Cultuurverschillen

In de jaren net na de oorlog trokken veel mensen naar Australië en Canada, op weg naar een betere toekomst. Ook honderd jaar daarvoor gebeurde dit. Nederland is jaren een emigratieland geweest. Opvallend was dat de mensen die destijds vertrokken, dit deden met de culturele bagage die ze hadden meegekregen vanuit hun opvoeding. Vreemd genoeg ontwikkelt deze -voor het nieuwe land vreemde- cultuur niet door.

Mensen veranderen echter constant. Onze politieke systemen, maar ook onze gewoontes, waarden en normen worden continu bijgesteld. Dat gebeurt vreemd genoeg bij deze emigranten niet of nauwelijks. Het komt wellicht omdat men in de nieuwe wereld een kleine minderheidsgroep vormt met hetzelfde ideaal. Mede gevoed door heimwee, nostalgie en onderlinge herkenbaarheid ontwikkelt deze cultuur niet door. Uiteraard is dat in het thuisland anders. Daar ontwikkelen politiek, normen en waarden zich en verandert de maatschappij geleidelijk. Komen de emigranten 30 jaar later weer terug naar hun land dan zul je zien dat zij zelf haast nog zijn blijven hangen in de wereld die ze verlieten. Maar het thuisland is totaal veranderd. Deze week was er een hoop te doen geweest over de Koran. Wilders wil het boek afschaffen omdat het oproept tot haat en ontwrichting. Als je dit boek en ook de christelijke bijbel letterlijk neemt, dan heeft hij gelijk. Dus niet alleen de Koran, maar ook de Bijbel kan, als de tekst letterlijk wordt geïnterpreteerd, eveneens zo worden uitgelegd. Wilders roept dit omdat hij ziet dat de secularisatie, ofwel ontkerkelijking, tot zijn genoegen al jaren aan de gang was, maar met de toestroom van de Islam weer op zijn retour dreigt. Daar is hij niet blij mee, omdat de islam in radicale vorm de vrijheid van meningsuiting en emancipatie van vrouwen op een slechter peil brengt. Omdat we de kerk en de staat hebben gescheiden, houdt de politiek zich niet zo bezig met de geloofsovertuiging. Afgezien dan van de confessionele partijen die vanuit hun religieuze overtuiging politiek bedrijven en dus niet echt in het geweer kunnen komen tegen religieuze volgelingen van een andere geloofsrichting. Dat zou weer discriminerend zijn, als ze dit wel zouden doen. Gezien het feit dat de huidige christelijke geloofsverspreiders het heilige boek zodanig interpreteren dat de letterlijke tekst niet meer wordt aangehaald, wanneer het gaat over verouderde normen en waarden, betekent het ook dat in het algemeen het Christendom emancipatie en vrijheid van meningsuiting hoe langer hoe meer omarmt. Kijk, de Koran en de Bijbel zijn oude boeken, geschreven in een tijd dat mensen totaal anders tegenover elkaar stonden, doorspekt met de gewoontes en regels van nomadische volkeren die duizenden jaren geleden op een andere plek op aarde leefden. Ook al geloof je niet in de evolutieleer, je moet toch toegeven dat er ethisch de afgelopen 1500 jaar toch het een en ander is veranderd. Als je blijft terugpakken op de letterlijke tekst van zo’n boek als wegwijzer in je leven, ben je een beetje net als die emigrant die niet is meegegroeid. De wereld om je heen verandert en jij niet. Afhankelijk hoe sterker je aan het letterlijke geschrift houdt – dit geldt zowel voor de Koran als de Bijbel – hoe moeilijker het wordt om in de snelle Westerse wereld te integreren. Zeker als de politiek zich inmiddels ook over normen en waarden van zijn burgerij uitspreekt zal het een fikse spanning opleveren als een deel van onze gemeenschap zijn normen en waarden overneemt van niet verder doorontwikkelde theorieën die duizenden jaren geleden zijn opgeschreven. Het belangrijkste verschil is dat fundamentalisten onze normen en waarden niet accepteren, omdat ze niet geloven in een scheiding van kerk en staat. Als onze eigen regels ten aanzien van vrije meningsuiting, discriminatie, sociale uitingen etc. naar beneden moeten worden bijgesteld om geen ruzie te krijgen met fundamentalistische nieuwkomers in ons land, dan zijn we op de verkeerde weg. Zeker als dat ook nog betekent dat mensen worden bedreigd met de dood, hetgeen formeel elke godsdienst zou moeten afkeuren. Ook de hetze tegen ongelovigen, zoals de fundamentalistische moslims de niet-Islamaanhangers noemen, is bedreigend en kan uitlopen op terroristische daden. Daarmee heeft Wilders eigenlijk wel een punt. Het blijft echter oorverdovend stil in Den Haag, behalve dat men vindt dat Wilders te ver gaat met zijn uitspraken. Dat doet hij ook, maar hij snijdt wel degelijk een belangrijk probleem aan. Met pappen en nathouden komen we namelijk nergens. Je kunt mensen hun godsdienst gelukkig niet afpakken, maar als men niet bereid is de heersende waarden en normen over te nemen als men hier wil wonen, zou er geen plaats voor deze lieden moeten zijn. Normen en waarden die we op democratische wijze hebben bedacht en omarmen zijn voor een modern westers land het belangrijkste goed. Normen en waarden zijn echter niet statisch, zoals de zowel christelijke- als moslim- fundamentalisten proberen vol te houden. 100 jaar gelden toen de democratie nog jong was zag je ook nog veel trekjes van fundamentalistische christelijke normen en waarden in onze maatschappij. Die zijn met de duidelijke scheiding van kerk en staat geleidelijk verdwenen en er is een harmonieus model ontstaan. Met de komst van de streng gelovige islamieten zie je de tijd weer terugdraaien naar een situatie zoals deze bij ons 100 jaar geleden ook was. Je ziet dat de landen waaruit de fundamentalisten vandaan komen, niet democratisch zijn of een ook nog erg jonge democratie hebben en men deze evolutie niet heeft meegemaakt. Het niet accepteren van onze normen en waarden irriteert onze bevolking, en terecht. Wij willen een gemeenschap waar ruimte is voor discussie en nieuwe inzichten. Wij zijn nu eenmaal een liberaal volkje. En godsdienst is bij ons een privé-aangelegenheid die ondergeschikt is aan deze gemeenschappelijke regels. We moeten de nieuwkomers tijdens de inburgering en daarna hiervan overtuigen en voorkomen dat oproer gevoed wordt vanuit de religieuze centra. Als blijkt dat men niet bereid is het Nederlandse normen- en waardenmodel te accepteren, dan zou je de immigrant gewoon terug moeten sturen. Want de door de democratie opgestelde normen en waarden zijn heilig voor ons. Amen.

{mp

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht