Coalitieakkoord Dongen

Als je het coalitieakkoord in Dongen leest van de VVD, SP, DP en CDA zijn er eigenlijk maar drie zaken opvallend: De tracédiscussie over de weg Tilburg – Oosterhout, waar geen akkoord over is bereikt, het opnieuw ter discussie stellen van het multifunctioneel centrum in zijn geheel zo ongeveer en het feit dat er vier wethouders zijn benoemd, die samen meer uren gaan maken dan het vorige college.

Het is een akkoord waar op zich geen vreemde dingen in staan. Terugdringen van regels, terugdringen van bureaucratie en een opsomming van tal van zaken waar niemand tegen kan zijn. Het is weinig concreet en houdt daarom ruimte voor dialoog, discussie en aanscherping.

Het vreemde is de spagaat die ze scheppen in de financiën. Enerzijds moeten de reserves op peil blijven, mag er geen lastenverzwaring worden doorgevoerd, moeten de kwetsbare groepen ontzien worden, moeten de basisvoorzieningen gehandhaafd blijven en de dienstverlening verbeterd, maar lopen de inkomsten terug waardoor er nu al een begroot negatief financieel resultaat van meer dan 2 miljoen in 2013. En als we eigenlijk de kwaliteit niet willen verslechteren en alle plannen blijven handhaven, waaruit moet dit dan worden gefinancierd?

Het antwoord staat niet echt in het coalitieakkoord. Ja, de gemeente moet de inhuur van derden terugdringen, maar op dezelfde pagina wordt al een bureau genoemd die iets moet gaan roepen over bezuinigingen en doelmatigheid. Dit laatste woord -doelmatigheid- is ook een heilige graal om bezuinigingen door te voeren. Ik neem aan dat momenteel de ambtenaren ook niet de hele dag zitten te wachten tot ze naar huis mogen –al hebben ze wel de naam. En ik kan me niet voorstellen dat doelmatigheid niet altijd al een issue is geweest. Ook het terugdringen van regels stond ook in het vorige coalitieakkoord, maar daar is men blijkbaar niet in geslaagd. Dat komt omdat de paranoïde samenleving, die Nederland is, -als er iets gebeurt- schreeuwt om regels, die vervolgens een hoop werk kosten en niet te handhaven zijn, en na een tijdje via het gedogen weer worden afgebouwd, waarna bij een volgende paranoïa-aanval weer opnieuw leven wordt ingeblazen.Regelgeving doet men niet alleen in de gemeente, maar wordt voornamelijk opgelegd van bovenaf, en de gemeente moet dit dan uitvoeren. Daar heb je niet erg veel invloed op.

Verder wordt er geopperd om meer samen te werken in de regio om door schaalvergroting kosten te kunnen drukken, daarbij hard schreeuwend dat men dan wel regie wil houden. Ik ben een beetje door de wol geverfd als het om effecten van samenwerking gaat, maar iets in gezamenlijkheid wordt pas lonend als je juist standaardprocessen gaat invoeren en niet tracht uitzonderingen voor jouw situatie af te dwingen. Hoezo regie? Regie kost dan geld, en dat zou juist bespaard moeten worden.Verder probeert men elders potjes te vinden om nog wat uit te schrapen, maar ik zal je nu alvast verklappen dat die binnen de kortste keren leeg zijn en niet worden bijgevuld.De feitelijke koers wordt niet aangegeven maar teruggelegd naar de samenwerking tussen college en gemeenteraad waarbij een discussie gestart moet worden over de kerntaken van de gemeente.

En nieuw beleid is al helemaal niet te vinden. Bij financiën staat er een PM-post “pro memorie” opgenomen. Ik ben bang dat na deze raadsperiode deze herinnering vervaagd zal zijn en Post Mortum wordt. Niets concreets dus. Maar ik zie niet echt een voorschot op deze discussie met een paar vooraf ingenomen standpunten om alvast een paar ton ergens op te halen. Voorzichtig staat er bijvoorbeeld dat het contract met de Vennen afloopt en vraagt om een definitieve oplossing, maar welke richting dan? Meld dan dat je de zaak echt gaat privatiseren, zodat de rechtsongelijkheid met de commerciële sector kan worden opgeheven. De hele plannenmakerij van het MFC overdoen: waar zijn we mee bezig? Daar zit al een aantal tonnen in! Waar zijn de ambities op toeristisch vlak gebleven: Gaat de gemeente nu wel het Dongha Museum steunen of laten ze het verzuipen?

Kortom, het akkoord is veel te lief en doet niemand nog pijn. Als Dongen werkelijk de bezuinigingsoperatie moet gaan uitvoeren, dan zullen ook binnen de coalitie de messen worden geslepen, want ik kan me niet voorstellen dat de VVD en de SP vanuit hun ideologie dezelfde prioriteiten hier zullen stellen. Het zal ongetwijfeld een interessante tijd worden in Dongen.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht