Hoge drempelakker

De gemeente Dongen heeft eens kritisch naar de inrichting van de wijk “Hoge Akker” gekeken en is tot de conclusie gekomen dat de kruisingen in de hoge Akker blijkbaar niet duurzaam veilig zijn en dat daardoor de kruisingen moeten worden aangepast. Belangrijk criterium voor een dergelijke kostbare beslissing zou moeten zijn dat de wijk onveiliger zou zijn dan gelijksoortige wijken. Dit blijkt niet het geval te zijn. Het probleem is er ook nooit geweest. De wijk is enkel een bestemmingswijk en daardoor komen er bijna uitsluitend wijkbewoners of bezoekers ervan. De wijk is ongeveer tien jaar oud. Ook destijds was al duidelijk dat deze wijk een verkeersluwe omgeving zou en moest worden. De verkeersmaatregelen die destijds getroffen zijn blijken effectief genoeg, gezien de veiligheidservaringen. Je zou je dan de vraag kunnen stellen: Waarom dan toch weer bochten, bobbels en paaltjes? Iedere weggebruiker heeft een bloedhekel aan deze maatregelen en in de praktijk blijken ze ook niet te werken.

Er zijn zelfs doodlopende wegen in Dongen met drempels (Oude Baan richting Wilhelminastraat). Soms is het zelfs zo dat het langzaam verkeer als verkeersremmende maatregel moet dienen (kruising Laurentiuskerk). Thuis hebben we ook zo’n drempel voor de deur gekregen. Het gevolg is dat we daardoor veel meer last hebben van uitlaatgassen die tegen ons huis waaien, er geluidsoverlast is van optrekkende en afremmende auto’s en dat er een sport van wordt gemaakt zo hard mogelijk over de drempel te rijden. Maar hier hebben we het dan wel over een ontsluitingsweg. In de woonerfjes van de Hoge Akker moeten alle automobilisten nu dus gaan bloeden voor het aso-gedrag van de verkeersneuroten die hun woonwijk blijkbaar als een racebaan zien. Nu gaan we om dit te weren de wijk weer omploegen. Zeker triest als je weet dat, ondanks welke maatregel je ook treft, de snelheid gemiddeld met 30-50% zal worden overschreden. Wat nog nooit is gebeurd en blijkbaar ook niet zo belangrijk wordt geacht is handhavingsbeleid in 30 km zones. Nooit zie ik snelheidscontroles op 30 km wegen, dus de trefkans dat je gepakt wordt is nihil. Neem je het niet zo nauw met die snelheidsregels, dan weet je ook dat in deze wijken het qua sanctionering niet uitmaakt hoe je verkeersgedrag is. Dus wat mij betreft mogen de wegen dicht blijven en kunnen we dit geld wel aan andere dingen besteden, die wel nuttig zijn voor zo’n wijk als de Hoge Akker. Het is bovendien ook echt wel een vorige-eeuwoplossing en niet meer van deze tijd. Op nog geen tien kilometer hier vandaan is in de wijk Campenhoef in de Reeshof rondom de eeuwwisseling een proef geweest met “Intelligente snelheidsaanpassing”, ofwel ISA. Een aantal auto’s werden op snelheid bestuurd m.b.v. GPS, waardoor ze niet harder konden rijden dan het maximum ter plaatse. Destijds trok deze proef behoorlijk wat positieve aandacht, maar waarschijnlijk door hoge kosten en technische beperkingen is de proef niet doorgezet tot algemene invoering. Ik hoor er tenminste niets meer van. Maar inmiddels is de techniek gevorderd, staat het milieu hoog op de kalender en bedenken wij in Dongen alleen nog steeds in obstakels om ons verkeersgedrag te beïnvloeden. Stel nu dat er over tien jaar ISA verplicht zou worden – en ik kan zo tien redenen bedenken waarom we dit zeker moeten doen – dan is de afschrijvingstermijn van de investeringen wel erg kort. Een auto zou terug gebracht moeten worden waarvoor hij bestemd is: Een veilig, comfortabel vervoermiddel waarmee je van deur tot deur kunt komen. Voor alle andere macho-uitingen van dit vervoermiddel zou de tijd achter ons moeten liggen. Op Bali zou men als opvolger voor Kyoto een verdrag moeten opstellen om ISA als verplichte milieumaatregel uit te voeren. Dan hoeven de wegen in Dongen nu ook niet op de schop. Kan wellicht de OZB naar beneden.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht