Onderwijsachterstand

Het onderwijs staat flink in de belangstelling de afgelopen weken, en eigenlijk nooit in een positief daglicht. Een professor beklaagde zich dat er in Nederland nog steeds geen leerstoel is van “informatica” op wetenschappelijk niveau. Ja, je kunt een masteropleiding volgen, maar een echte universitaire studie is er niet en ook niet in de maak. Ons ministerie van onderwijs blijft liever bij Grieks en Latijn hangen, en zijn successievelijk bezig het onderwijs uit te hollen, terwijl we daat juist de voorsprong met de rest van de wereld zouden moeten halen.

Nee, studenten haken af, want ze kunnen niet lang genoeg studeren met hun beurs en als je al te ambitieus bent, kleedt je dus als student je ouders uit. Daarmee wordt het onderwijs ongeveer weer zoals het vroeger was: als je rijk was kon je studeren, anders kon je het wel vergeten. Nog zo’n positief bericht over scholing is het percentage van het nationale inkomen dat wordt ingezet voor onderwijs. Was dit dertig jaar geleden nog 7 procent, inmiddels is het met zo’n 30 procent gedaald tot 5 procent. Geen enkele politieke partij heeft in haar plannen iets opgenomen om deze achterstand weer in te halen. Het gaat nu van een teruggang van jaarlijks zo’n 8 miljard euro. Kortom, onderwijs is niet belangrijk meer. Je ziet ook dat er hoe langer hoe mer jongelui zonder diploma van school afkomen. Schandalig, want je weet dat deze kinderen nergens fatsoenlijk terecht zullen komen en zelfs de levensverwachting wordt ermee korter. Nog zo’n lekker voorstel is, om de school verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van een gehandicapt kind. Als het kind niet in aanmerking komt voor speciaal onderwijs, dan moet het van mevrouw van der Hoeven maar naar een gewone school. De schoolleiding wordt verplicht de maatregelen te treffen om de gehandicapte leerling goed onderwijs te geven. Ze krijgen daar wel wat extra geld voor, maar het lijkt me een vrij moeilijk te realiseren plan. Scholen moeten toegankelijk zijn voor gehandicapten, maar een school met een verdieping zou dan een lift moeten installeren; en wat te doen als er medische verzorging overdag nodig is? De moderne school heeft geen extra ruimtes in het gebouw. Het probleem wordt weggehaald bij de ouders en op de schouders van de school gelegd. Ik denk niet dat dit de kwaliteit van het onderwijs goed doet, als mensen met een handicap van een bepaalde zwaarte worden gemengd met de gewone kinderen. Doordat er zo goed als zeker niet voldoende middelen ingezet kunnen worden om het gehandicapte kind te helpen, zal de aandacht van de gewone onderwijzer sterk gericht moeten zijn op dit gehandicapte kind.

Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Het laatste bericht over het onderwijs kwam uit de hoek van de PaBo, waar bleek dat een groot deel van de onderwijzers in spé eigenlijk niet goed kunnen rekenen. Ze moeten worden bijgespijkerd. Ik heb zelf geen kinderen een misschien moet ik daar maar blij om zijn. In zo’n knullig onderwijsland lijkt het mij geen pretje om op te groeien. En onze politiek, die gelooft het allemaal wel. Die laten de zaak verpauperen, waardoor de concurrentiepositie van ons land onder ernstige druk staat. Daar zijn we mooi klaar mee. Wie de jeugd mist, heeft geen toekomst.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht