Kunst en Cultuurnota

Ik heb de discussie gemist over de kadernota over cultuur 2007(!) 2010. Blijkbaar is wethouder Panis in 2006 met huiswerk naar huis gestuurd om de reacties van de diverse partijen te verwerken om doodleuk met dezelfde nota veertien maanden later te verschijnen. Ik kan me voorstellen dat je jezelf dan niet serieus genomen voelt als indiener van gewijzigd beleid. De tekst is niet eens geactualiseerd. Het belangrijkste is dat er naast reeds ingezette activiteiten er ook helemaal niets is gebeurd.

Er staan zaken in die niet meer relevant zijn voor de kadernota, zoals een beleidsnota cultuureducatie van de provincie BISK waarvan het beleid dit jaar ophoudt. De gemeente geeft in de nota aan dat het begrip cultuureducatie niet scherp is, maar wat is dan inmiddels de visie van het bestuur hierop? De BISK-regeling gaat overigens over een subsidie van max €1.000,– voor een basisschool van max. 250 leerlingen.

Ook wordt in de nota melding gemaakt en samenwerking gezocht met de Stichting Kunstkliek, die inmiddels al is opgeheven. Sowieso vind ik de benadering van kunst wel erg van buiten naar binnen geredeneerd. Voor de goede orde in de cultuurnota wordt ook het kunstbeleid beschreven. Dat wordt zelfs nog extra benadrukt in de tekst, maar niet in de titel. Terwijl kunst volgens de definitie van wikipedia als volgt wordt beschreven: Kunst vertrekt vanuit de kunstenaar en is in de eerste plaats de subjectieve expressie van een mens, los van elke objectieve mening of smaak van anderen. Dit in tegenstelling tot cultuur, waarbij juist een beroep wordt gedaan op de betrokkenheid van een publiek. Bijna letterlijk staat er in de nota dat kunst er is om de publieke zaak te dienen en zijn er dus allerlei passages opgenomen, waarbij de regeling voor aanschaf, onderhoud en plaatsing van kunst centraal staat. Terwijl juist kunst gaat om het maken van kunst en uiteraard in opdracht kan plaatsvinden, maar wel met de artistieke vrijheid van de kunstenaar voorop. Ik mis dan ook een passage in de cultuurnota om beeldende kunstenaars faciliteiten te beiden zoals accommodatie en subsidies om kunst te kunnen maken. Wel is er aandacht om het te tonen. In mijn ogen wordt kunst niet serieus genomen. Het wordt bijna technisch aangepakt. In de planvorming moet al ruimte gemaakt worden voor kunstuitingen, waarbij de randvoorwaarden zijn dat de kunst een relatie moet hebben met de plaats waar het staat. Dat zal in sommige situaties best wel eens zo uit kunnen komen, maar zou geen vanzelf sprekende randvoorwaarde mogen zijn. Daarmee beperk je de vrijheid van de kunstenaar en ga je ook discussie over kunst uit de weg. Juist kunst kan leiden tot interessante maatschappelijke discussies en als de kunstenaar dus teveel in een hok wordt gestopt, ben ik bang dat deze discussie nauwelijks wordt gevoerd.

En dan de financiering van de cultuurnota. De gemeente komt in 2008 wat te kort en stelt voor dit gat te vullen door kunstaankopen uit te stellen. Ik mis een duidelijke dekking van de kosten, omdat deze omgeven is door onzekerheden. Bovendien is de definitie van cultuur in mijn ogen veel te breed beschreven, waardoor relaties gelegd worden tussen onderwerpen die niets met elkaar te maken hebben. Maar wellicht heb ik te weinig ambtelijke kennis om dit te doorgronden. In mijn ogen had de gemeente in de twee jaar dat de nota nu –niet eens opgepoetst- weer ter discussie komt, toch op zijn minst moeten actualiseren en onduidelijkheden moeten wegnemen. Mijn mening is dat het gemeentebestuur alleen maar tijd heeft gekocht om niets te hoeven doen. Zoals met zoveel van de plannen van het bestuur. Door ingewikkelde combinaties van plannen kan het één pas worden gedaan als het andere is afgewerkt en als dan dat ene uitblijft gebeurt er niets. En wellicht is dat ook de bedoeling.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht