Inwonerpanel

Na de oorverdovende stilte als opvolging van de estafettestokjes is de volgende inwonerparticipatie-innovatie: het “inwonerpanel” in Dongen een feit. Al eerder heb ik me kritisch uitgelaten over dit fenomeen. In mijn ogen zijn juist de politieke partijen de ingang om de burgers te vertegenwoordigen en geen dure onderzoeksbureaus. Juist het dualisme heeft de volksvertegenwoordiging – de gemeenteraadsleden – meer vrijgespeeld om de kaders op te halen waarbinnen de gemeente haar beleid zou moeten gaan voeren. Als de politiek daar niet toe in staat blijkt moeten de partijen zich diep schamen. Het is uitermate gemakzuchtig en duur om dit aan een commerciële organisatie over te laten. En ik dacht dat we moesten bezuinigen?

Er worden dus 1000 Dongenaren boven de 18 geselecteerd om aan dit panel deel te nemen. Al direct vraag ik me af waarom vanaf 18 jaar? Heeft de jeugd geen mening of wensen over zijn woonomgeving? Kijk je verder dan blijkt dat ook mensen boven de 65 jaar niet worden gehoord in dit panel. Alleen al door deze groep uit te sluiten hoor je de mening niet van een groep die met rasse schreden relatief de grootste groep inwoners van Dongen zullen zijn. Nu al meer dan 4000! Ik kan me voorstellen dat het onderzoeksbureau bij een onderzoek met betrekking tot levensmiddelen deze groepen uitsluit, maar toch niet bij een bevolkingsonderzoek? Met het filteren van deze leeftijdsgroepen krijg je wel een erg eenzijdige kijk op de wensen en verwachtingen van je bevolking.

Ik mag hopen dat de resultaten van dit panel niet bepalend gaan worden voor het beleid in ons dorp. Dan zullen de jongeren en ouderen er bekaaid vanaf gaan komen.

En dan betwist ik ook de objectiviteit van het onderzoek. Ik hoorde van een kennis dat er een vraag in het onderzoek zit van: “Wil je niet meer geld uitgeven aan het Dongha museum?” Deze suggestieve vraag kan dan twee antwoordbetekenissen hebben: “Ja, ik wil meer uitgeven aan het Dongha museum”, of: “Ja, ik wil juist geen geld meer uitgeven.” Wat moet je met dit antwoord?

Door het geheime karakter van het panel kan de gemeente de conclusies trekken die ze wil en min of meer suggereren dat het de mening van het volk is. Het is in mijn ogen geen taak van de gemeente om dit te doen. Daarvoor moeten we juist elke vier jaar naar het stemhokje. Dus, als ooit het kerntakendebat gevoerd wordt, kan deze taak wat mij betreft als eerste de prullenbak in.
Wanneer gaat er werkelijk iets gebeuren in plaats van proefballonnetjes oplaten? Dit college waarover we struikelen over de wethouders staat geparkeerd in afwachting van dit o zo belangrijke kerntakendebat. Want tot dusver gebeurt er erg weinig. Tijdens de eerstkomende raadsvergadering staat er maar één punt op de agenda. Zouden ze daarom maar voor 80% betaald worden? Dat is dan nog te veel.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht