Radio 0162 ter ziele

Op oudjaar hebben we letterlijk de zender van Radio 0162 in Dongen ontmanteld. Een project van zeven jaren exclusief anderhalf jaar voorbereiding is plotseling afgerond. Het resultaat: de omroep bestaat niet meer. Het zittende bestuur was eigenlijk al een jaar geleden van plan geweest om naast de radio zoiets als omroepdongen.nl te gaan opzetten en hadden al een domeinnaam radiodongen.nl geclaimd en een projectnaam: DINO (Dongense Internet Omroep).

Het was de bedoeling dat beide media een tijd lang naast elkaar zouden gaan bestaan. Het bleek echter moeilijk om de aandacht te verdelen binnen de vrijwilligersclub en zodoende is daar weinig van terecht gekomen. In 2006 kwam de eindstreep dichterbij. In april 2007 zou onze zendmast van de Volckaert moeten worden verwijderd omdat het oude hoofdgebouw van dit verzorgings- en verpleegtehuis wordt gesloopt. Dit lot hing altijd al als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. We hebben als bestuur niet echt moeite gedaan om een alternatief te zoeken. We hadden becijferd dat een verhuizing meer dan 10000 euro zou gaan kosten, en dat geld hadden we natuurlijk niet. Bovendien zou dat geen meerwaarde opleveren voor de luisteraar. Natuurlijk zouden we met een politieke lobby het wellicht voor elkaar hebben gekregen dat we de gemeente of sponsors bereid zouden vinden om ons te helpen, maar het geloof was binnen onze eigen organisatie aan het wegglippen. Waarom zou je zeggen? Op 1 januari 2006 was er nog weinig aan de hand. We hadden nog een actief vrijwilligersbestand, een leuke studio, en een vaste stek in de gemeenschap. Dat dachten we tenminste en in ieder geval hoopten wij dit. Maar de oudgedienden werden hoe langer hoe vaker geconfronteerd dat de Dongenaar ons niet echt kende, Dat er niet gereageerd werd als we leuke prijzen weg te geven hadden en dat elke gast in de studio zich vertwijfeld afvroeg waar onze frequentie nu zat. Eigenlijk merkten we dat er niet echt geluisterd werd. Sommige mensen hadden nog nooit van ons gehoord, terwijl we toch bijna wekelijks met logo en al in het weekblad voor Dongen aandacht voor onze uitzendingen vroegen. Ook onze aanwezigheid op braderieën en dergelijke leidde niet tot de verwachte doorbraak. De reden was simpel. We hadden een fantasienaam, zonder associatie met Dongen; we waren te laat ingestapt met dit medium in 2000 en we hadden alleen maar radio en een bescheiden website. En niet zoals andere lokale omroepen, kabelkrant of televisie. Gelukkig kregen we het wel voor elkaar om wat adverteerders te trekken, waardoor de constante financiële druk wat afnam. Ook de donateurs, die ons jaarlijks trouw een bijdrage stortte bleven ons gelukkig trouw, waarvoor dank. In de tweede helft van 2006 begonnen er scheuren in de organisatie te komen. Een aantal bestuursleden, waaronder ikzelf waren de ingewikkelde regelgeving en het gedoe beu en wilde opstappen om iets anders te gaan doen. Maar vind maar eens bestuursleden voor een organisatie met weinig draagvlak, super verantwoordelijkheden, altijd financiële perikelen en de constante druk dat het moet blijven draaien. Want als het stil is op de zender haak je helemaal af bij het publiek. Dat bleek wel aan het begin van 2006, toen we grote problemen hadden met de zender en we haast niet te ontvangen waren. Daarna werd het nog rustiger en moeilijker om je plaats terug te winnen. Want radiomaken is een verdringingsmarkt. Een tuner kan maar op één zender tegelijk staan en bovendien moet dat dan ook toevallig zijn op het moment dat wij uitzenden. Het aantal programma’s kalfde af, maar ook een aantal vrijwilligers hield het naar jaren voor gezien. Vaak niet alleen uit motivatieproblemen, maar toevalligheden. Het kwam ook wel door het feit dat radio maken wel erg verplichtend is. Hoe langer hoe duidelijker werd het dat de basis wel erg smal was om zo’n ingewikkeld radiostation te laten voortbestaan. Het roer moest dus om. In het DINO-project had een meerderheid van het bestuur in 2006 al voorgesteld om de ether te gaan verlaten en verder te gaan als podcaststation. Er kwam echter felle tegenstand van één van onze bestuursleden –de oud-oprichter van de omroep, waardoor dit even in de koelkast bleef. Zijn kindje zou hierdoor sneuvelen. Maar toen in de tweede helft van vorig jaar duidelijk werd dat de organisatie zover uitgehold zou worden dat het voortbestaan in gevaar zou komen, is het verzet gebroken en heeft dit bestuurslid –overigens in pais en vree – zich teruggetrokken. De weg was vrij om het podcaststation te starten. We hadden inmiddels als bestuur ook een onderhoud gehad met wethouder Stoop van communicatie en onze plannen voorzichtig voorgelegd. De heer Stoop was bezig met een communicatieplan en ons initiatief paste daar wel in. Dat de radio daarmee om zeep ging nam hij voor lief al hoefde dat niet persé van hem. Ook Ad Stoop heeft een verleden als bestuurslid van de Lokale Omroep in Dongen en ziet ook wel in dat met het wegvallen van radio een bepaalde doelgroep moeilijker wordt bereikt. We zullen de komende tijd ons dan ook inspannen om deze verloren groep te gaan bereiken. Maar met ons nieuwe initiatief sluiten we veel beter aan bij jongeren, die weinig hebben met radio en vaak op het internet te vinden zijn waarop ze tig dingen naast elkaar doen. Bovendien blijkt dat ook ouderen hoe langer hoe vaker de digitale weg weten te vinden. Wat mij betreft verwacht ik dat 2007 daarin een grote doorbraak zal worden. Doordat bandbreedte in Nederland wijd verspreid is en niet echt een probleem meer, draadloos internet veel mogelijkheden biedt in de huiselijke omgeving en pa en ma onder druk van hun kinderen ook de muis hanteren, verwachten we een goede toekomst met ons nieuwe initiatief OmroepDongen.nl. En we vallen ook in een gat, want binnen Dongen is er helemaal niets op dit gebied. Een aantal commercieel opgezette sites hebben getracht door bedrijven te verbinden een website op te zetten, maar al deze initiatieven zijn mislukt. Niemand zit te wachten op een gouden gids van Dongen met wat losse flarden informatie. Wij leggen onze basis in de gemeenschap als vrijwilligersclub. We proberen eerst het cultureel en maatschappelijk deel van Dongen aan onze site te verbinden voordat we met bedrijven gaan praten. We bieden clubs aan om gratis een beperkte website te hosten, waardoor ze digitaal bereikbaar worden. Daarmee hopen we ons beter te kunnen verankeren in de gemeenschap en helpen we actief verenigingen en stichtingen. Met de boedel van Radio 0162 kunnen we het financieel nog even uitzingen, waardoor de noodzaak er nog niet direct is om nu al bedrijven te benaderen. We zullen ons eerst moeten bewijzen. En als er eenmaal een fundament ligt wordt het voor bedrijven ook aantrekkelijker om te adverteren. Een website is qua reclame veel doelgerichter dan de krant of TV, waardoor de doelgroep voor de adverteerders directer bereikt kan worden. Bovendien is het bereik van een website ook veel beter meetbaar. Kortom: in het tweede of derde kwartaal van dit jaar zullen we ook hierin actiever gaan worden. Want geen geld – geen Zwitsers. Voorlopig zijn we bezig met het verder uitbouwen van de site en vieren we het feit dat we in de eerste vijf dagen van het bestaan van de site al meer bezoekers hebben gekregen als op de website van Radio 0162 in een heel jaar! En dan te bedenken dat we op 15 november 2006 pas zijn begonnen met de opzet. Met dank aan alle vrijwilligers en speciale dank aan Adriaan, Jeroen, Rick en Marga. Op 10 februari zullen we de site formeel gaan openen. Ik ben er nu al van overtuigd dat dit een groot succes gaat worden. En het idee om te gaan stoppen als bestuurslid? Welnee: Tijd is prioriteit.

{mp3remote}http://cloud.rinuskrijnen.nl/files/Mijmeringen/070106Mijmering.mp3{/mp3remote}

Beoordeel dit bericht