Fietspad Kanaaldijk Noord

Met verbazing lees ik de commotie over de aanleg van het fietspad aan de noordkant van het kanaal in de plaatselijke en regionale kranten rondom Dongen. Alsof het het laatste stukje groen is klimmen Dongenaren in de pen om dit door de VVD en PvdA voorgestelde plan te torpederen. En dat gaat met een felheid, alsof men denkt dat de verantwoordelijke wethouder Stoop zelf belangen heeft bij de aanleg van dit fietspad. Er worden allerlei complottheorieën gesmeed, waarbij Stoop onder één hoedje zou spelen met Van den Noort, die geen belangen heeft als het fietspad aan de zuidkant zou komen te liggen en dus met de nu gekozen oplossing zijn gang zou kunnen gaan met bettrekking tot uitbreiding.

Ook zou de wijkraad een zwijgverbod zijn opgelegd. Wat een onzin; het is puur reactionair gedrag. Dit is al het zoveelste geval waarbij het Dongense publiek pas in actie komt als de besluitvorming is afgerond. Net als destijds bij de boom aan de Mgr. Schaepmanlaan. Volgens mij is er op zich niet echt iets fout gegaan wat procedures betreft. Ik ben zelf getuige geweest van het opzetten van het plan en dat is al zeker een half jaar geleden. Plannen worden dan omgezet in ambtelijke stukken en voorbereid voor besluitvorming in de raad. Met een meerderheid is het plan goedgekeurd. Iedereen kon via de normale bronnen kennis nemen van deze plannen. En nu gaat men mopperen en met slijk gooien. Waar waren de actievoerders toen de planvorming ter sprake kwam. Elke raadsvergadering en opiniërende raadsvergadering is ergens terug te luisteren en de publieke tribune wordt altijd bevolkt door een zelfde handjevol mensen. Om de situatie beter te kunnen begrijpen ben ik persoonlijk naar de plek des onheils getogen. Het viel me op dat het zogenaamde wandelpad twee diepe tot het zand uitgesleten sporen bezat, vol met fietsbandenprofielen. Dit was toch een wandelgebied? Ik ben geen wandelaar tegen gekomen. De sporen zijn duidelijk getrokken door veelvuldig fietsgebruik, dus wat de actievoerders nu eigenlijk willen is onduidelijk. Het pad wordt (illegaal) veelvuldig als fietspad gebruikt en nu mag men dat niet formaliseren. Daarmee zou de politiek plotseling achterbaks zijn en zou de bevolking niet meer mee laten tellen. Dat snap ik niet. Ook snap ik niet wie er nu toch bezwaar kan maken. Als dit een fietspad wordt, kan ik me voorstellen dat brommers geweerd worden; dus omwonenden hoeven geen last te hebben van de gebruikers van het nu al als fietspad gebruikte wandelpad. En als je de hond wil uitlaten kun je ook de andere kant op lopen richting Oosterhout waar plaats genoeg is. De bezwaarmakers schreeuwen ook moord en brand dat de nu bestaande alternatieve route volstaat, wat ik niet kan beamen. Je komt uit Oosterhout en je wordt de Rijensestraatweg opgestuurd. Niet erg logisch dat je na een paar honderd meter rechts de Sportlaan moet inslaan en vervolgens op de Hertog Janstraat uitkomt, midden in een stille woonwijk: niet echt een doorgaande weg. Veel logischer is om de koers langs het kanaal door te zetten. Daarmee ontsluit je ook eenvoudiger een goede fietsroute vanuit Oud-Dongen naar Oosterhout. Ik heb ook geen direct omwonenden kunnen ontdekken: aan de ene kant ligt het kanaal en aan de andere kant is er hoog struikgewas. En voor de regionale fietser is het ook niet vanzelf sprekend dat deze Dongen in wil als hij naar Tilburg wil. Het andere alternatief is het viaduct over klauteren en langs het ongezellige Tichelrijt te rijden. Ik begrijp echter eigenlijk wel iets van al deze ophef als ik het ingebrachte raadsstuk lees.. De gemeente heeft wel iets onhandigs gedaan om dit vuurtje aan te wakkeren. Het ingebrachte stuk In de gemeenteraadsvergadering van juli heeft als onderwerp “Onderzoek haalbaarheid fietspad kanaaldijk noord”. Feitelijk wordt er echter een besluit tot aanleg gevraagd met de mededeling dat men nog wel zal gaan schakelen met omwonenden en de wijkraad. Als een haalbaarheidsstudie direct leidt tot besluitvorming is dit inderdaad te laat. Dan kun je het met omwonenden nog hebben hoe je het wil hebben, maar niet meer of. Volgens mij mag overigens de wijkraad hier sowieso geen uitspraak over doen. Ze kan de mening van de omwonenden peilen en dit organiseren, maar zeker niet als een bestuurslaag gaan optreden. Ikzelf woon namelijk ook in deze wijk en als ik via de weg rijd woon ik ruim 2 kilometer af van dit fietspad. Ik heb hierbij als Oud-Dongenbewoner geen belangen bij, behoudens dat ik sneller naar Oosterhout kan fietsen en ik zou het daarom ook vreemd vinden als de wijkraad zelf gaat optreden als belangenbehartiger. Ik begrijp dus wel waarom er nu ophef is –de procedure is wat onhandig aangepakt-, al vind ik dat de aanleg gewoon door moet gaan. Ik hou ook wel van een slagvaardige gemeente die niet verdwaalt in eindeloos gepolder. En als de Dongenaren denken niet voldoende inspraak te hebben gehad moet men zelf ook beter opletten. Alle democratische stappen zijn op zich gewoon gezet en we doen dit al zo’n 150 jaar in dit land. Wel opvallend is nog dat ik tijdens mijn inspectie op de kanaaldijk Noord slechts vier mensen ben tegengekomen: allemaal op de fiets.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht