Volckaertbusje

Ik weet het niet meer precies, maar ongeveer 15 jaar geleden is er een grote inzameling geweest in Dongen om een bus te kopen, waarmee bewoners en patiënten van en naar de Volckaert werden gebracht voor allerlei doeleinden. Deze inzameling was erg succesvol en het gesponsorde busje heeft jarenlang met vrijwilligers achter het stuur vele mensen heen en terug gebracht. Destijds waren alternatieven niet beschikbaar, buiten commerciële –dure- taxioplossingen.
Op een gegeven moment is het busje vervangen en de organisatie van het rijden met de bus wellicht meer ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van de Volckaert.

In de afgelopen jaren zijn er ook subsidieregelingen gekomen met taxibedrijven. Door gesubsidieerd collectief vervoer werd het mogelijk goedkoop te reizen, waardoor de behoefte aan het busje afnam. Tenslotte kun je met één telefoontje een taxi voor laten rijden die voor 2 euro je naar Oosterhout brengt, mits houder van een WMO-pas. En aangezien niemand voor niets in een verpleeg- of verzorgingstehuis zit, heeft bijna iedere bewoner zo’n pasje.
Maar wil je met het Volckaert-busje mee, dan moet er een vrijwilliger beschikbaar zijn en diesel, onderhoud, verzekeringen en afschrijving betaald worden. Het zou zomaar kunnen zijn dat de kosten en de moeite hoger zijn dan het inzetten van commercieel, gesubsidieerd vervoer.
Vanuit de gedachte dat de subsidies op het collectieve vervoer tot in de oneindigheid zullen worden afgegeven, kan ik me voorstellen dat de Volckaert twijfels heeft deze dienstverlening voort te zetten.

Ook al zou de Volckaert het busje overdoen aan een vrijwilligersorganisatie, die er nu niet is, dan is het maar de vraag of deze organisatie de concurrentie met de taxibedrijven aankan. Je zou zelfs kunnen spreken van valse concurrentie. Bovendien draagt een dergelijke vrijwilligersorganisatie een zware verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid van de passagiers, en heeft ook een continuïteitsrisico. Ik kan me voorstellen dat men niet staat te trappelen dit op te pakken.

Het zou natuurlijk allemaal anders worden als het collectieve vervoer niet meer gesubsidieerd wordt. Ervan uitgaande dat onze overheid tot de meest onbetrouwbare partners van onze samenleving behoort, zou het zomaar kunnen dat van de ene op de andere dag een overheidstekort wordt gevuld met het intrekken van deze subsidie. En dan is er een acuut probleem. Als de taxibedrijven het vervoer alleen kunnen organiseren tegen minimaal kostendekkende commerciële tarieven, dan gaat de ritprijs flink omhoog en wordt de dienstverlening onbereikbaar voor velen.
Momenteel is er een aanbestedingsronde aan de gang voor de regiotaxi Midden Brabant. Dat bleek in de zomer ook allemaal niet op rolletjes te lopen en moest onlangs over worden gedaan. Alleen in Midden-Brabant is hier al 50 miljoen euro mee gemoeid. Aanbesteding betekent dat de goedkoopste inschrijver op basis van een pakket van eisen het werk wordt gegund. Hiermee loop je risico dat bedrijven zich stipt aan de regels houden, om geen verlies in te kopen. Staat er drie minuten om een oudje in of uit te laten stappen, dan kan dit vervelende gevolgen hebben als het toch allemaal wat langer duurt, met irritaties als gevolg. Een onbezoldigde vrijwilliger zal eerder geneigd zijn de passagier tot het eindpunt te begeleiden, ook al duurt dit wat langer. Ik weet van mijn 83-jarige moeder dat ze hoe langer hoe meer een hekel krijgt aan de huidige regiotaxi, vanwege dit soort regeltjes. Ze is slechtziend en moet geholpen worden tot de deur. Vaak vertikken de bestuurders dit, en wellicht volgens de regels nog terecht ook. Daarmee zijn de kosten wel binnen de perken, maar voldoet de dienstverlening niet aan de verwachtingen.
Ik begrijp dat de Volckaert het onderhouden en inzetten van vervoer niet als core-business ziet en omdat er momenteel voldoende betaalbare alternatieven zijn snap ik ook dat men van die bus af wil.
Het is te hopen dat het nieuwe contract voor 2011 niet betekent dat de kwaliteit van het personenvervoer erop achteruit gaat, want dan zullen vele gebruikers nog met weemoed terugdenken aan de Volckaertbus.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht