Bomen kappen

En ineens waren ze weg. De drie bomen die aan onze kant in de straat stonden zijn tot de grond toe afgezaagd. In eerste instantie verdacht ik er onze buurvrouw van. Maar nee, die is al rond de zeventig en nu niet bepaald uitgerust met een goede conditie om de toch wel flinke bomen te kunnen rooien. Het is wel een typische zaak. Naspeuring op internet geeft nergens een blijk van plannen om deze bomen te kappen.

Er is geen kapvergunning afgegeven en daarom zijn er ook geen bezwaarmogelijkheden. Niet dat we enig bezwaar hadden dat ze weggingen, maar het is curieus. Ruim een half jaar geleden stond onze buurvrouw voor de deur met de vraag of wij er bezwaar tegen hadden dat de drie bomen gekapt zouden worden. De wortels steken boven de stoep uit, ze zijn ooit verkeerd gesnoeid, waardoor ze verschrikkelijk traanden. Als je auto onder de boom stond moest je die later met een stoomapparaat schoonmaken. Bovendien bezorgde het drietal ons veel werk met blad ruimen en werd het vroeg donker in huis. Nee, ik had geen bezwaar. Mijn vrouw vond het eigenlijk niet nodig, die is vroeger als kind bij de natuurwacht geweest. We hebben toch de brief, die door de buurman twee deuren verderop was gemaakt, voor de gemeente ondertekend. De buurvrouw is ook nog bij de wijkraad geweest of die nog bezwaren had. De wijkraadleden gingen schoorvoetend akkoord, want de deegrol van de buurvrouw stond in de aanslag. Dan komt er een tijd van stilte. De ambtenaren in het gemeentehuis, die trouwens bezig zijn alle bomen van Dongen in beeld aan het brengen, wikten en wogen en kwamen tot de conclusie dat de bomen moesten blijven staan. Op 8 november 2005 ontvingen we een brief van de gemeente met de volgende motivatie: De bomen zijn in de wijk aangepland met als doel de wijk een groene uitstraling te geven. De bomen zijn gezond en zijn van belang voor het aangezicht van de straat. De gemeente Dongen hecht veel waarde aan een groene leefomgeving. Het kappen van gezonde bomen zal dan ook alleen gebeuren indien er onevenredig veel schade en/of overlast van wordt ondervonden. Dat is onzes inziens nabij uw woning niet het geval. Nog mooier wordt het als de ambtenaar ingaat op het beleidsuitgangspunt rond kappen: Ze schrijft: “Tevens moet geconstateerd worden dat een dergelijke situatie als nabij uw woning zich op veel plaatsen in Dongen voordoet. Indien wij tot rooien van deze bomen overgaan, zou dat tot een bestuurlijk vrijwel onmogelijke situatie leiden. Vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid willen wij immers iedereen hetzelfde behandelen en op op andere plaatsen hebben wij ook een dergelijk rooiverzoek geweigerd.” Een opmerkelijk antwoord als 4,5 maand later alsnog de bomen tegen de vlakte gaan. Het is net als met de St. Josephkerk. Eerst een monument van laten maken en vervolgens slopen. Zou het komen omdat de coalitie rond is en mijn partijgenoot Ad Stoop nu wethouder van Openbare Werken is geworden? Nee, dat kan niet. Hij is nog niet in functie. Ik weet niet wat ik nu te weeg breng met deze column, want de beheerder van de openbare ruimte is met het antwoord en haar actie niet echt geloofwaardig meer. Als uw boom in de weg staat heb ik het advies om een brief te sturen naar de gemeente en bij afwijzing een feestje te organiseren dat de boom zal verdwijnen. Da’s logisch toch?

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht