Multifunctionele Apocalyps

Op 6 oktober 2003 startte wethouder Velthoven met een blanco vel papier om het nieuwe centrumplan, inclusief vervanging van de Cammeleur samen met de Dongenaren te gaan opschrijven.
In april 2004 werden de eerste plannen door wethouder Panis gepresenteerd om de St. Josephkerk te slopen, de ringweg te sluiten en de Cammeleur te vervangen en te verplaatsen naar de vrijgevallen kerkplaats.
Begin 2005 werd de St. Josephkerk als alternatief voor de Cammeleur weer opnieuw bekeken, onder druk van veel protestgroepen. Maar in september 2005 besluit de gemeenteraad dat het gebouw wordt gesloopt, zodat het geen alternatief kan bieden als sociaal culturele accommodatie.

Begin 2006 is er nog steeds grote onduidelijkheid. Wat willen we met een nieuwe accommodatie? Vooral wethouder Velthoven krijgt het zwaar. Duidelijk is dan dat men niet een nieuwe Cammeleur wil bouwen op de huidige locatie. Ondanks het besluit om de St. Josephkerk te slopen ontstaat er rondom het 100 jarig bestaan van deze kerk toch weer opnieuw reuring. Actiegroepen willen een laatste strohalm vinden om het tij voor de kerk te doen keren. Het jaar erop wordt de kerk gesloopt en valt er een groot gat aan de rand van het centrum. De centrumring wordt gesloten. Vastgesteld wordt dat er een multifunctioneel centrum moet komen aan de nieuwe centrumringweg, de Jan Mertenslaan. SP is tegen en vindt de plek te ver weg van het centrum liggen. Met al deze ophef vergeet men dat van eerst een oplossing voor sociaal culturele activiteiten nu ineens sprake is van een multifunctioneel centrum; een vergaarbak van nog niet nader te noemen wellicht niet goed combineerbare doelen, In maart 2010 wordt het plan van een MFC goedgekeurd na gedraai van het CDA in het vooruitzicht van gemeenteraadsverkiezingen. Mijn angst destijds was dat het niet goed zou zijn om een langjarig plan te ontwikkelen, als er eigenlijk geen geld is. Daardoor worden er teveel compromissen gesloten en krijg je, zoals bij de Cammeleur, dat er iets wordt gecreëerd waar al na een paar jaar blijkt dat het nooit aan de verwachtingen zal gaan voldoen. Trots kondigde wethouder Panis destijds aan dat op 1 april 2012 de deuren van de multifunctionele accommodatie zouden worden geopend. Medio 2010 gaat stichting Donckhuys bijna failliet en wordt dit afgewend door verkoop van ’t Schouw aan de gemeente. Ondertussen vroeg ik me destijds openlijk af waarom we nog een MFC zouden moeten krijgen. De verenigingen en stichtingen zijn zolang aan het lijntje gehouden, dat ze zelf al naar oplossingen op zoek zijn gegaan. De politiek vindt dit uiteindelijk ook en in het najaar wordt besloten om de plannen stil te leggen. Geen nieuwe accommodatie aan de Jan Mertenslaan; tijd voor herbezinning. Het college legt de bal terug bij de wat accommodatie betreft noodlijdende verenigingen: ga er maar niet vanuit dat de gemeente met een oplossing komt. Kortom: zoek het lekker zelf maar uit.

In 2003, bij aanvang van de eerste plannen, was al duidelijk dat de Cammeleur  zelfs zonder nieuwe gebruikers, niet meer voldeed. Het gebouw was destijds nog geen 20 jaar oud.
In 2010 ontstonden vervolgens plannen om een MFA, een multifunctionele accommodatie te bouwen: Geen theater, wel ruimte voor de bieb en Stichting Richting. En dat op de plaats van de Cammeleur. In mijn ogen zeer vreemde plannen. Volgens mij was er namelijk niets mis met de huidige stek van de bibliotheek. Die waren in 2010 al bezig om Stichting Richting in te lijven. De financiering zou moeten komen uit –nog steeds- de verkoop van oude –slecht onderhouden- gebouwen die nog werden gebruikt door verenigingen, instellingen en kunstenaars. Ook Vieya, de woningbouwcorporatie, zou een belangrijk deel gaan financieren.

En ineens in het voorjaar van 2013 trok Vieya de stekker eruit. Op de vingers getikt door de landelijke politiek dwingt men de woningcorporaties zicht te concentreren op hun oorspronkelijke doelstellingen: het beschikbaar stellen van betaalbare sociale woningbouw. En de plannen van Vieya met de gemeente stonden daar ver vandaan.

Tien jaar verder en terug bij af. Wethouder van Beek jammert nu wel dat daarmee de verenigingen in de kou komen staan, maar feitelijk was dat al gebeurd door het afblazen van het MFC. In de nieuwe plannen van de MFA was er niet echt plaats voor verenigingen.

Opvallend is dat vandaag is bekendgemaakt dat de samenvoeging van Stichting Richting en de bibliotheek in het gebouw aan de Schaepmanlaan als bijeffect heeft dat de openingstijden van de bieb zijn uitgebreid en daarmee ook de populariteit fors is gestegen. Waarom dan verhuizen? Het blijkt een win-win situatie te zijn. Goed dus dat de plannen niet zijn doorgegaan. Maar wat dan wel? Nog steeds zal de Cammeleur ondoelmatig zijn en duur in exploitatiekosten. Moeten we ons niet afvragen of het corebusiness is van een gemeente als Dongen om hier een gemeenschapsgebouw weg te zetten terwijl het gelegen is tussen grote plaatsen met fantastische culturele voorzieningen? Tot voor 1979 was er niet één gemeenschapsgebouw in handen van de gemeente. Kun je gemeenschappelijke activiteiten niet beter overlaten aan het bedrijfsleven? Dus geen MFA bouwen op de plek van de Cammeleur, maar een horecaondernemer een café met zaal laten realiseren. En als die ondernemer genoeg ondernemend is, zal hij best wel in staat zijn een markt te vinden om noodlijdende verenigingen onderdak te bieden.  Een naamsuggestie heb ik ook al: Musis Sacrum.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht