Haanse Hoef

Het is altijd moeilijk wanneer een belanghebbende bewoner de gemeente aanklaagt op de plannenmakerij van de bewuste gemeente. Vaak neigt dit sterk naar eigen belang en wordt het algemene belang door zo’n belanghebbende vaak terzijde geschoven. In ons dorp is ook een strijd tussen een belangenverdediger en de gemeente aan de gang. Het gaat om de heer Jo Bollen, met recht een kritische burger die al eerder van zich heeft laten horen. Waar het om draait is de Haanse Hoef. De gemeente wil tussen het bungalowparkje Hoge Kant en de Vierbundersweg deze ruimte gaan invullen met woningbouw. De heer Bollen, die aan de Lijsterlaan woont aan de Hoge Kant, zal -als hij geen gelijk krijgt- achter zijn huis het landelijke uitzicht verruilen voor twaalf ruime villa’s op dito kavels.

Al sinds de planvorming rondom deze te bouwen woningen in dit gebied is de heer Bollen in actie. En als directe buur van het bestemmingsplan is hij begrijpelijkerwijs grote tegenstander van dit plan. Normaliter scheept de gemeente zoiets af onder de noemer van eigen belang, hetgeen nu ook wordt geprobeerd, maar in dit geval heeft de klager wel degelijk een punt. De grond heeft een agrarische bestemming die in 1997 door de gemeenteraad met het beleidsplan ‘buitengebied’ is goedgekeurd. Het gebied werd bestemd voor behoud, herstel en versterking van het agrarische karakter en van aanwezige landschappelijke waarde en potenties. In 1998 keurde de provincie dit plan ook goed, waarmee woningbouw uitgesloten zou zijn. In ditzelfde jaar verscheen het plan “Groen geeft Dongen kleur”, waarin werd bepaald dat in dit gebied bomen, struiken of houtwallen zouden komen. In 2001 kwam hier het plan ‘structuurvisie plus’ overheen, waarin ook weer de landschappelijke waarde van deze strook werd benadrukt. In 2003 verandert de zaak wanneer de gemeente aan het onderhandelen is over de bouw van 12 woningen met een projectontwikkelaar en de provincie. De bewoners worden pas later bij de planvorming betrokken en laten weten niets te voelen voor de plannen. Ook na het aanhoren van deze bezwaren gaat de gemeente echter gewoon door met zijn plannen. De buurt verenigt zich en wint vervolgens inmiddels al vier rechtszaken waarin bezwaar is aangetekend tegen de plannen van de gemeente. De gemeente betwist zelfs de integriteit van de rechtbank, en is van oordeel dat de rechtbank zijn werk niet goed doet. Ze gaan dus weer in hoger beroep tegen de recente uitspraak over een volgens de rechtbank onterecht verleende kapvergunning. Niemand is blij met nieuwe huizen naast je huis. Zeker niet als je in een mooie grote villa woont en daarbij je vrije uitzicht verloren gaat. Daarmee wordt het wooncomfort lager en daardoor het huis minder waard.

Maar waarom wil onze gemeente deze plannen eigenlijk doorzetten? Kijk naar het woningaanbod in Dongen. In Dongen staan 155 huizen te koop hetgeen ongeveer 1,5 % is van het totale woningaanbod. De gemiddelde prijs van huizen beneden de vier ton is ruim 270.000 euro, ondanks deze correctie nog iets boven de gemiddelde huizenprijs in Nederland. Dat is ruim 100.000 euro meer dan een gezin met een gemiddeld huishoudinkomen van 40.000 euro per jaar kan lenen. En dan te bedenken dat in Dongen van het koopaanbod woningen een kwart meer moeten opbrengen dan 400.000 euro. Ga je dit in de directe regio vergelijken dan zie je dat dit in Gilze Rijen iets lager ligt en in Loon op Zand zelfs hoger. Dus wat aanbod van dure woningen betreft hoef je echt de regio niet uit. En wat stroomt er dan door? De leegstand in de duurdere segmenten wordt alleen maar groter. Doordat veel ouderen kiezen voor een appartement in het centrum komen er relatief dure woningen op de markt, die voor starters niet te betalen zijn. Deze blijven lang leeg staan, waardoor zelfs -ondanks de bouwdrift van ons college- we minder inwoners in Dongen hebben dan een jaar geleden. Hoezo behoefte aan dure woningen? Ik denk dat de gemeente teveel beloofd heeft aan de plannenmakers van de Haanse Hoef en bang is voor grote planschade. Ze hebben een te grote broek aan gehad en de invloed van de buurt onderschat. Het is wel vreemd dat de gemeenteraad dit allemaal maar laat gebeuren. Zij zijn controlerend en zouden de wethouder al lang op zijn vingers hebben moeten tikken. Als het college blijft doordrammen komen er straks die villa’s wel en, dan kun je wachten op problemen met verkeerslawaai en fijn stof. Want welke gek gaat er mogelijk wel driekwart miljoen uitgeven om aan een lawaaiige weg te wonen? Dan is er voor dat geld wel wat anders te koop. Ik snap de ambities van het college, maar een beetje realiteitszin zou je toch moeten betrachten. Gemeenteraad, doe iets! Stop deze plannen en lik je wonden zou ik zeggen.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht