MFC is dood, leve het KCC

Het college van B&W heeft een dapper besluit genomen. We stoppen met de ontwikkeling van het MFC op de plaats van de St. Josephkerk en we gaan nadenken om dit te realiseren op een nieuwe plaats. By the way er is geen geld beschikbaar. Jarenlang zijn verenigen, instituten, zorginstellingen en stichtingen aan het lijntje gehouden dat ze in de nieuwe accommodatie een plekje zouden krijgen, maar nu is het plan van de baan. De gedupeerden zullen of op hun eigen stek verder moeten of een ander gebouw moeten vinden. Veel van de huidige accommodaties zijn in eigendom van de gemeente, die in aanloop op het MFC geen of minimaal onderhoud aan de panden heeft gepleegd. Gevolg: bij verkoop brengen de panden aanzienlijk minder op dan verwacht en nu blijkt dat er geen uitzicht is op een nieuwe accommodatie zijn de gebruikers nog langer de dupe om met pannetjes en potjes de lekkages van de huidige gebouwen te onderdrukken.

Ik heb nooit zo geloofd in centralisatie van allerlei activiteiten. Decentralisatie vergroot namelijk de leefbaarheid van Dongen. Centralisatie lijkt qua beheerskosten goedkoper, maar is ook een risico. Gebeurt er iets met het gebouw dan ligt heel cultureel en maatschappelijk Dongen plat. Verder lijkt me een bundeling van gelijksoortige activiteiten wenselijker dan een echt multifunctioneel centrum. Het combineren van allerlei activiteiten zorgt ervoor dat er ook veel extra kosten gemaakt moeten worden om onderlinge overlast te beperken. Bovendien zijn er veel groepen die op vaste tijden gebruik willen maken van de accommodatie, waarbij er bij een groot MFC vaste gebruikers hiervan de dupe kunnen worden.

B&W geeft aan dat het centrum van Dongen geconcentreerd moet blijven rondom de twee linten, Hoge Ham en Tramstraat. Dat betekent dat het centrum van Dongen, dat sinds de 2e Wereldoorlog verdubbeld is qua inwoneraantal blijkbaar niet meer mag groeien. Alle belangrijke activiteiten zouden binnen deze driehoek moeten worden gerealiseerd. In mijn ogen doen ze Dongen hiermee tekort. Zonder afbreuk te doen aan de lintstructuur zou je toch minimaal de omlijsting van de (gesloten) centrumring toch als centrum moeten zien?

De gemeente heeft het wel aan zichzelf te danken dat nu het hele plan op de helling is. Door ingewikkelde constructies te bedenken waarbij alles aan alles hangt en zowel het slagen als falen een domino-effect heeft, is het een lange weg geweest en staan nu dus de mogelijke gebruikers in de kou. De dominostenen waren o.a. de St. Josephkerk, ingewikkelde grondruiloperaties met Vieya en derden, de centrumontwikkelingen, de verkoop van panden etc, met het plan om met gesloten beurs deze operatie te kunnen uitvoeren. Daarmee waren en de ambities en de verwachtingen veel te hoog gespannen.

De inkt is nog niet droog van het persbericht dat het MFC niet zomaar doorgaat of er ontplooit zich een burgerinitiatief om op een heel andere plek, met bestaande bedrijfsgebouwen aan de min. Aalberslaan een kunst- en cultuurcomplex op te richten. Met gebruikmaking van dit weliswaar onbeschermde cultureel erfgoed kan er op een heel andere plaats in Dongen invulling gegeven worden aan een deel van de culturele behoefte die het MFC zou vervullen. Vooral het feit dat dit plan niet van de eigenaar Vieya of de gemeente komt, zal ervoor zorgen dat er veel meer met een ondernemersmentaliteit en wellicht bredere gedragenheid naar deze plannen wordt gekeken. En het hoeft ook niet in één keer, maar kan in fases worden aangepakt. Ik hoop dat de gemeente dit initiatief een serieuze kans geef en het not-invented-here-syndroom laat varen. Bovendien zou dit gefinancierd kunnen worden door bedrijven, verenigingen en gezinnen uit Dongen. Gezien de belabberde financiële situatie valt er namelijk van de gemeente niet veel te verwachten. Maar als Dongen alle gemeenschappelijke functies binnen het oude kleine centrum wil houden heeft men toch weer een reden gevonden om niet mee te werken. Open de ogen, Gemeente Dongen, want de portemonnee is leeg en op deze wijze kan er met een beperkte niet-publieke financiering een ontzettend sterk functioneel complex ontstaan. Laat daarvoor maar eens wat principes schieten zou ik zeggen.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht