Sluiting politiepost Dongen

Je gelooft je oren niet. Dongen, een gemeente van meer dan 25.000 inwoners heeft binnenkort geen politiepost meer! Als je een agent nodig hebt kun je bellen naar 0900-8844 tegen lokaal tarief. En dan komen ze wel, maar het is toch een raar idee dat de agenten een nomadisch bestaan moeten leiden. Waarschijnlijk moeten we nog wennen aan de nieuwe tijd en zullen we over een aantal jaren erom lachen dat er zoiets als een politiepost was in dit informatietijdperk. En als de dienders toch in Dongen komen, kunnen ze wellicht onderdak vinden in de zeecontainer van de hangjongeren voor een bakkie koffie.

En als de politie geen plaatselijke uitvalpost heeft, gaat dit dan niet ten koste van de kwaliteit? Geen idee, want wat maakt nu feitelijk het verschil? Als er iets is, moet je toch bellen. Aangifte doen kun je via internet. Daar moet je dan ook weer niet teveel van verwachten. Ik ben ooit een mobieltje van mijn werk verloren en wilde dit aangeven via internet. Ik kon de gehele aangifte afwerken, behalve dan dat ik het IMEI-nummer niet wist. Gevolg: de transactie werd verbroken en ik kon alsnog naar het bureau. En waarom zou je aangifte doen? Ze hebben toch geen tijd om je problemen op te lossen, dus waarom zou je het doen? Door niets aan te geven zorg je bovendien ook nog voor betere criminaliteitscijfers, want het draait tenslotte alleen om de statistieken. De enige reden om het wel te doen is, omdat de verzekering vraagt om een aangifteformulier bij diefstal. Maar ben je betrokken bij een verkeersongeval met uitsluitend blikschade, dan hoef je ook niet op onpartijdige assistentie te rekenen van de dienders. Vroeger stonden alle gebeurtenissen op politiegebied nog overzichtelijk in het Weekblad voor Dongen, maar tegenwoordig moet je het wel erg gortig hebben meegemaakt als hier nog melding van wordt gemaakt. Onlangs werd er bij ons thuis ingebroken en voor een aanzienlijk bedrag aan goederen ontvreemd. De politie kwam keurig om de situatie op te nemen, maar al tijdens het gesprek met de agent werd duidelijk dat ze niets zouden gaan doen. Dus ook geen melding in de politieberichten in het Weekblad. Ze hebben nog wel een klein buurtonderzoek gehouden, maar dat was voor de show en om de buurt schrik aan te jagen en te attenderen op hun eigen veiligheid. Aangezien de inbraak tussen half vier en half acht ’s ochtends was gebeurd heeft uiteraard niemand wat gezien; zeker niet in een straat waarbij iedereen zowat een rolluik naar beneden heeft. Want wat verwacht je eigenlijk dat de politie gaat doen? Achter de overvallers of dieven aan rennen, de lawaaiige buren bestraffen. Nee, daar zijn ze niet voor; ze hebben het te druk met snelheidsovertredingen registreren, om de balans op orde te houden.

Het sluiten van de politiepost is een direct gevolg van de afnemende taken van de politie, centralisatie van activiteiten en als gevolg van verbeterde communicatiemogelijkheden, waardoor de noodzaak voor direct contact afneemt. Uiteraard zal de politie er dan wel voor moeten zorgen dat ze goed vindbaar zijn via alle media. En daar schort het nog wel aan.Maar als je alle commotie onder de Dongense politieke partijen aanhoort over de sluiting van de politiepost, lijkt het alsof het besluit uit de lucht is komen vallen. Maar ik weet niet beter dan dat de sluiting al meer dan een jaar bekend is. Ze hebben het bureau tijdelijk omgedoopt tot een politiepost om de gemoederen een beetje te bedaren, maar ik had in de wandelgangen al begrepen dat het pand verkocht zou gaan worden. Waarom is men toen niet echt in actie gekomen? Er is vorig jaar juli wel een mopperbriefje gestuurd naar de minister dat het veiligheidsgevoel in het dorp slechter werd door de beperking van de dienstverlening van de politie, maar echt tot actie is het niet gekomen.In mijn ogen is dit het eerste gevolg dat de SP in B&W zit, dat er nu stevig in de bus geblazen wordt terwijl het feit er al is, reactief zoals ze altijd al waren.Wetende dat men de politie-taakstelling centraal drastisch inperkt, zal onze burgemeester, die verantwoordelijk is voor de veiligheid, wellicht zelf in de buidel moeten tasten om ons dorp te beveiligen. Dan moeten we maar een aantal bromsnorren aanstellen, die dan wel ergens in de kelder van het gemeentehuis onderdak kunnen krijgen. Maar verwacht niet dat Den Haag zal zwichten, mogelijk tijdelijk, maar met een miljardentekort zal men de betrekkelijk veilige gemeente Dongen zeker niet voortrekken. We hebben binnenkort ook al geen postkantoor meer,we hebben al geen brandweer in eigen beheer, en al jaren geen gasfabriek of gemeentelijk energiebedrijf,ook geen centrale antenne-inrichting en toch gaat alles door. We zullen eraan moeten wennen, denk ik.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht