Bijzondere trouwlocaties

Bijna op de kop af vijftien jaar geleden ben ik hier in Dongen getrouwd met Marjanne. Dat gebeurde allemaal in het trouwzaaltje aan de zijkant van het gemeentehuis. Nog gauw even een foto met de familie en vrienden in de toenmalige binnentuin en klaar was Kees. De onoverkomelijke rijst nog op de stoep en op naar de volgende locatie. Vanaf 2008 wil Dongen hun aanstaande bruidsparen de mogelijkheid geven op een andere plaats dan het gemeentehuis te trouwen.

Sinds de grootscheepse verbouwing van het gemeentehuis vonden trouwerijen plaats in de raadszaal; de eivormige metalen uitstulping aan de achterkant van het gemeentehuis. Op zich een prima plaats. Maar ook Dongenaren kijken televisie en zien dat grote sterren, maar ook gewoon stervelingen trouwen in de meest bizarre omgevingen. Trouwlocaties onder prieeltjes, in de buitenlucht, in oude kastelen, noem maar op. Bij gebrek aan een inspirerend ritueel – een huwelijk is eigenlijk niet anders dan openbaar een contract sluiten – moet de omgeving een romantische uitstraling krijgen. Zo verbloemt de omgeving het saaie gebeuren. Formeel brengt de gemeente naar buiten toe dat trouwen op een afwijkende locatie bedacht is om als overheid tegemoet te komen aan de vraag van de markt. Als er geen romantische films op de televisie zouden komen was er niemand opgekomen om de gemeente te vragen om een andere trouwzaal. Dus is het een vraag of is het naäperij? De gemeente denkt hiermee een financieel slaatje eruit te kunnen slaan. Er hangt aan dit afwijkende gebeuren wel een prijskaartje. De toekomstige echtelieden mogen zich wel elders in het dorp op een droomlocatie in de echt laten sluiten, maar vooraf moet de ruimte geïnspecteerd worden door de burgerlijke stand en de brandweer. De plaats van onheil moet wel aan de brandvoorschriften voldoen en open-luchtbruiloften zijn uit den boze. Stel nu dat er net een vogel op het hoofd van de ambtenaar zijn behoefte gaat doen. Dat kan echt niet. En dat is extra inspanning en kost dus ook extra geld. Toevallig dat de gemeente juist deze week over de begroting gaat debatteren. Wellicht een extra potje om een gaatje te gaan vullen in de boekhouding. Over de bezuinigingen aan dit voorstel zoals geen stookkosten voor de trouwzaal, een efficiënter gebruik van het gebouw en zo wordt niet gerept. Ik vraag me wel af wat er gaat gebeuren als er zo’n buitenshuize bruiloft is en blijkt dat het aantal mensen dat is op komen dagen veel groter is dan de tijdelijke gebruikersvergunning die de brandweer heeft afgegeven. Gaat dan het feest niet door of kijkt men door de vingers? Op het gemeentehuis is nog een parkeerplaats, maar in een gewone straat wordt dit veel moeilijker. Waar blijven de auto’s van al die gasten? Ik vraag me ook af hoe je bezwaren tegen een huwelijk kunt uiten als blijkt dat de gebeurtenis verplaatst is naar een andere plek. Komt er dan een routeplanner te hangen in het gemeentehuis? Wat mij betreft hoeft dit allemaal niet. Het buiten het gemeentehuis trouwen zou moet verworden tot een exclusieve gebeurtenis en doordat het duurder is ook een middel om het verschil tussen het plebs en de rijken te benadrukken. Wat mij betreft zijn de verschillen al groot genoeg. Alhoewel als het betekent dat de OZB verlaagd kan worden laat ik graag mijn principiuële overwegingen varen.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht