

Een maandje geleden heb ik me via deze column verbaasd uitgesproken over de gang van zaken rondom de plannen van een nieuw sociaal cultureel gebouw in Dongen. Eerst was er een plan van Minos en Twisk en ineens was het te duur, klopte het helemaal niet en werd het ter zijde geschoven. Maar ook het plan maken was daarmee te duur en ik heb me ook verbaasd dat wethouder Panis ijskoud zei dat er op 1 april een nieuw plan ter tafel zou komen.

Met het gemak waarmee dit werd gezegd kon je twee dingen bedenken. Hij is zo desperaat dat hij dit wel moet zeggen om het politieke gezicht te redden of hij had al een ander plan. Hij had het geluk dat net in de maand maart er geen gemeenteraadsvergadering was, dus de raad kon hem ook niet eerder ter verantwoording roepen. Ondertussen kon hij ongestoord verder broeden. En wat bleek: de heer Panis toverde ineens de sloop van de St. Jozefkerk uit de hoge hoed deze week als alternatief. Een niet voor de hand liggend alternatief. De onderhandelingen die destijds gevoerd zijn tussen het kerkbestuur en de gemeente om deze panden aan te kopen liepen aanvankelijk op niets uit. Het bod van de gemeente was te laag en bovendien blokkeerde de gemeente een sloopvergunning door de twee in de aanbieding zijnde kerken als gemeentelijk monument aan te wijzen. Daarmee waren de panden haast onverkoopbaar en zeker de St. Jozefkerk. Vervolgens was er radiostilte. Sinds september 2003 zijn de St. Jozef- en Pauluskerk buiten gebruik. En dan komt de heer Panis met dit slimme plan. Een slim plan, want het kan een groot aantal problemen oplossen. Om te beginnen zal de ringweg rond het centrum gesloten kunnen worden; een lang gekoesterde wens van bijna de gehele raad. Op de tweede plek biedt deze ruimte de mogelijkheid als nieuwbouw voor de Cammeleur. Nadat de behoeften van de sociaal-culturele gebruikers waren geïnventariseerd in Dongen kwam namelijk ook de Cammeleur met de mededeling dat hun gebouw niet meer van deze tijd is, niet modern te exploiteren valt, te weinig parkeerruimte kent en niet fatsoenlijk is aan te passen aan de gebruiksvergunning. Dit nieuwe plan kan aan deze eisen voldoen, dus weer een probleem minder. Het Schouw is in dit plan buiten schot gebleven, maar er zal wel een sociaal culturele volksverhuizing op gang komen als alles doorgaat. Het bod op de kerken is ondanks een stabilisatie van de gebouwenmarkt wel 500.000 hoger dan tijdens de vorige onderhandelingen. Vandaar dat het kerkbestuur nu wel overstag is gegaan. En wat is nu zo’n predikaat van gemeentelijk monument nu waard? Ik krijg de indruk dat het gemeentebestuur dit als machtsmiddel heeft ingezet om haar gelijk te halen, Ondanks dat ik denk dat dit nieuwe plan best goed is, ben ik hierover toch wel verbaasd en strooit het ook roet in de ogen van de gemeenschap. Door de resultaten van de kooponderhandelingen en de sloopvergunning was namelijk dit alternatief eigenlijk uitgesloten. Ik kan me dan ook wel voorstellen dat de raad zich afvraagt hoe ze haar controlerende taak kan uitvoeren. Bovendien gaan ze nu wel erg hard. Die gemeentelijke monumentstatus is destijds vooral door inspanningen van de heemkundekring bereikt en wordt nu met één pennenveeg weggevaagd. En de argumentatie om destijds het gebouw tot monument te verheffen is nu ineens blijkbaar ondergeschikt aan de noden rondom de sociaal-culturele voorzieningen. Wat is zo’n monumentale status dan waard? En hoe betrouwbaar is dan onze overheid? En bovendien: ik zal hem missen, de St. Jozefkerk als baken in het landschap en de tweede katholieke kerk die gesloopt wordt in Dongen. Een aantal jaren geleden is de Mariakerk gesloopt en nu gaat ook St. Jozef eraan. Hoe moet het nu met het kindje Jezus verder?

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht