St. Josephkerk (2)

De kogel is door de kerk. Met deze beeldspraak, die in dit geval letterlijk genomen mag worden is het lot van de St. Josephkerk bezegeld. Het collegevoorstel om een onderzoek te doen om binnen een financiële marge te bekijken of met behoud van een deel van de kerk de plannen kunnen worden doorgezet heeft het niet gehaald. Een meerderheid in de raad heeft beslist dat de kerk moet verdwijnen.

Twee van de drie coalitiepartijen stemden tegen, maar kregen de PvdA mee. Daarmee ontstond een krappe meerderheid. De argumenten van vooral mijn eigen PvdA vond ik overigens wel matig, al ben ik wel voor het afbreken van de kerk. In mijn ogen kun je van zo’n gebouw in deze tijd niets maken; gaan er grote problemen ontstaan om het functioneel te krijgen, zijn de exploitatielasten en vooral daarin het onderhoud te duur en belemmeren de ligging een efficiënte inrichting van het gebied. Dat zouden de argumenten moeten zijn, afgezien van de meerprijs die ervoor betaald moet worden. Met geneuzel als dat de Cammeleur niet moet worden afgebroken en dat men ze met de kerk niet zo’n grote zaal gunnen scoor je in mijn ogen niet in de ogen van de Dongenaar. Een blind paard kan zien dat de Cammeleur absoluut niet voldoet en ik geef het bestuur van het Donckhuys groot gelijk dat ze vasthouden aan nieuwbouw. Bovendien verdient een gemeente van meer dan 25.000 inwoners fatsoenlijke culturele voorzieningen. Wellicht is al de concentratie van diverse verenigingen, de Cammeleur, Musis, De Muziekschool, Open Huis etc. etc. op één plek niet zo’n goed idee, maar het wordt wel tijd dat er iets gaat gebeuren. De verenigingen staan al jaren te wachten op structurele oplossingen en met het collegevoorstel zou de planvorming weer een half jaar worden uitgesteld: weer een goed -niet door de PvdA gebruikt- argument. Je zou het haast denken, maar het is geen complot wat er achter zit. Eerst komt de gemeente met een alomvattend plan om een deel van het centrum te herzien en daarbij de kerk af the breken, ondanks de gemeentelijke monumentenstatus. Onder druk van de geschrokken bevolking wordt de keutel wat ingetrokken en komt men met het plan van het deels afbreken. Dan zijn er nog groeperingen die zich sterk maken voor het behoud, zoals de heemkundekring en de nieuw opgerichte stichting “St. Joseph Blijft”. Op de redacties van de kranten komen echter voornamelijk berichten binnen van dat de kerk maar moet worden afgebroken. Er volgt nog een raadsinfo-avond waarbij het voorstel wordt gedaan om een nieuw onderzoek. Is het haalbaar om alles te realiseren binnen het budget van 8 miljoen, inclusief behoud van een deel van de kerk. Ook wordt al voorgerekend dat sloop 1,6 miljoen goedkoper wordt. Maar: ik hoorde het college vorig jaar nog zeggen dat het centrumplan ontwikkeld zou worden met een gesloten beurs. Als we daar als gemeenschap nu toch een aderlating van ruim 6,5 miljoen moeten doen, dan heb ik toch een ander idee over de kosten. Natuurlijk: verkoop van de grond van de Cammeleur, het Open Huis en de Muziekschool en wellicht ook de Pastoor Dirvenstraat zullen best wel wat in het laatje brengen. Maar of dit voldoende zal zijn, dat zal nog moeten blijken. Op zich vind ik dat afgezien van het lanceren van het eerste voorstel (dit was om in één keer zo te brengen te ambitieus en daardoor te schokkend voor de Dongenaar) Dongen aardig zorgvuldig is omgegaan met deze materie. Jammer voor de heemkundekring en de stichting “St. Joseph blijft”, maar ik denk dat het democratische recht heeft gesproken. De kerk gaat dus plat en het begin van de Hoge Ham en het einde van de de St. Josephstraat gaan op de schop. Als de ring wordt afgemaakt hebben we in Dongen eindelijk een redelijke doorstroming. Een typisch gebouw verdwijnt, maar helaas ook het buurgebouw: de pastorie. Dit in mijn ogen veel mooier gebouw moet wijken voor de weg. Ook voor de verenigingen zal er nu snel duidelijkheid komen, hoop ik. Dan hebben we niet alleen mooie sportaccommodaties, maar hebben ook de andere clubs eindelijk een goed onderkomen. En met de ambities van het gemeentebestuur om Dongen flink te laten groeien is dit erg aantrekkelijk voor haar huidige en toekomstige burgers. De parochie kan eindelijk opgelucht adem halen. Haar kerk komt niet in een decor van Sodom en Gomorra, maar zal in de vergetelheid raken. Ik denk dat ik toch nog een paar foto’s schiet voordat het ding helemaal plat gaat.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht