Dolen op de website van Dongen

Op 31 december 2011 heb ik me in een mijmering kritisch uitgelaten over de website van de gemeente Dongen. Ik had gehoopt dat de gemeente Dongen in 2012 dit zou aantrekken en noodzakelijke verbeteringen zou doorvoeren. Niets is minder waar, De gemeente doet niets. Het blijkt zelfs zo te zijn dat het onderdeel waar ik me het meeste aan stoor “bestuur en politiek” niet eens een verantwoordelijkheid is van de afdeling communicatie. Het kan toch niet waar zijn dat er geen integrale verantwoordelijkheid wordt genomen voor de inhoud van het uithangbord van de gemeente: de website? Maar het is echt zo. Bel je naar communicatie om te zeggen dat er iets niet klopt bij “bestuur en politiek”, dan wordt er doodleuk geantwoord dat je niet bij deze afdeling moet zijn, maar bij meneer Vulto, want die gaat over dat onderdeel.

Ik als burger eis dat de gemeente ons goed op de hoogte houd, wat ze ook verplicht zijn volgens de gedragscode openbaar bestuur. En gezien de portefeuilleverdeling ligt die verantwoordelijkheid dus bij wethouder Evegaars. En als een betreffende afdeling er een potje van maakt dient de wethouder in te grijpen. En een potje is ervan gemaakt!

Eigenlijk wordt ons burgers veel onthouden. Je komt er bijvoorbeeld wel achter welke afdelingen er zijn binnen het gemeentehuis via een piepklein organogrammetje, maar wie over welke afdelingen nu de scepter zwaait is volledig onduidelijk. Wil je weten hoe de verkiezingsuitslagen de laatste jaren waren in onze gemeente, dan moet je niet op de website zijn. De website is zeer reactief, niet actueel en laat weinig zien van de plannen van de gemeente.

Langs deze weg leid ik u door het onderdeel “Bestuur & Politiek” van onze geweldige website. In het menu aan de linkerkant treft u de volgende onderdelen aan: “Burgemeester en wethouders”, “Gemeenteraad”, “Jeugdgemeenteraad” en “Dorps- & Wijkraden”. Zover ik weet maken deze laatste twee geen deel uit van het bestuur en de politiek, maar zijn het adviserende organen, die beter zouden passen bij “Wonen & Leven”, waaraan in ieder geval de wijk- en dorpsraden ook gelinkt zijn.

Open je de pagina van “Burgemeester en wethouders” dan zijn er vier onderwerpen genoemd in het menu links: “Samenstelling college”, “Openbare besluiten B&W”, “Coalitieakkoord” en “Burgerjaarverslag”. Op de dan geopende pagina staat precies hetzelfde als bij het menu aan de linkerkant. De pagina voegt dus niets toe. Ik zou verwachten dat op de eerste pagina direct een foto van het college te zien zou zijn met de portefeuilleverdeling; eigenlijk de pagina die je nu krijgt bij “Samenstelling college”. Deze pagina is wel wat je zou verwachten. Ik zou alleen in deze tijd de privéadressen van onze bestuurders achterwege laten.

Open je “Coalitieakkoord” dan heeft men niet de moeite genomen om dit gewoon uit te schrijven, maar kun je het alleen als PDFje downloaden. Een akkoord, wat de bestuurlijke basis is van Dongen, verdient meer. Zeker ook omdat bij het uitsluitend aanbieden als PDF je op de inhoudelijke termen niets zal vinden als je gaat zoeken op de website. Ook het openen van het kopje “Burgerjaarverslag” verloopt teleurstellend. Dat 2012 er nog niet op staat kan ik begrijpen, maar ook 2011 ontbreekt.

Komen we bij de “Gemeenteraad”. Typisch is dat de huisstijl wordt onderbroken. Geen echt menu meer aan de linkerkant en je wordt weer opnieuw welkom geheten, terwijl je toch al even op de site van de gemeente bivakkeerde. Ook is het kruimelpad verdwenen: het lijkt dus alsof de site los staat van de rest. Er zijn maar twee dossiers aanwezig volgens de site en dat is van De Beljaart en de nieuwe multifunctionele accommodatie. Helaas, die laatste zie je pas als je op “meer dossiers” klikt –en dan nog niet gelijk-, want volgens de voorpagina is er alleen een dossier over de Beljaart. Het dossier “De Beljaart” is teleurstellend qua inhoud: een half a4tje. Niets geen reuring over het achterblijven van de planning, het gedoe om de energie of wat dan ook. Slechts een zeer summiere beschrijving wat de bedoeling ooit was. Kijk je naar het verborgen dossier van de MFA, dan staan er in het menu links een aantal verwijzingen naar stukken, waarvan de laatste alweer van september 2012 is, terwijl de kranten er nu vol over staan.

De grootste omissie van het onderdeel “Gemeenteraad” is het ontbreken van een agenda. Gesuggereerd wordt dat je op de agenda kunt zien wanneer de gemeenteraad bijeenkomt en waarom, maar hoe je ook bladert in deze agenda: niets! Is dit, omdat we vanuit de kabinetsplannen al ons aan het voorbereiden zijn te worden samengevoegd bij Tilburg? Vergadert de gemeenteraad echt niet? Of zit de griiffier te slapen en wordt hij niet op zijn vingers getikt door de afdeling “communicatie”. Dit laatste dus.

Het menu bij het onderdeel “Gemeenteraad” staat nu bovenaan in een blauwpaarsige balk, dus niet meer links. Ja, er staat links “vergaderschema” en “nieuws”, maar die bevatten geen inhoud en het onderdeel “dossiers” klopt dus ook niet: prutswerk dus.

Terug naar boven: er zijn vijf menukeuzes in het topmenu. Dat zijn “Raadsleden en Fractie”, “Raadsbijeenkomsten”, “Raadsinformatiebrieven”, “Rekenkamercommissie” en “Dossiers”. Klik je op één van deze vijf onderdelen dan is er weer een kruimelpad zichtbaar en links een menu: terug naar de huisstijl dus. Het onderdeel “Raadsleden en Fractie” ziet er goed uit –dat mag ook wel eens gezegd worden. Een opmerking nog: ook hier zou ik de privéadressen weghalen. Ik zou hier uitsluitend het adres van het fractiesecretariaat vermelden.

Kies je voor “Raadsbijeenkomsten” dan voegt deze pagina niets toe, omdat het menu aan de linkerkant gelijk is aan de inhoud van de pagina, namelijk “Vergaderschema Gemeenteraad”, “Raadsstukken 2012”, “Geluidsbestanden raadsvergaderingen” en “Archief”.

Klik je op “Vergaderschema Gemeenteraad” dan kom je op de teleurstellende lege agenda uit, die al eerder is vermeld. Kies je voor “raadsstukken 2012” dan krijg je wat je verwacht. Alle stukken in PDF-vorm gegroepeerd in de structuur van de vergadering. De “Geluidsbestanden raadsvergaderingen” is opnieuw teleurstellend. Je wordt doorverwezen naar een site van Notuleerservice Nederland, waar je een vergadering kunt uitkiezen die je terug wil luisteren. Eerst werd deze geheel opgesplitst per onderdeel, maar nu kun je slechts integraal de bestanden afluisteren. De bestanden zijn eigenlijk alleen met Windows Explorer te openen, want voor andere browsers wordt het mediabestand niet (standaard) ondersteund. Dus terugluisteren op bijvoorbeeld een iPAD is niet mogelijk. Bovendien is de geluidskwaliteit zeer matig en is er geen mogelijkheid het bestand te downloaden. Ook op het rechtstreeks streamen via het internet van de gemeenteraadsvergadering heeft Dongen zich niet geabonneerd, terwijl dit ook een optie is van Notuleerservice Nederland. Vroeger vond men dit in Dongen erg belangrijk en werd dit verzorgd door de lokale omroep, omdat je dan ook mensen kan benaderen, die niet in staat of gelegenheid zijn om naar de vergadering te komen. Blijkbaar vindt de Gemeente dat nu niet meer van belang en volstaat het met een krakende podcast die de volgende dag via een Windows-PC met een specifieke browser is te beluisteren.

Het “Archief” bevat alleen stukken vanaf medio 2009. Dongen bestaat al sinds de 14e eeuw.

De “Raadsinformatiebrieven” bevatten PDFjes vanaf medio 2009 en hiervan is het linkermenu gelijk aan de inhoud. Over de “Rekenkamercommissie” alleen een vermelding wie er inzitten en wat ze zouden moeten doen. Maar verslagen of terugkoppeling wordt niet gegeven op de site. De drie rapporten in PDF-vorm, die nog iets van verslaglegging doen over 2011 en 2010 zijn niet te openen.

Klikt men hier “Dossiers” aan, dan zijn slechts de zielige dossiers over De Beljaart en de MFA zichtbaar.

Blijkbaar vindt de Gemeente Dongen het niet belangrijk haar burgers goed te informeren over haar bestuur.

Ik neem aan dat het onderhoud van de inhoud van de site op de begroting staat van de gemeente en neem het “Communicatie” dan ook bijzonder kwalijk dat structureel de informatie over bestuur niet of incompleet op de website te vinden is. Ook is de site bijzonder reactief en wordt er weinig of niets gedaan om met behulp van de site de interactie met de burgers te zoeken. Want het is niet iets van nu; al jaren is het dramatisch gesteld met deze website. Telkens wordt beterschap beloofd, maar er wordt niets gedaan. De gemiddelde, door vrijwilligers geleide, sportvereniging heeft zijn zaakjes digitaal veel beter op orde.

En nu?

{

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht