Hoezo bezuinigingen?

Afgezien van de klassieke houding van de liberalen –de VVD- en het democratisch podium houdt de politiek het kruit droog als het gaat om bezuinigingen. BNDeStem hield een lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis, waar onder andere gevraagd werd hoe de Dongense begroting weer gezond te krijgen. Verbaasd reageerden de heren politici, dat de begroting toch sluitend is? Hoezo ongezond. Geen van de lijsttrekkers was van plan iets terug te nemen van de ambities die men heeft voor de komende raadsperiode. Dat is toch op zijn minst opmerkelijk als je nu al weet dat de gemeente wellicht in 2011 al 4% minder te besteden heeft en in 2012 nog veel meer. Het klassieke politieke antwoord van de lijsttrekkers was de kaasschaafmethode toe te passen. Overal een beetje af. Dat wordt dus niets.

Maar het is natuurlijk ook geen goed verhaal als er verkiezingen op komst zijn en je met je goede voornemens de kiezer aan je wil binden. Een enkeling had ook wel door dat we daar niet mee uitkomen en riep stoer dat er fundamentele keuzes gemaakt moesten worden. Als dan gevraagd werd hoe dan, werd het stil aan de andere kant van de desk. Lou Huysmans kwam met het idee om alle dure externen eruit te kieperen en te zorgen dat ons gemeenteapparaat weer op zichzelf zou kunnen opereren. Hij beklaagde zich dat een aantal jaren geleden meer dan 20 ambtenaren gebruik hebben gemaakt van de FPU-regeling en dat hiervoor eigenlijk alleen dure externen zijn terug gekomen. Hij heeft hier wel wat boter op zijn hoofd, want de toenmalige wethouder van financiën en partijgenoot van Beek, kon hiermee toen handenwrijvend ook een enorme bezuinigingsoperatie afwenden. De bedoeling was dat het ambtenarenapparaat zou inkrimpen. Maar als je zonder bloed te vloeien met meer dan twintig mensen minder hetzelfde werk moet doen,is dat onmogelijk, of je moet een complete reorganisatie ondergaan, Het is me niet duidelijk geworden, maar ik verwacht dat er wel iets van een reorganisatie heeft plaatsgevonden, En logischerwijs ga je dan niet je ambtenarenapparaat al bij voorbaat uitbreiden, wetende dat werk verdwijnt of verandert. Dan ben je aangewezen op dure consultants, die deze verandering begeleiden en de gaten dichtlopen. Men vergeet voor het gemak, dat als de externen weggaan er geen dure pensioenregelingen voor hoeven worden getroffen.

Maar dat door de politici vooral naar het interne apparaat gekeken wordt, dat is duidelijk. De burger mag het niet merken, alsof de ambtenaren er niet voor de burgers zijn.

Ook denkt men schaalvoordelen te halen door bovenlokale samenwerking op te zoeken. De vraag is of die schaalvoordelen wel gehaald kunnen worden en de organisatie van deze bovenlokale initiatieven niet meer kosten dan ze opbrengen. Maar geen politicus die nu zegt dat we stoppen met plannen als het MFC, het niet meer subsidiëren van vier voetbalverenigingen, maar hooguit één, het afstoten van belangen, zoals de Vennen of rationalisering van de WMO. Nee, mogelijk zal het wel meevallen, hoopt men. En zo laat de burger zich bedriegen door de politici, die weten dat er geen geld zal zijn voor nieuw beleid, maar nu er niet mee te koop gaan lopen. En ze gaan ook niet te koop lopen met het feit dat er ook aan bestaand beleid zal worden geknaagd. En daar moeten wij het als Dongenaren dan maar mee doen.Waar niet op bezuinigd wordt door de politici, is de verwachtingen van de politieke kopstukken ten aanzien van de uitslag. Alle partijen denken fors te winnen, behalve de Volkspartij Dongen, die denkt dat ze qua zetels gelijk zullen blijven. Mijn vermoeden is dat het moeilijk wordt om de uitslag te voorspellen. Door de grimmige sfeer in de raad van Dongen zal de kiezer niet direct enthousiast raken voor de lokale politiek. Dus ik verwacht geen grote opkomst. En dan moeten we ook nog met zo’n potlood stemmen. Nog even en de postkoets komt langs om de stembiljetten op te halen. En dan maar denken dat stemmen op papier minder fraudegevoelig is. Als je een paar honderd formulieren moet uitsplitsen kan er ook wel eens een telfoutje worden gemaakt. Als automatiseerder staat deze antieke vorm van stemmen mij erg tegen. Liever zou ik zien dat we juist modernere stemmethodes zouden moeten ontwikkelen. Maar dan moeten er weer nieuwe consultants komen om dit te organiseren. Daar zal wel geen geld voor zijn.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht