Subsidiebeleid Dongen

In Dongen wordt vanaf 2013 een nieuw subsidiebeleid ingevoerd. Het huidige beleid gaat op de schop, maar echt duidelijk is het nog niet wie er getroffen wordt door het nieuwe beleid. En getroffen worden de instellingen, want eigenlijk wordt overal op bezuinigd. In totaal wil de gemeente van de 3,5 miljoen subsidie die ze nu verstrekt terug naar € 2,8 miljoen.
Dit jaar is men zonder beleidswijziging begonnen de kaasschaaf te hanteren. Vanaf 1 juli dit jaar krijgen alle gesubsidieerde instellingen 10% minder, waardoor er dit jaar al een bezuiniging gaat ontstaan van 5%. In 2012 gaat er nog eens 10% vanaf, mits het subsidiebeleid voor de instelling niet wordt aangepast. Dan is er 20% achteruitgang in 1,5 jaar. Met grotere subsidieontvangers die meer dan € 50.000 subsidie ontvangen -zoals Stichting Donckhuys en Stichting Richting- worden afzonderlijke afspraken gemaakt voor na 2012. De rest van afspraken die men wil maken met de verenigingen en instellingen zal ik u besparen. Maar duidelijk is: het wordt allemaal minder.

En hoe dit beleid voor de kleine subsidieontvangers (minder dan €50.000 per jaar) uitpakt is een grote vraag. De gemeente gaat vòòr 1 januari 2012 alle subsidieontvangende instellingen aanschrijven om alle contracten open te breken per 1-1-2013. Het eerste kwartaal 2012 wordt dan gebruikt om met al deze instellingen rond de tafel te gaan zitten om te komen tot nieuwe afspraken voor na 2012. Eigenlijk worden begin 2012 alle subsidiecontracten opnieuw bekeken en gewogen.

Op 15 december dit jaar gaat de raad de procesafspraken voor de subsidieafbouw vastleggen. Eén ding is duidelijk: dit moet uiteindelijk 700.000 euro opleveren.
En als die procesafspraken zijn gemaakt weten de instellingen en verenigingen slechts dat ze in 2013 op z’n minst 20% minder subsidie ontvangen dan begin 2011. En als het college van mening is dat een instelling of vereniging niet voldoet aan een kerntaak of er vanuit de participatie-initiatieven te weinig draagvlak heeft zou het zo maar kunnen zijn dat na 2015 helemaal geen subsidie meer wordt verstrekt.

Eigenlijk is het te gek voor woorden dat de feitelijke criteria niet vooraf politiek worden vastgesteld. Nu kan geen enkele gesubsidieerde instelling of vereniging een lange termijnbeleid uitzetten. Dit betekent dat sommige in de problemen komen. Het college creëert grote onzekerheid. Instellingen en verenigingen die mensen in dienst hebben of accommodaties huren, kunnen nu niet anders doen dan met jaarcontracten werken. En dat is lastig als de huidige werknemers al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Dan moeten de instellingen en verenigingen bij het drastisch reduceren van de subsidies mensen ontslaan en wellicht afvloeiingsregelingen gaan financieren. Waarvan?

Juridisch moet de gemeente wel de subsidies voor 1 januari opzeggen om in 2013 de bezuinigingen nog in te kunnen zetten. Maar wat heeft het college weerhouden om in 2011 al te onderzoeken waar de klappen gaan vallen? Iedereen weet dat de kaasschaafmethode een laffe manier is om kosten in te dammen. En de kerntakendebatten waren voor de zomer afgerond. Alle instellingen krijgen een beetje minder. Gevolg: iedereen verzuipt als er 20% wordt afgeschaafd. En maar roepen dat de maatschappelijke betrokkenheid van de zwaksten in de samenleving niet mag lijden onder deze maatregelen. Met 20% minder subsidie gaan gegarandeerd contributies en eigen bijdragen stijgen en zal de kwaliteit van dienstverlening achteruit gaan. Geen enkele politieke uitspraak doet de gemeente nu, waardoor de problemen over een jaar gigantisch zullen zijn. Waarom niet nu in gesprek gaan om bijvoorbeeld van vier voetbalverenigingen naar twee te gaan, of in plaats van vijf fanfares/drumbands/harmonies etc, dit terug te brengen naar drie verenigingen. Dit zijn waarschijnlijk niet de goede voorbeelden, maar wat meer de boel op scherp zetten voordat alle instellingen en verenigingen in de problemen komen kan betekenen dat niet iedereen 1/5 deel van zijn subsidie hoeft in te leveren. Wat hebben al die participatieprojecten en takendebatten eigenlijk opgeleverd? Weet het college nu onderhand niet wat de Dongenaar wil? Waarom niet vooraf al aangeven dat de Dongenaar niet zit te wachten op de 300 euro subsidie aan de sokkenstopvereniging. Waarom eerst de verenigingen aan te zeggen dat ze minimaal 20% in het komende jaar worden gekort en geen uitzicht geven op zekerheid op de lange termijn?

Het zijn natuurlijk geen politieke succesverhalen als je een deel van je achterban moet gaan vertellen dat het afgelopen is met de gemeentelijke toelage voor hun geliefde hobbyclubje. Dus worden de problemen vooruit geschoven. Ik snap niet waarom het zo stil is in Dongen. Laten al die verenigingen en instellingen zich zomaar naar de slachtbank leiden?

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht