Waarom nog een regering?

Ik vraag me hoe langer hoe meer af of we eigenlijk wel een regering nodig hebben. Iedereen ergert zich dood aan de ministers en hun onbetrouwbare beuzelpraat. Je hebt er niks aan: de regering komt meestal pas in actie als er iets gebeurd is. Om regeltjes te verzinnen. En bovendien hebben we Europa. Als we zelf al regeltjes willen verzinnen, en daar zijn we echt goed in, dan moeten we toch rekening houden met de Europese kaderstelling.

Dat houdt dus in dat we slechts in de marge kunnen opereren. Bovendien breekt de huidige overheid de verzorgingsstaat af, waarmee we decennia een voorbeeld stelden en waarop vele landen jaloers waren. Zoals het er nu naar uitziet wordt letterlijk alles afgebroken. Niets blijft onbespreekbaar. Zelfs de AOW. Niet alleen een verhoging van de ingangsleeftijd, maar een gehele afschaffing wordt nu al overwogen. En eigenlijk allemaal omdat wij zo braaf zijn geweest een pensioenverzekering te sluiten zodat we op onze oude dag toch nog een beetje op ons gemak kunnen uitdrijven. Met het weghalen van de AOW haal je een gehele verdieping weg uit het inkomenshuis en zullen vele oudjes, ondanks hun zuurverdiende pensioentje een minimum bestaan gaan leiden. Dank je wel. En dit alleen omdat het te duur wordt. 15 Jaar geleden werd hier al voor gewaarschuwd en ik kan me herinneren dat men toen het voorstel had om extra reserves te gaan aankweken. Want toen kon men al uitrekenen dat het financieel mis zou gaan zo rond 2020. Maar blijkbaar zijn of deze reserves er nooit gekomen, mocht het niet van Europa of zo, of zijn ze besteed aan nutteloze prestigeobjecten zoals de HSL en de Betuwelijn. Wat valt er dan nog te besturen over? Eigenlijk zouden een aantal technocraten dit best af kunnen zonder al dat geregel uit Den Haag. Ik stel voor dat er technische ministeries van financiën, politie & veiligheid, verkeer & waterstaat, onderwijs, Europese en internationale zaken en justitie komen en dat Nederland opgedeeld wordt in pakweg 30 regio’s, waarin alles geregeld wordt. De technische ministeries worden gecontroleerd door een afvaardiging uit de regio’s (zo’n 5 per regio). Weg met de eerste kamer, provincies en gemeentebesturen. Binnen de regio’s zijn technische lokale bestuurlijke centra die verantwoording afleggen aan de regio. Het regiobestuur wordt democratisch gekozen. De premier is slechts de verbindende spreekbuis van de ministeries. De regelgeving wordt getoetst aan Europese wetgeving en elke regio bepaalt zijn eigen beleid. Op het gebied van sociaal beleid heeft de regio een eigen verantwoordelijkheid en wordt ingericht naar de behoefte en mogelijkheden van zijn burgers. Hiermee kweek je solidariteit. Als dit allemaal wordt bedacht in verwegistan zul je altijd zien dat het oneerlijk wordt ingevuld. De regio’s zijn redelijk autonoom en van een maatvoering dat in de meeste behoeften zelf kan worden voorzien, bijvoorbeeld scholing en werkgelegenheid. Wetgeving moet een ingangsdatum en een einddatum krijgen, waarmee een jaar voor de einddatum moet zijn beslist of de wet wordt geprolongeerd of wordt bijgesteld. Zonder goedgekeurd prolongatievoorstel vervalt de wet. De wereld verandert zo snel dat het niet zinvol is om wetten voor de eeuwigheid te beschrijven. De democratie wordt op peil gehouden door twee verkiezingen: De Europese en de regioverkiezingen. De premier wordt gekozen door het parlement. De ministers zijn directeuren en in dienst van de staat en worden aangesteld. Hierdoor ontstaat er een veel meer consistent beleid en zijn we af van alle grillen waarmee we nu te maken hebben. Zo, in een paar minuten Nederland opnieuw ingericht. Ik wou dat het zo makkelijk ging. Ik ben bang dat ik me nog jaren moet ergeren voordat er iets van beweging in komt. Volgend jaar worden alle burgemeesters ontslagen. Ik ben benieuwd of we daarmee iets opschieten in de bestuurlijke vernieuwing. Ik moet het nog zien.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht