SP in Dongen weg?

Het is uiteraard als een vulkaanuitbarsting politiek uitgestort over Dongen. Het rommelde al een tijdje, maar nu is de eruptie een feit. Dongen zal het de komende jaren zonder SP moeten doen, want niet alleen de fractie gooit de handdoek in de ring, ook wethouder Roovers kon niet anders zonder ruggensteun. Gebrek aan beschikbare kwaliteit op de lijst en -volgens mij- de verstikkende post-communistische partij-organisatie van de SP, waren al een tijdje

het probleem van de fractie, waardoor de vervanging bij het afhaken van raadsleden steeds moeilijker werd en men in de onderste regionen van de toch wel lange lijst uitkwam om nog iemand te motiveren de lege plaats in te vullen. En met een zeer principiële achterban en een zwakke fractie werd het allemaal wel erg moeilijk en de SP uiteindelijk teveel.

In mijn ogen is de stap van de SP wel een erg radicale stap. Ik had me voor kunnen stellen dat René Roovers weer in de raad zou gaan zitten, mogelijk met zijn vrouw en twee pupillen. Dan was de bestuurscoalitie weliswaar niet meer in de huidige vorm overeind gebleven, maar bleef er voor het collegebeleid wel een meerderheid, waardoor de omvang van het gemeentebestuur weer meer recht doet aan de omvang van de Dongense bevolking.

Het nadeel van deze optie is natuurlijk wel dat de SP dan weer in de oppositie zou moeten plaatsnemen of een soort gedoogsteun zou moeten verlenen aan het bestuur. Echt oppositie voeren kan natuurlijk niet als je zelf medeopsteller bent geweest van het collegeplan. Dan word je bij elke vorm van kritiek teruggefloten. Zeker niet als Lou Huysmans van de VVD in BNDeStem aangeeft dat destijds Roovers tandenknarsend het collegeakkoord heeft goedgekeurd en ondertekend, omdat de SP maar weinig zou hebben binnen gehaald. De slimmerik Rutten, die destijds als formateur al in de gaten had dat, als het fout zou gaan, er toch nog een meerderheid zou overblijven, heeft waarschijnlijk dit scenario al voorzien. De rechtsliberalen, waartoe hij zelf ook behoort, krijgen nu door het verdwijnen van de SP vrij spel, zeker nu de lastige bezuinigingsportefeuille WMO wegvalt bij de socialisten, die het op bezuinigen op dit punt de rest van de coalitie nog best lastig hadden kunnen maken.

En lastig maken zouden die het zeker, want het opbouwen van de meeste WMO- voorzieningen zijn het stokpaardje van de SP. Maar zonder een goede fractie is het onmogelijk de rug recht te houden.

Voordat dit college tot echt besturen komt is de “lastige” linkerkant al geruimd. Er is nog niet eens discussie gevoerd over de kerntaken. Men heeft tot nu toe alleen sinterklaaslijstjes opgehaald en daarmee de valse hoop gewekt dat de burger nu invloed heeft op de keuzes van het college. Ruim baan dus om o.a. de WMO eens flink aan te pakken zonder grote politieke tegendruk. De PvdA is met twee zetels nog het enige linkse geluid vanuit de Hoge Ham. Dat is dus absoluut geen afspiegeling van de echte politieke verhoudingen binnen Dongen. Zelfs met behulp van de volkspartij Dongen zal het niet lukken weerstand te kunnen bieden. Een mooie gelegenheid voor het college om de linkse hobby’s – wat dat dan ook mogen zijn – door te halen.

Het betekent wel dat we weer drie wethouders krijgen, die wellicht fulltime zullen gaan werken. Vier wethouders is toch teveel voor Dongen. Ik neem aan dat gezien de machtsverhoudingen men zeker niet op zoek zal gaan naar een vierde wethouder. Van welke huize zou die dan moeten komen? Proficiat heer Evegaars met uw 20% loonsverhoging.

Voor de andere twee wethouders betekent het dat men weer pensioen gaat opbouwen over 20% van hun inkomsten. Ook proficiat!

Wat er nu met de SP gebeurt is voor mij een raadsel. De op twee na grootste partij zet zichzelf uit en laat daar een kleine 2000 kiezers in de kou staan. Ik vrees dat de kiezer hier de SP voor zal afrekenen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Voor René Roovers, die stevig heeft getrokken aan de positie van de SP in Dongen zijn de druiven helemaal zuur, nu juist de SP voor het eerst met de grote jongens mee mocht spelen. . René Roovers is erg principieel en heeft terecht zijn conclusies getrokken, al valt het hem zwaar. Toch denk ik dat juist door de te hoge ambitie een stap te ver is gezet. Dat wordt dus voor de SP wonden likken en opnieuw beginnen. Dat wordt een zware dobber.
Volgens mij biedt de kieswet overigens wel een mogelijkheid dat er de komende drie jaar nog een SP-fractie kan komen, omdat de afstandverklaring, alleen van toepassing is als een aspirant-kandidaat gevraagd wordt om een positie in te nemen. Weigert de kandidaat dan is dat slechts voor de op dat moment voorgelegde situatie. Als dit opnieuw gevraagd wordt kan de aspirant-kandidaat opnieuw een afweging maken, omdat de kieswet de kiezer beschermt bij het kiezen van de volksvertegenwoordiging en de aspirant-kandidaat bij elke nieuwe vraag kan afwegen of hij zijn politieke positie alsnog zal innemen als hem of haar dit gevraagd wordt. De burgemeester is dus nogal snel met haar conclusie dat de SP de komende drie jaar niet kan terugkeren in de raad. Als ik gelijk heb kan dit betekenen dat de SP zich zou kunnen herpakken en toch opnieuw met één tot vier kandidaten van haar lijst de gemeenteraad kan bemannen. Het zou recht doen aan de politieke verhoudingen.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht