Amateurisme

In Dongen doen we dingen samen. Zo had een leraar op het Cambreurcollege het plan geopperd een kennismakingsdag voor VMBO leerlingen te organiseren om de gemeente beter te leren kennen. Met dit plan is hij naar de gemeente gegaan en is daar enthousiast ontvangen. De gemeente nam dit initiatief zo serieus dat ze een externe partij inhuurde om deze dag te organiseren: kosten €3.000.

Eén dag voordat deze dag zou plaatsvinden trok het Cambreurcollege de stekker uit het project. De betreffende leraar had dit project niet voorgelegd aan het management van de school. De planning van die dag bleek zo te zijn dat het programma tot zes uur ’s middags zou duren. Het management vond het onverantwoord de kinderen zolang met een schoolse activiteit te binden zonder dit aan de ouders voor te leggen. Dus ging het feest niet door.

Dat is een uitermate gezichtsverlies voor de leraar, die met goede bedoelingen in mijn ogen een prima initiatief had uitgewerkt. En blijkbaar is de school ook niet zo flexibel om de ouders van de kinderen snel in te lichten door een e-mail te sturen naar de ouders of de leerlingen een briefje mee te geven, waarin staat dat het wat later wordt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ouders hier problemen mee zouden hebben. Als een kind veel eerder thuiskomt is dat voor veel ouders een veel groter probleem. En dat is schering en inslag.

Maar de gemeente had kosten gemaakt door inzet van het bureau en inzet van de eigen ambtenaren en wil deze nu gaan verhalen op de school. Het feit dat voor een simpele kennismakingsdag de gemeente externe kosten moet maken, terwijl men een eigen communicatie-afdeling heeft vind ik al opmerkelijk. En is de gemeente zelf ook niet wat te verwijten? Ze doen zaken met een leraar die blijkbaar geen mandaat heeft om dit te regelen. Had de gemeente dat niet moeten verifiëren bij de schoolleiding? Ik ben bang dat als de school naar de rechter gaat vanwege de factuur, de gemeente nul op rekest krijgt vanwege het feit dat de gemeente niet met het management van de school afstemming heeft gezocht om de deal rond te maken, wetende dat er kosten gemaakt gingen worden.

Niets is zo belangrijk als goed onderwijs en het idee van de leraar is een prima initiatief. Tenslotte heeft de jeugd geen idee wat de overheid doet, wordt a- en antipolitiek opgevoed en het zou goed zijn als de jeugd in de praktijk kan zien hoe het eraan toe gaat in het gemeentehuis en de lokale politiek. Vele politieke partijen hebben moeite contact te krijgen met de jeugd, juist vanwege de desinteresse van de scholen voor politiek, of de angst bij die scholen verbonden te worden aan een politieke stroming of kleur als er weer eens een politieke partij aandacht van jongeren wil vragen via de school. De reactie van het schoolmanagement is erg flauw en lijkt meer op het laten voelen aan de docent dat hij zulke zaken niet op zijn eentje mag doen, dan een zogenaamde ontoelaatbare uitloop van de schooltijd. En omdat de gemeente voor het middelbaar onderwijs geheel afhankelijk is van de onderwijsfabriek Cambreur in ons dorp getuigt het niet van samenwerking om direct met facturen te gaan zwaaien. Volgens mij zijn er ook wel andere oplossingen te bedenken om dit probleem uit de weg te werken.Daarvoor zul je rond de tafel moeten komen met elkaar. Ja, dan doe je pas dingen samen.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht