Welzijnskoepel in Dongen

Het is al minimaal tien jaar geleden dat er in Dongen voor de eerste keer sprake was om één welzijnskoepel te formeren. Ook toen waren de toenmalige St. Open Huis – nu Stichting Richting – en SWOD, de ouderenwelzijnskoepel, de belangrijkste partijen. In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd. Vooral St. Richting heeft zich verder geprofessionaliseerd en besturen nu op afstand de belangrijkste welzijnsorganisatie. Een aantal ondernemers en goed geschoolde bestuursleden leiden de stichting als een bedrijf, met dank aan de broeders van Dongen.

Deze broeders hebben destijds voor een appel en een ei de voormalige huisvesting aan de Gasthuisstraat verkocht aan Stg. Open Huis en dit is met een zeer vette winst enkele jaren geleden doorverkocht. Daardoor hebben ze een basiskapitaal, waarop de stichting leunt. Aangezien ikzelf ooit voorzitter ben geweest van St.Open Huis weet ik een beetje hoe dit zit. Het nadeel van besturen op afstand is dat de bedrijfsmatige cultuur kan leiden tot minder betrokkenheid met de werkvloer. SWOD is een stichting, die vooral geleid wordt door mensen uit de doelgroep zelf. Niet op afstand, maar juist heel dichtbij. De bestuursleden worden gerekruteerd uit de vrijwilligers en zijn zelf ook op leeftijd. De betrokkenheid bij het werk is vanuit het bestuur groot vanwege de korte afstand tot het werkveld. Nadeel kan zijn van zo’n situatie dat de beroepskracht of beroepskrachten een erg grote invloed uitoefenen op de visie van de stichting. De bestuurders zijn geen professionals. Wat mij verbaast in de discussie over de welzijnskoepel is de houding van wethouder Panis. Panis wil kosten wat kost dat deze koepel geformeerd wordt, waarschijnlijk om te kunnen bezuinigen. Ik vraag me wel af waar hij zich mee bemoeit? Twee private stichtingen die door de gemeente worden gesubsidieerd hebben het recht zelf te bepalen hoe hun besturings- en organisatiemodel is. Nu probeert hij met mediators de partijen bij elkaar te brengen, maar ik vraag me werkelijk af waarom hij dit poogt. Het lijkt erop dat Panis probeert de aansturing van de dienstverlening van de welzijnskoepel kosten wat kost in Dongen te houden. Maar als het besturen op afstand geschiedt, zoals Stichting Richting zegt dat de vorm moet zijn, dan maakt de 10 of 15 km niet meer uit om dit te laten plaatsvinden Uitvoerend werk moet toch blijven plaatsvinden in Dongen, maar de aansturing van deze dienstverlening zou ook vanuit Breda of Tilburg kunnen geschieden. In mijn optiek is Dongen te groot voor het servet, maar zeker te klein voor het tafellaken. Onze steeds complexer wordende maatschappij is continu in beweging en vraagt telkens andere invullingen van de maatschappelijke en sociaal-culturele ondersteuning. Ook de middelen die beschikbaar zijn staan onder druk. Kwalitatief betekent dit, dat of een deel van de dienstverlening niet geleverd kan worden door Stichting Richting en dit zelf ook moet inkopen, of dat de gemeente alsnog buiten St. Richting om diensten moet regelen. In het eerste geval blijft er geld aan de strijkstok van St. Richting hangen, waarbij geen toegevoegde waarde wordt geleverd; in het tweede geval zou dan de gemeente toch nog zelf zaken moeten organiseren. Beide oplossingen zijn duur en ongewenst, terwijl de geldkraan hoe langer hoe verder dicht komt te staan. Zat ik in de positie van wethouder Panis, dan zou ik zorgen dat er een degelijk wensenpakket zou liggen en met dit pakket de aanbestedingsmarkt op zou gaan en een offerte aan zou vragen bij de Twern in Tilburg en Surplus in Breda. Daarmee voorkom je dat voor elke wijziging in de dienstverlening de dienstenovereenkomst ter discussie komt, er een veel breder aanbod is en de continuïteit beter geborgd is. Bovendien is het voor de werknemers binnen deze sector ook beter als ze behoren tot een grote club. Een kleine stichting biedt geen mogelijkheden tot doorgroei, waardoor het aanbod van personeel op enig moment niet meer past bij het aanbod van werk. En wat doe je dan met de werknemers? We hebben hier al leergeld voor betaald in Dongen.

En wat betreft SWOD? Laat deze club gewoon hun gang gaan en zorg dat facilitaire diensten zoals administratie en zo, zo efficiënt als mogelijk worden uitgevoerd. Praat daar met ze over, maar ga niet tornen aan de huidige inrichting van de dienstverlening. Er is geen aanleiding om dit te veranderen en het is waarschijnlijk nog de goedkoopste oplossing ook.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

[/vc_column_text]

Beoordeel dit bericht