Radiosubsidie

Eindelijk is het zover. De tweede kamer heeft besloten dat de subsidies voor de Lokale Omroepen ook daadwerkelijk bij deze omroepen terecht komen. Hartelijk dank, heer Bakker van D66. In 2000 zijn de omroepbijdragen afgeschaft. Als compensatie van deze afschaffing is destijds besloten dat in Nederland zo’n 15 miljoen Euro beschikbaar gesteld zou gaan worden aan de lokale omroepen.

De verdeling zou plaatsvinden door de gemeentes op basis van het aantal wooneenheden per gemeente. Zij kregen dit extraatje toebedeeld via de algemene middelen. Dus geen zogenaamd geoormerkt bedrag. Dat oormerken was ook lastig, want niet elke gemeente heeft een lokale omroep. Ik weet nog dat in 2000 het toenmalige bestuur van onze omroep blij verrast was met het feit dat we sowieso subsidie kregen. Volledig onterecht, want het was een sigaar uit eigen doos. Nu zijn we vijf jaar verder en nog steeds strijden we om onze subsidie. Elk jaar mogen we weer blij zijn dat we niet in de klauwen van de bezuinigings- spoken terecht komen. Door de gekozen constructie kon de gemeente zelf bepalen of ze het geld wel doorsluizen. We krijgen in Dongen wel subsidie van de gemeente, maar niet het bedrag dat door het rijk in de algemene middelen wordt gestopt. Ongeveer 45 %, een kleine 5000 euro, wordt niet aan onze omroep uitgekeerd. Maar nu wordt het allemaal anders. U hoort nu de tekst van de aangenomen motie:

Motie nr. 95 (29800-VIII): De kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de overheid jaarlijks middelen ter beschikking stelt voor de lokale omroepen via de algemene uitkering aan de gemeenten, constaterende, dat een aanzienlijk deel van de gemeenten deze middelen niet (volledig) aan de lokale omroepen besteedt, van mening, dat lokale omroep van wezenlijke betekenis is voor een levendige lokale democratie, verzoekt de regering, te waarborgen dat deze middelen voortaan bij de lokale omroepen terechtkomen, hetzij door een specifieke uitkering, hetzij door de vorming van een afzonderlijk fonds voor dit doel, Met algemene stemmen aangenomen en hierbij ook dank aan de overkoepelende organisatie van omroepen: de OLON. Dit betekent dat de omroep recht krijgt op het volledige bedrag. En dat is ook nodig. Het in de lucht houden en hebbeen van een publieke lokale omroep is een kostbare aangelegenheid. Bumarechten, Senarechten, huur, zendvergunning, doorgifte nieuws, de OLON, plukken jaarlijks forse delen van ons budget weg. Maar ook de apparatuur is kwetsbaar. Elk jaar maken we verlies en teren we in op ons vermogen omdat er altijd wel iets kapot gaat. En wat ook kapot mocht gaan, het kost altijd flink veel geld. Vandaar dat we ook aan het einde van dit jaar weer een donateursactie gaan houden. Voor 5 euro per jaar kunt u onze omroep steunen. Kijk even op onze website www.radio0162.nl en u weet hoe u dit bedrag aan ons kunt overmaken. We staan voor grote kosten in de nabije toekomst, vanwege het verplaatsen van onze zendmast. Dus geld is hard nodig. Even terug naar de subsidie. Ik ben wel benieuwd bij wie de gemeente nu de 4500 euro gaat halen die ze ons jarenlang niet heeft uitgekeerd? Wordt het zwembadkaartje nu duurder, of wordt de bieb duurder? Geen idee, maar een gat valt er zeker in de begroting. Maar misschien in 2005 nog niet. Je weet maar nooit hoe lang de gemeente dit nog kan rekken.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht