Hondenbelasting

Als je toch ergens geld van je bewoners wil hebben als gemeente kun je dit op twee manieren doen: De instrumenten zijn: Onroerend Zaakbelasting (OZB) en leges. De OZB wordt hoe langer hoe lastiger, aangezien de regering eigenlijk van plan is deze af te schaffen en dit deels ook al heeft gedaan. De gemeentes zijn met het afschaffen in het algemeen niet blij, omdat de opbrengsten uit deze pot niet geoormerkt zijn, en daardoor door de gemeente zelf kunnen worden uitgegeven zonder een door Den Haag opgelegde bestemming. Dat geldt ook voor leges.

Als je een vergunning, paspoort of rijbewijs aanvraagt, betaal je daarvoor ook een vergoeding aan de gemeente. De gemeente int bijvoorbeeld al sinds mensenheugenis hondenbelasting. De trouwe viervoeter is in Dongen aan stevige regels gebonden. Zo moet je een hond opgeven als je er één aanschaft en ook weer afmelden als deze niet meer in uw bezit is. En dat gaat niet zomaar. Het baasje kan op het gemeentehuis een formulier halen of een invulformulier downloaden van de gemeentelijke website. Geen elektronisch invulformulier ondertekend met uw DigID, maar een ouderwets verklarinkje, waarin je in de open stukken van de tekst zelf de variabele data, zoals de ingangs- en einddatum, naam etc. moet invullen, ondertekenen en afgeven op het gemeentehuis. Typisch een formulier wat geheel elektronisch zou kunnen worden georganiseerd in het kader van de digitalisering van de overheid. Het streven in Den Haag is om aan het einde van het jaar 65% van de dienstverlening volledig digitaal te doen. In Dongen is dit percentage momenteel precies 0. Het kan ook niet, want bij nadere bestudering van het invulformulier, moet er ook bewijslast worden overlegd. Als je hond is overleden, zul je namelijk volgens de handhavingsregels een bewijs van de dierenarts moeten overleggen, dat de hond het eeuwige voor het tijdelijke heeft verruild. De dierenartsen, wellicht geheel niet betrokken bij het overlijdensproces van uw door ouderdom overleden dier moet dan een doodverklaring optekenen, alsof je zelf niet kan beoordelen of het beest er is geweest. Daar zullen de dierenartsen ook op staan te wachten. Bovendien zal deze man daar ook geld voor gaan rekenen, als hij een gezonde financiële boekhouding wil hebben, waarmee hij u –de burger- op kosten jaagt. En anoniem afstand van je hond doen is er ook al niet bij: het formulier dwingt u de adresgegevens van de nieuwe eigenaar in te vullen, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Als dus de hond aan de buren wordt verkocht geeft u eigenlijk uw buurman aan dat hij een hond heeft en dus hondenbelasting moet gaan betalen. Het betalen is terecht, maar in het kader van privacybescherming heeft de burger zelf het recht en in dit geval de plicht aan te geven dat hij een hond heeft aangeschaft en niet de oude eigenaar. Deze schijnbare handhaving rammelt dus. En als uw hond zelf besluit een ander baasje te zoeken of wordt gestolen, wat dan? Het formulier geeft niet aan dat u dan ook ontheffing van de hondenbelasting kunt krijgen. U zult voor uw onachtzaamheid tot aan het einde van uw leven moeten boeten! En nu komt vanaf volgende week de hondengestapo straks op uw deur bonzen om te luisteren of er geen geblaf uit het achterhuis komt. Zo ja, dan checkt de diender of u al heeft betaald en zoniet dan vullen zij de aangifte in. Vreemd genoeg wordt er in de berichtgeving niets gezegd over het opleggen van sancties. Waarschijnlijk zijn de ingehuurde dienders niet bevoegd bonnen te schrijven. Vermoedelijk wordt er over 1/3 deel van de honden nu geen belasting betaald. Dat zijn er zo’n 800. Als alle honden nu wel belast waren dan zou dat Dongen zo’n 25.000 euro jaarlijks gaan opleveren. Dongen heeft een dikke 10.000 woningen, dus mag de controle niet meer gaan kosten dan 2,5 euro per aangeklopte deur, om toch hiervan iets over te houden aan deze actie. Wellicht schrikken de zwartbezitters van honden nu zodanig van de aangekondigde razzia dat ze spontaan hun viervoeter gaan legaliseren. Misschien is dat ook wel de bedoeling en zal er helemaal niemand langs komen. Als ik gemeente was zou ik zo’n onsympathieke actie namelijk niet doen. Het getuigt van weinig respect en vertrouwen van zijn burgerij dat de gemeente deze actie zo inzet. Een dergelijke handhaving ten opzichte van een zo klein belang is buitenproportioneel. Kijk naar de belastingdienst, die juist is opgehouden met alle bewijslast verzamelen en dit uitsluitend op afroep doet. En daar zijn de belangen veel groter en de kans op een echt vermogensdelict ook. Als je echt wil dat voor alle honden wordt betaald, kun je beter een landelijk systeem opzetten waarbij alle honden verplicht worden gechipt en met de identificatie uit deze chip vanuit een centrale database kan worden vastgesteld of de eigenaar wel of niet betaalt. Een soort kenteken dus. Dat heeft bovendien als bijkomend voordeel dat je ook het medische dossier van de hond hieraan kan koppelen en bij vermissing of andere zaken, zoals de betrokkenheid bij een ongeval, de eigenaar kan opsporen. En sanctioneer streng bij een overtreding, en laat de verantwoordelijkheid om de hond aan te geven voor hondenbelasting bij de burger. Zo;n beleid past veel beter bij ons liberaal volkje. In principe wordt nu bij elke woning aangebeld. Gezien het geringe aantal uren dat wij thuis zijn, zal het nog erg lastig worden vast te stellen dat we geen hond hebben. Dat wordt een dure actie.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht