Dongen in 2009

Wat zal 2009 ons in Dongen brengen? Om te beginnen staan er 20% meer huizen te koop dan een jaar geleden (185 vs 155), waardoor ook Dongen niet aan de kredietcrisis ontkomt. Wat een ellende voor de mensen die hun huis te koop hebben staan om straks te gaan wonen in een reeds gekochte woning in één van de nieuwe appartementencomplexen of de Beljaart. Met een beetje pech blijven ze met twee huizen zitten, want ik verwacht dat de huizenmarkt krakend tot stilstand is gekomen. Niet helemaal onterecht want wie kan er eigenlijk nog een huis betalen? Op één salaris is het –zelfs als je goed verdient- al jaren niet mogelijk meer, dus de crisis was wel aan te zien komen. Ik vrees dat de leegstand nog groter zal worden.

In ieder geval zal er op de grens Dongen/Rijen een golfbaan worden aangelegd, waardoor de paar mensen die nog wel een paar centen te besteden hebben, hun vrije tijd daar kunnen invullen. Ook zal het een toeristische trekpleister worden, want er komt een hotel bij en de ecologische verbindingen, inclusief fiets- en voetpaden zullen Dongen gaan schampen. Dongen wordt nog toeristisch. Daarom ook verdere uitbreiding van Pukkemuk, die hun kinderboerderij en camping verder gaan uitbouwen. Gaat de Josephkerk nu weg of niet? Het lijkt wel of de kansen dat de sloop wordt uitgevoerd kleiner worden; gestaag blijven er protesten klinken.

De door Panis geplande openingsdatum van het nieuwe multifunctionele centrum van 1 april 2012 op deze plek, komt toch al akelig dichtbij. Volgend jaar zullen we het weten. Wat ook in 2009 zal worden afgerond zijn de werkzaamheden rond de Volckaert. De oudjes en patiënten kunnen na bijna vijf jaar zandhappen eindelijk in een afgewerkte omgeving gaan leven.

Ook zullen de campagnes voor de verkiezingen voor de gemeenteraad weer opgestart gaan worden. Wie zal in 2010 het college gaan bevolken? We zullen het volgend jaar nog niet weten.

Ik hoop ook dat de wegen een beetje open blijven, want 2008 was wel het jaar van de omleidingen in ons dorp. Wellicht wordt er een begin gemaakt met de rotonde aan de Middellaan hoek Westerlaan. Dat zal toch ook weer de nodige overlast bezorgen. Wat gaat er met het centrumplan gebeuren? Nu deze plannen zo ongeveer zich beginnen af te tekenen, vraag ik met de kredietcrisis en de recessie af, of dergelijke ambities momenteel wel reëel zijn. Ik vraag me sowieso af of dit zou moeten doorgaan. Voor mij hoeft het niet. Dongen zal nooit de aantrekkingskracht krijgen van de omliggende steden en bovendien moet het hele centrum jaren op de schop.

OmroepDongen zal in 2009 weer verslag blijven doen van het lief en leed in Dongen, beginnend met de Nieuwjaarsduik in het kanaal. Tot mijn grote verbazing las ik dat dit de laatste keer zou zijn. Dat is erg jammer; want inmiddels was dit toch een groots evenement geworden, met traditiekenmerken. Mogelijk pakt een andere club dit in 2010 op. Het zou zonde zijn als dit weer ging verdwijnen. Ik wens u een voorspoedig 2009.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht