Stoelendans

Een tijdje terug speelde het ook al: de burgemeester doet aan stoelendansen in Dongen. In overleg met het presidium is besloten dat, wanneer er onderwerpen aan de orde komen binnen de portefeuille van de burgemeester tijdens de raadsvergadering, dat het voorzitterschap wordt overgedragen aan de nestor van de raad: Karel de Geus. Ik kan me niet herinneren dat met voorgangers van mevrouw Dirven dit zo is afgesproken.

De partijen spraken dit af, omdat –in tegenstelling tot andere burgemeesters- deze burgemeester wel een erg zware portefeuille toebedeeld had gekregen, namelijk financiën. De achtergrond van het trio wethouders is nu niet bepaald economisch te noemen, waardoor men bij de formatie een probleem had om deze zware portefeuille onder te brengen. Omdat ten tijde van de formatie de burgemeester nog niet in functie was– wellicht formeel nog niet bekend zou zijn – was dit lastig pakket dan ook snel toebedeeld aan de nieuwe bewindsvrouwe. Om zoveel mogelijk objectiviteit van de voorzitter van de raad te garanderen werd het besluit genomen om van stoel te wisselen bij behandeling van grote financiële onderwerpen. Zover ik weet is daar destijds niet tegen geprotesteerd. Maar het geeft wel aan in welke spagaat men zit. Ooit is landelijk besloten dat de burgemeester zowel voorzitter is van het college van B&W èn voorzitter van haar controlerende raad. Dat is niet handig. Een andere afspraak is met de invoering van de dualisering dat de raad ook een autonoom orgaan is met een eigen verantwoordelijkheid. Daardoor is de raadsgriffie ontstaan. Maar als de raad autonoom zou zijn, zou ze zelf ook haar voorzitter moeten kiezen. Om één of andere duistere reden is de heer Elzinga, architect van de dualisering daar niet op gekomen, of had dit teveel impact. We zitten dus met deze moeilijke situatie. Mevrouw Dirven werkte aan de Dongen-variant mee en ging ook braaf op een ander bankje zitten bij begrotingsperikelen, al had ik persoonlijk het idee dat dit soms en niet van harte ging of door partijen (SP) op de spits werd gedreven. Ik vind ook dat wanneer de partijen in meerderheid komen tot een andere, voor Dongen beter werkbare oplossing, dat zij bevoegd zijn om een uitzondering hierop te maken. De VVD heeft nu de kont tegen de krib gegooid en is van mening dat we in Dongen onwettig bezig zijn met Karel als vervangende voorzitter, terwijl mevrouw Dirven beschikbaar is. Dat gaat natuurlijk veel te ver. Kijk naar de rol van de gemeenteraad: kaderstellend en controlerend. Beide taken hebben niets te maken met de uitvoering van het beleid. Daarvoor moeten B&W en de ambtenaren voor zorgen. De inbreng van de raad is vooral gezond verstand, zodat B&W en de ambtenaren de juiste dingen doen. Om tot deze taak te komen is de keuze van een objectieve voorzitter op zich een logische. Dat daarvoor in Dongen is gekozen en dus een oplossing is bedacht, moet je respecteren. De VVD krijgt tegenwoordig maar weinig voor elkaar in Dongen, dus gaan ze nu wat spijkers op laag water zoeken om in de belangstelling te blijven en het gezag te ondermijnen. In mijn ogen moet de raad zich niet bezig houden met procedures over hun eigen functioneren, maar gewoon hun werk doen. Daar heeft de Dongense burger wat aan. Ondertussen is de burgemeester dit gedoe zo beu, dat zij ook in de toekomst haar verantwoordelijkheid als voorzitter weer gaat nemen in de raad, ook al gaat het over haar portefeuille. Dus de VVD krijgt omwille van een schemerige wetgeving toch haar zin. Als de burgemeester in staat is haar rol objectief uit te voeren is dit ook geen probleem. Maar wat is objectief? Zelfs met een schijnbare objectiviteit kun je in deze positie het proces toch een bepaalde richting in werken. Het is echter blijkbaar de bedoeling geweest van de wetgevers, dus we zullen ons hierin moeten schikken. En ondertussen moet de raad maar weer overgaan op onderwerpen, die er wel iets toe doen in de Dongense gemeenschap en kunnen de vergaderingen wellicht een uurtje of wat worden ingekort. Dat hoop ik dan maar, wil men nog iemand geïnteresseerd laten zijn in Dongense politiek.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht