Staatsbemoeienis

Het moet niet gekker worden. In de tweede kamer is er een meerderheid voor een programmering op Radio 2 gevonden, waarbij minimaal 35% van het muzikale aanbod van Nederlandse makelij moet zijn. Waar bemoeien ze zich mee? Vanuit het nationalistische gedachtegoed van de PVV is het vanzelfsprekend dat wanneer je ergens subsidie voor geeft je ook iets te vertellen hebt over de inhoud. Bullshit! Het kan niet zo zijn dat de kamer uitmaakt welke dansen er op een podium worden gedanst, welke muziek er gedraaid wordt, wat er op TV komt en welke bands er op festivals komen. Daar gaan ze gewoon niet over.

Door dit te doen passeren ze professionele instellingen die voor de kwaliteit van de programmering een –onafhankelijk- toezichthoudende rol hebben, zoals het Commissariaat voor de Media, die met de Stichting Nederlandse Publieke Omroep deze taak heeft. Voor deze taak hebben we geen politieke stem uitgebracht. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld in Kamervoorzitter Verbeet, dat ze dit onwettige populistische onderwerp op de agenda liet komen. In de mediawet is namelijk een duidelijke scheiding aangegeven van verantwoordelijkheden over de inhoud en de randvoorwaarden. Maar al onze politici zaten vlak voor het zomerreces te slapen. En toen het op stemming aan kwam, werd er door de meerderheid ook nog eens vóór gestemd! Begrijpt dan niemand dat daar een regering geen zeggenschap over kan en mag hebben?

De reactie van de radio2-directeur was kort en krachtig. “Ik heb niets met dit besluit te maken; zij gaan daar niet over”. Het besluit is nog erger dan een aantal jaren geleden toen de politiek zich ging bemoeien met het dagelijks TV-spelletje op de publieke omroep “Lingo”, omdat dit zou verdwijnen. Door politieke druk zwichtte de uitzendende omroep, waardoor we nu nog steeds opgescheept zitten met dit zichzelf dagelijks kopiërende spelletjesprogramma , dat eigenlijk thuishoort op de commerciële omroep. Maar in dit geval besliste de omroep zelf nog. Het feit dat de politiek zich blijkbaar overal mee moet kunnen bemoeien is typisch iets van dit kabinet. Meestal komen dergelijke tenenkrommende voorstellen uit de hoek van de PVV, maar ook andere partijen beginnen zich hieraan schuldig te maken. Dit komt omdat niemand vooraf de vraag stelt of het te nemen besluit wel een verantwoordelijkheid is van de politiek. Dergelijke voorstellen lijken bovendien te worden voorgelegd om groepen uit de samenleving te kwetsen. Ik ben een Radio 2-luisteraar en zou zwaar teleurgesteld zijn, en waarschijnlijk luisteraar-af-, als de omroep aan de leiband van de politiek zijn programmering zou aanpassen. Een dergelijke invloed had Hitler namelijk ook op de media. Dat moeten de partijen met “Vrijheid” in hun naam maar eens goed over nadenken.

Een tweede politieke besluit, het niet meer toestaan van rituele slachtingen, is ook een besluit dat ver over de politieke grenzen gaat. Niet dat ik een voorstander ben dat beesten nodeloos moeten lijden bij hun levensbeëindiging, maar de kwaliteit van het dierenleven is juist op dat moment niet het meest relevante in het bestaan van het dier. Als het dier gedurende het leven voldoende ruimte, voedsel en verzorging heeft gekregen is de manier van slachten maar een fractie van zijn bestaan. Het is veel dieronvriendelijker om kalveren in kisten te fokken, varkens op roosters in stallen te laten staan en tienduizenden kippen in een te kleine ruimte te stoppen. Dat ze dan vervolgens in één seconde worden vermoord voor de consumptie lijkt dan meer een bevrijding voor het dier, dan dat doorleven zou betekenen. Daar worden geen wetten voor aangenomen. Maar omdat het rituele slachten door minderheden in ons land wordt uitgevoerd heeft het veel weg van pesterij, gezien de zwakke argumentatie om dit door te drijven. Zo krijgen Joden en vooral moslims weer een duw. Dat onze politiek zich uitspreekt over dergelijke zaken is zorgelijk. Zijn er geen belangrijkere zaken zoals het aanpakken van de crisis, het tegengaan van de opkomende werkeloosheid en de verschraling van de verzorgingsstaat?

Met een gegijzeld kabinet door een dreigende op te stappen gedoogpartner zullen we nog veel van deze onzin langs zien komen. Oppositie, wordt eens wakker! Waar zijn jullie?

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht