Politieke keuzes?

Politieke keuzes? Deze week was het weer eens gemeenteraadsvergadering. Ondanks de korte agenda kregen de 20 politici het niet voor elkaar deze af te werken in pakweg 3,5 uur tijd inclusief het vragenuurtje en insprekers. De volgende dag moesten ze voor straf nog een uurtje nablijven. Ik bezoek deze vergadering uit hoofde van mijn bemoeienis met OmroepDongen.nl en daardoor raak ik ook betrokken wat er nu werkelijk gebeurt.

De coalitie in Dongen bestaat uit de VPD, PvdA en CDA, samen goed voor 13 zetels van de 21 De oppositie bestaat uit de SP, VVD en de lokale partij Democratisch podium. Als pseudo-objectieve toeschouwer zie ik een proces langskomen, waarbij nauwelijks partijpolitieke standpunten worden verdedigd. Om een voorbeeld te noemen. Iedereen is voor woningbouw in Dongen Vaart, maar men moet twee uur debatteren om vast te stellen dat elke partij dit wil. Alleen over de invulling raakt men het niet eens, en dat is juist het onderdeel waarover de gemeente niets te vertellen heeft. En als je op de keper dus beschouwt wordt er gestemd op persoonlijke of vooraf gedeelde inzichten en niet op politieke voorkeur. Gesteggeld wordt er of er 45 of 54 huizen moeten worden gebouwd, maar waar het werkelijk om draait heeft men in een kaderplan al vastgelegd en staat politiek niet ter discussie. Ook zaken als het besluit over het sluiten van homohuwelijken door iedere trouwambtenaar en zo zijn geen partijpolitieke doelen, maar persoonlijke keuzes van de volksvertegenwoordiger. Het is ook moeilijk om echt partijpolitieke keuzes te maken. Veel van de beslissingen binnen een gemeente worden niet door een gemeenteraad genomen, maar zijn een voortvloeisel van beleid van een hogere overheid. Je ziet dan ook dat men soms geen standpunt durft in te nemen, omdat men bang is in te druisen tegen mogelijke landelijke politieke keuzes. Zo stemde deze week de zogenaamde liberale VVD-fractie tegen de motie van SP en PvdA om trouwambtenaren te dwingen elk wettelijk huwelijk af te sluiten. Vanuit een liberaal standpunt zou je verwachten dat de VVD –landelijk voorstemmer- hiermee zou instemmen; maar de fractie had moeite met het voorstel omdat de zittende trouwambtenaren dan voor een voldongen feit werden geplaatst, dat ze niet zouden mogen weigeren. De SP drukte de VVD fijntjes met de neus op de feiten dat een ambtenaar de vrije keuze heeft om ambtenaar van de burgerlijke stand te worden, maar als de gemeente louter trouwambtenaren zou hebben die deze huwelijken niet zouden willen sluiten, de homo-echtparen in spé helemaal geen keuze meer zouden hebben om in de gemeente te trouwen, ondanks en wettelijke basis. En is dat dan een liberaal standpunt? Ook hier werden dus persoonlijke keuzes gemaakt, onafhankelijk van het partijpolitieke standpunt. Het gevolg van deze situaties is dat de raad deze keer meer dan ooit verdeeld stemde. Dat er dus altijd wel een paar raadsleden afwijken van het fractiestandpunt. Het lijkt wel of we zowaar met mensen te maken hebben. De uitslag van lokale verkiezingen wordt ook in hoge mate niet bepaald door het resultaat van de politieke inzet van lokale partijen. Als de grote jongens van de grote landelijke partijen onlangs zeer positief of negatief in de belangstelling staan, heeft dit direct effect op de uitslag van de stemming op lokaal niveau. Zelden wordt een lokale partij afgerekend op het politieke resultaat van de afgelopen periode. Waarschijnlijk omdat slechts een handjevol mensen de politiek volgen en er ook echt een mening over hebben. De rest stemt omdat ze iets herkennen. Als de PvdA coryfee toevallig vaak op TV komt en leuke dingen zegt, krijgt de lokale nazaat zijn stem. Gaat zo’n man rare dingen zeggen, waardoor de kiezer aan de partij gaat twijfelen, dan is de stem voor iemand anders; hoe goed de lokale afdeling ook zijn best heeft gedaan voor de gemeenschap. En zo is de uitslag van de lokale verkiezingen een soort loterij geworden. De vraag is echter: maakt het wat uit wie er zit?

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht