Het aanzien van Dongen 2005

Bij de overgang van jaren staat een mens vaak stil bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 2005 gaat voor mij persoonlijk wel in de boeken als een goed jaar. In de familie zijn er afgezien van het overlijden van de 89 jarige oma van mijn vrouw geen rampzalige zaken voltrokken; op mijn werk is het goed gegaan en vooral aan mijn korte studie aan de RMS Erasmus in Rotterdam heb ik veel plezier beleefd.

Ook de beide vakanties naar Turkije waren top en ik heb tijd gevonden om eens na te denken over de toekomst. In 2006 ga ik afscheid nemen als voorzitter van deze omroep. Niet per 1 januari al, zoals ik eerder heldhaftig had aangekondigd, maar op 1 april. Dat geeft de organisatie nog even lucht om een opvolger te vinden. Voor mij voelt het voorzitterschap als een wielrenner die al vijf jaar voorop in de kopgroep meedraait. Dat gaat niet, eens moet je jezelf terug laten zaken om bij te komen. Dus als er luisteraars zijn die deze nobele taak willen overnemen, graag! Kijken we weer eens terug naar 2005. Wat gebeurde er in Dongen? Als ik objectief naar de buitenkant kijk, dan zie ik dat het uiterlijk van Dongen snel aan het veranderen is. Vertrouwde ijkpunten verdwijnen, nieuwe beeldbepalende gebouwen komen er op plaatsen waar je Dongen binnenkomt. Voorbeelden zijn de verbouwingen bij De Volckaert, het Rosario-poortgebouw en het nieuwe kantoor van GFK. Op bestuurlijk terrein is Dongen ook in beweging. Onze populaire burgemeester Hans van Brummen werd omstreden doordat er allerlei roddels rondgingen na zijn scheiding van zijn veel jongere vrouw, waarmee hij met veel bombarie een jaar eerder in het huwelijk trad . Min of meer gedwongen maakte de burgervader gebruik van de FPU-regeling en is nu gepensioneerd. Ook de gemeentesecretaris Spaan en nog een stel ambtenaren maakte gebruik van de nu nog gunstige FPU-regeling, waardoor wethouder van Beek dit jaar niet zoveel moeite had om de begroting binnen de perken te houden. Op het gebied van het centrumplan was vooral het nieuwe sociaal-culturele centrum, dat er moet komen en de St. Josephkerk een heikel punt dit jaar. De St. Josephkerk legt het loodje na een dappere strijd onder aanvoering van de Stichting “Sint Josephkerk Blijft” en de heemkundekring. In september heeft de gemeenteraad besloten dat het gebouw zal worden gesloopt. Verder is men nu bezig om de plannen met betrekking tot de te verplaatsen Cammeleur, de muziekschool, het Open Huis en alle los-vaste verenigingen rond te krijgen. Mogelijk is dit de inzet voor de verkiezingen van maart 2006. Wat nog meer in 2005? Ook in 2005 barstte het van de jubilea in Dongen, hetgeen niet vreemd is in een dorp met een groot verenigingsleven. Verder heeft Dongen er een toeristische attractie bij: De IJzertijdboerderij. Deze boerderij is gebouwd als replica van een boerderij zoals deze een paar duizend jaar geleden werd gebouwd. Ondanks dat er geen aanwijzingen zijn dat in Dongen er ooit zo’n gebouw heeft gestaan, zijn er een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan en hebben dit initiatief vorm gegeven met een zomerse toeristische trekpleister tot gevolg. Onze andere toeristische attractie “Het Dongha Museum”, dreigt onder zijn eigen succes te bezwijken. Door de status van “Nederlands Museum” wordt er een grote druk gelegd op de professionaliteit van het door vrijwilligers gerunde museum. En dat laatste probleem kent onze lokale Omroep ook. Onder druk van de steeds strenger wordende regelgeving moet onze organisatie op een professionele wijze geleid worden. Dit is echter zo goed als onmogelijk als de omroep alleen door goedwillende vrijwilligers wordt gerund. Bij het wegvallen van sleutelfiguren is de overdracht van taken en verantwoordelijkheden een ware zoektocht, met het risico dat er gaten ontstaan en de toezichthoudende organisaties over ons heen zullen gaan vallen. Bovendien wordt 2006 een sleuteljaar voor de omroep. De etherfrequentie 105,5 Mhz zal -zoals het ernaar uitziet- dit jaar voor het laatst gebruikt worden, waardoor we hopelijk nog wel via de kabel (87,5 Mhz) te beluisteren zullen zijn. Om dit te bereiken zijn grote investeringen nodig. Geld is er eigenlijk niet. Om het gat door het wegvallen van de etherfrequentie op te vullen, zullen we dit jaar programma’s gaan aanbieden onder de naam Radio Dongen via het internet. U als luisteraar kunt dan wanneer u het schikt via internet onze programma’s beluisteren. Kortom een spannend jaar. Ik ben zeer benieuwd wat ik volgend jaar rond dit tijdstip te melden heb. We zullen zien.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht