Mars der Beschaving

Terwijl het aantal miljonairs met 10% is toegenomen, de FNV een zeilende, pokerende en beleggende VVD-er in het bestuur krijgt, de werkeloosheid weer stijgt en fulminerende Geert Wilders vrijgesproken wordt van de meest kwetsende uitspraken die een mens kan bedenken, en daarvoor nog eens een levensgroot podium krijgt bij de media, valt het doek voor cultureel Nederland. Ik ben deze week naar Oerol geweest.

Heeft de culturele sector sowieso al last van de verhoogde BTW-tarieven (13% !); nu zijn de grote festivals aan de beurt. Vijf van de zes grote festivals moeten hun structurele subsidie inleveren, waaronder Oerol, waar het om vier ton gaat. Alleen het Holland Festival –uiteraard in het westen- blijft overeind. En als je ooit op Oerol bent geweest zul je zien dat dit veel meer is dan een festival. Heel de bevolking van het eiland Terschelling is hierbij betrokken en pikt op één of andere manier er ook wel een graantje aan mee. Een enorme stimulans van de economie in het toch al schrale noorden van ons land. Een opbrengst voor de schatkist van een veelvoud van de investering van 4 ton door BTW, accijnzen, loonbelasting etc.

Voor Terschelling betekent Oerol bovendien 15% van de toeristische omzet op jaarbasis. En dan hebben we het nog niet over de culturele waarde. 35 Nieuwe producties, ruim 50.000 bezoekers uit het gehele land en een opstap voor vele jonge theatermakers, muzikanten en kunstenaars. Het is van belang dat de financiering uit eigen of gesponsorde middelen moet komen, maar niet alleen. Ook de overheid heeft hierbij een verantwoordelijkheid om cultuur en vernieuwing tot het volk te brengen en mogelijk kan men een constructie bedenken waarbij de overheid een bepaald percentage van de productiekosten subsidieert -en geen vaste bedragen- De rest moet komen van toegangsgelden en sponsoren. En de BTW natuurlijk op het lage tarief houden!

Waarom wordt de noordelijke regio waar 10% van de bevolking woont en maar 3% van het culturele budget naar toe gaat, zo buitenproportioneel getroffen? Het ligt ver weg van Den Haag en men heeft geen idee wat bijv. het Oerolfestival betekent of wat het is. Het zijn linkse hobby’s, aldus onze rabiate rechtse VVD-premier en dat moet maar eens afgelopen zijn, alsof het iets crimineels is. Asfalt, keihard autorijden, gokken, miljonairs, milieu belasten en het terugdringen van belasting -de “gesel des volks”- is het credo van dit alles-verwoestende kabinet. Begrijpelijk dat men het in Terschelling het hier niet bij laat zitten. Juist Oerol, dat er alles aan doet iedereen te betrekken en te laten sponsoren wordt door zijn goede gedrag keihard gestraft. Vooraf aan de “Mars der Beschaving” die vanaf Rotterdam op 26 juni wordt gehouden, startte men daarom op Oerol in West Terschelling al met een voorproefje. Mensen werden opgeroepen om op het Groene Strand te komen op vrijdagochtend 24 juni om half elf, om te worden opgesteld in een gekaderd kruis als teken dat er een streep getrokken moet worden door al deze krankzinnige bezuinigingen. Tussen de vijf- en zesduizend bezoekers, theatermakers en inwoners van Terschelling verzamelden zich daar bij West-Terschelling om na het uitspreken van het “Manifest Der Beschaving” , een instrumentaal trompetstukje van Eric Vloeimans en een minuut stilte zich via de Noordsvaarder zandplaat op de Waddenzee te storten richting Den Haag als teken van protest.

Laten we hopen dat deze eerste protestactie uit het bestaan van Terschelling iets gaat opleveren.

Hieronder de onverkorte tekst van het Manifest der Beschaving, opgesteld door het landelijke comité en voorgelezen door Maria Kraakman op 24 juni 2011.

Manifest der Beschaving

Aanstaande zondag en maandag lopen we de mars der beschaving. Wij trekken op naar Den Haag om te tonen dat we staan voor onze beschaving. Vandaag, op het groene strand van Terschelling met jullie, is daarvan de officiële aftrap. Het is vanuit onze betrokkenheid met de gehele samenleving dat wij in actie komen. Het beleid van deze regering treft velen en breekt af wat zo hard nodig is: schoonheid, vernieuwing, zorg, vertrouwen, tolerantie. Onder dit kabinet stevenen we af op een maatschappij waar geen plaats meer is voor nieuwsgierigheid en waarin alles in cijfers uitgedrukt moet worden. Zo gaan wij een samenleving tegemoet, waarin het recht van de sterkste geldt, nuance als zwakte wordt gezien, en waarin geld het wint van schoonheid en macht van zorg. In onze ogen een onbeschaafde samenleving. Wij eisen dan ook dat de regering de crisis niet langer als een alibi gebruikt voor onbehoorlijk bestuur, maar haar minachting voor de feiten aan de kant zet, staatsmanschap toont en daadwerkelijk verantwoordelijkheid neemt voor de volgende generaties. Wij willen leven in een land waarin wordt geïnvesteerd in de toekomst. Wij willen leven in een land waar niet alleen geoogst, maar ook gezaaid wordt. Een beschaving zonder toekomst is een toekomst zonder beschaving.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht