Nederland achter de dijken

Dongen ligt in het mooie Brabant. Brabant weer in Nederland en Nederland weer in Europa en Europa weer in de wereld. Toch zijn er belangrijke politieke stromingen in ons land, die dit niet willen zien. Roemer en Wilders aan zowel de linker- als rechterzijde van het politieke spectrum vinden elkaar op dit gebied. Zij willen de wereld overzichtelijk houden en opknippen in autonome kleine landjes, waarvan Nederland er één is. Alle bemoeienis van buitenaf is onoverzichtelijk en kan tegen ons werken. Bovendien voelt een Dongenaar zich naast Dongenaar misschien nog wel een Brabander, maar nog verder van zijn bed kunnen alleen nog potsierlijke nationale oranje sportfestijnen zijn culturele horizon verleggen. En dan moet hij in Dongen al kiezen tussen een West-Brabander, gericht op Breda, of een Midden-Brabander en dan richt hij zich op Tilburg. Dat is al moeilijk genoeg en brengt al de nodige verdeeldheid mee.
Europa is niks volgens de SP en PVV. Wie voelt zich nu Europeaan? Daarmee scharen ze zich ook achter de antiglobalisten, waarbij de SP zich vooral richt tegen het neo-liberaal effect van de globale economie en de PVV tegen elke vorm van niet-Arische verschijningsvormen binnen de dijken van ons land. Het is natuurlijk wel struisvogelpolitiek als je jezelf afkeert tegen onafwendbare zaken.

Globalisering is namelijk niet tegen te houden. Door de steeds sneller wordende media ligt de hele wereld aan je voeten en alle pogingen om dit tegen te gaan komen hoe langer hoe ridiculer over. Zo wil Brazilië “twitter” aanklagen, op straffe van $250.000 per dag , om te voorkomen dat twittergebruikers snelheidscontrolepunten aan elkaar doortweeten.

Je landje achter de dijken terugtrekken en de stekker uit internationale samenwerking en ontwikkeling trekken is pure ontkenning. In de geschiedenis hebben we dit duizenden jaren geprobeerd, hetgeen alleen maar leidde tot groot onbegrip en bloedvergieten. Op economisch terrein kan globalisatie leiden dat de macht bij grote multinationals komt te liggen en natuurlijk vervlakken culturele verschillen als iedereen overal zijn gang kan gaan.
Maar de oplossing is niet om jezelf terug te trekken, maar juist samen met elkaar op te trekken om dit gevaar te keren. Als land heb je namelijk helemaal geen antwoord op de steeds machtiger wordende multinationals. Je bent namelijk 100% afhankelijk van ze, zeker in een land als Nederland, dat nauwelijks grondstoffen heeft en het vooral moet hebben van handel. Handel doe je nooit alleen.
En waarom je grenzen sluiten als over pakweg 20 jaar je land in een soort bejaardencentrum veranderd is en eigenlijk volledig afhankelijk wordt van derden. Van wie dan, als we de grenzen dicht gooien?
Terug naar de gulden zegt Wilders; de euro is mislukt. Hij snapt er werkelijk niets van. Geld is het smeermiddel in de handel en moet zeker niet een obstakel zijn. In het guldentijdperk werkte ik o.a. bij de AMRO-bank. Daar zaten specialisten die zich met valutahandel bezig hielden. Die zorgden ervoor dat door speculatie op de valutamarkt bedrijven enorme winsten konden maken met geld- en goederentransacties. Al die verschillende valuta zorgden er tevens voor dat jij als toerist, vertrokken uit Nederland met ƒ1000,00 op zak, alleen door het omwisselen in pakweg 4 landen, nog maar met ƒ600,00 thuis kwam en geen idee had wat alles nu werkelijk had gekost. En al die winsten gingen vooral niet naar de Nederlandse burger.

Samenwerken op vele terreinen in Europa is een must om ook als land te kunnen overleven. Door juist aan te schuiven kun je invloed blijven uitoefenen op behoud van je eigen culturele waarden en normen en kun je maatregelen en sancties uitvoeren om al te grote invloed van multinationals in te dammen. Daarnaast verrijken alle van buiten komende invloeden onze cultuur, zoals dat al vele eeuwen gebeurt . Nederland is te klein om zich op te sluiten en zich van de wereld af te wenden. De wereld snapt ons niet meer: een ooit uiterst liberaal land dat zo in zichzelf lijkt gekeerd, gevoed door populisten die een ruim podium krijgen om hun abjecte theorieën te fulmineren. Wellicht heeft Nederland last van een burn out?

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht