Dongense accommodaties in crisistijd

Op 1 april 2012 zou het nieuwe multifunctionele centrum aan de Jan Mertenslaan geopend worden werd begin 2010 nog geroepen door de toenmalige verantwoordelijke wethouder Panis. En daarna is alles anders geworden. Blijkbaar zag Dongen door de economische crisis de situatie zodanig veranderen dat alle bestaande plannen op losse schroeven moesten. De geplande locatie bleek ineens niet goed te zijn, omdat het te ver uit het centrum lag –toch zeker maximaal 100 meter van de Hoge Ham-, de opzet was te groot, de exploitatie was niet rond te krijgen en het multifunctionele werd ter discussie gesteld. Eigenlijk bleek dat de ooit bedachte wisseltruc van wethouder Velthoven om een centrumplan te realiseren ‘om niet’ mislukt was. Door het doorschuiven van panden en bestemmingen zou de gemeente zowat gratis een mooi multifunctioneel centrum kunnen krijgen. De spelbrekers werden de acties rond de voormalige St. Josephkerk, de timing en de crisis.

En toen waren we weer bij af. Wel werd er in het nieuwe beleid van het college besloten dat alle verenigingen zelf maar moesten zien hoe ze hun huisvesting moesten regelen en werden de huidige gemeentelijke accommodaties, waar veel verenigingen en instellingen gehuisvest zijn te koop aangeboden.

Als je het op de keper beschouwt blijven in de nieuwe plannen alleen de Poort en de nieuwe multifunctionele accommodatie over. De Poort verliest haar exclusieve recht om alleen voor jongeren activiteiten te organiseren en de Cammeleur wordt gesloopt en vervangen door een compacte accommodatie. Daarbij komt dat de opvolger van de Cammeleur dus compact moet zijn, maar wel onderdak moet bieden aan de bibliotheek en daarnaast enkele multifunctionele ruimtes krijgt.

En wie zijn dan de gebruikers van die multifunctionele ruimtes? Als ik naar de huidige bibliotheek kijk, zie ik eigenlijk geen reden om die te verhuizen. Ruim opgezet, dicht bij de scholen en aan de rand van het centrum. Mij lijkt dat met de verhuizing er in de nieuwe Cammeleur niet veel plaats overblijft voor multifunctionele activiteiten. En wat nu met de muziekschool (met de misleidende naam Kunstpodium) en Musis Sacrum? Die kunnen daar niet bij, maar hun panden moeten wel afgestoten worden. Weg met het muziekonderwijs en het weer aan huis doen, zoals vroeger of klassikaal in de scholen? De cultuur zal verschralen en van een Kunstpodium is dan helemaal geen sprake meer. En wat met Musis Sacrum die een ongedeeld gebouw gebruikt en zelf exploiteert. Vanuit deze luxe rechtsongelijke positie zullen ze net als Aurora bijvoorbeeld een onderkomen in de horeca moeten gaan zoeken.

Want de horeca zal het gat moeten dichten wat er gaat vallen. In lang vervlogen tijden hadden we nog een aantal patronaten en het Leo XIII gebouw, maar van de katholieken moeten we het niet meer hebben in Dongen en de gemeente vindt het niet haar taak haar –nog- florerende verenigingsleven te koesteren. En een vereniging huisvesten met specifieke accommodatie-eisen is haast niet te doen. Dan kwijnen ze weg in bedrijfspanden of particuliere huisvesting met allerlei problemen rondom gebruikersvergunningen etc.

De grootste misser in de jaren 80 bij het bouwen van de huidige Cammeleur was de timing. Ook toen was er crisis en eigenlijk geen geld en werden de plannen versoberd. Het gevolg was dat al gauw bleek dat het gebouw nooit zou kunnen voldoen aan de verwachtingen. De benutting is altijd een drama geweest. We hebben nu dezelfde situatie, of misschien wel erger dan toen. Ook nu zullen we over een aantal jaren ons afvragen wat ons ooit bezielt heeft de huidige beslissingen over het MFA te nemen. Door een gebruiker als de bibliotheek op te nemen is weliswaar de deur vaker open, maar zijn de multifunctionele mogelijkheden beperkt en de beschikbare overige ruimte gering. Ik voorzie met het afstoten van de huidige accommodaties en de nieuwe plannen een grote culturele vlucht naar de omliggende steden. Dat maakt Dongen een minder aantrekkelijk dorp om je te huisvesten.

En waarom de Cammeleur nu afbreken en twee jaar in de ellende zitten, terwijl de omgeving van het centrum van Dongen zowat half gesloopt is en momenteel weilanden kent. Op die weilanden kunnen binnenkort best wel schapen grazen, want de grootse woningplannen die bedacht zijn komen ook daar voorlopig niet tot ontwikkeling. Je zou ook daar een accommodatie kunnen plaatsen. Voor woningbouw zal weinig interesse bestaan. Crisis, geen geld, geen renteaftrek en een uiterst cultureel arm dorp als het zo doorgaat. Wie wil daar nu wonen?

Onderstaand links naar gerelateerde mijmeringen uit het verleden. (2010) “Accommodaties in Dongen” en “Multifunctioneel gekrakeel”

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht