Belastingherziening?

Het is nooit goed om belastingen met sprongen te laten stijgen of dalen. Het is zoiets als tijdens het spel de spelregels veranderen. Door dit te doen ontstaan er erg veel vervelende effecten in de markt. Daarmee verwordt de overheid tot een onbetrouwbare partner. Neem de afschaffing van de BPM van auto’s. Mooi dat we voor een nieuwe auto minder hoeven te gaan betalen, maar alle tweedehands auto’s zouden bij een plotselinge verlaging c.q. afschaffing van de BPM ineens bijna onverkoopbaar blijken. Wordt dan de BPM terug gegeven aan de autobezitter, om dit verlies te compenseren? Nee.

Ook de uitgelekte plannen over de tombola van leasebijtellingen en de wegenbelasting zorgen voor veel onrust. Je koopt een auto vanwege het fiscale voordeel – en meestal niet vanwege het milieu-effect – en in de jaren dat je de auto rijdt, verandert de overheid de hoogte van de bijtelling. Gevolg: voordeel weg. Had je bijna net zo goed die supersnelle (vervuilende) 3 liter kunnen kopen!
Kijk naar de melkquota. Afschaffing betekende dat een groot deel van het kapitaal van de boer verloren is gegaan en hij nu gedwongen is om te investeren in een grotere veestapel om alsnog te kunnen concurreren met nieuwkomers op de markt. Vervelend gevolg kan zijn dat we binnenkort weer boterbergen krijgen. Ook de tijdelijke BTW-­‐verlaging voor verbouwingen, die in juli wordt beëindigd heeft een zeer naar effect. Een tijdje hebben bouwbedrijven, maar vooral de consumenten geprofiteerd van 15% voordeel. En nu zie je dat de bouwbedrijven het hartstikke druk hebben, want alle klussen moeten voor 1 juli af en gefactureerd zijn. Ik heb nog nooit zoveel bouwbusjes in de straat gezien als het afgelopen half jaar. Na 1 juli zakt deze vraag naar bouwklussen tot nul. Ik zie daarbij in de zeer nabije toekomst het aantal faillissementen explosief stijgen.
En nu komt men met een belastingherziening waarbij men eerst iedereen die werkt laat profiteren en daarna als klap op de vuurpijl de BTW verhoging er overheen komt, waarbij slechts de dagelijkse boodschappen om te kunnen eten nog in het lage BTW tarief blijven vallen. Hele sectoren, vooral in de dienstverlening, worden hiermee bedreigd, en daarmee vooral ook de portemonnee van de consument. Want als u meer dan pakweg 6000 euro uitgeeft op jaarbasis aan zaken die nu verschuiven van laag naar hoog tarief, dan is het belastingvoordeel dat u als worst heeft voorgehouden gekregen al verdampt. De bereikbaarheid om eens een keer iets extra’s te doen voor mensen met een laag inkomen, zoals een dag naar een pretpark, een film of de dierentuin bezoeken, verdwijnt. Dit wordt simpelweg te duur.
En wat met mensen die geen werk hebben? Eigen schuld dikke bult: geen belastingvoordeel, maar wel de BTW omhoog. O ja, als daardoor mensen tot onder het minimum komen, zullen er compenserende maatregelen worden genomen. In plaats van dat het belastingstelsel daarmee simpeler wordt, voegt dat weer behoorlijk wat complexiteit toe. En dat zeker omdat een beroep op deze vangnetconstructies altijd gepaard gaat met een stevig stukje bureaucratie.
En leidt deze maatregel dan tot meer banen? Aanvankelijk krijgt de werkende mens er geld bij, maar de ‘nieuwe’ werkende mens zal minder gaan verdienen; anders is er voor de werkgevers nog geen voordeel te halen bij deze belastingmaatregel en zou alles voor de werkgever even duur blijven. Maar doordat de BTW stijgt zullen hier looneisen tegenover komen te staan. Hete herfsten en lentes zijn het gevolg. We zien nu al dat werk wordt vervangen door automatisering en robotisering. Al wordt de belasting gehalveerd, dan nog is het voor een werkgever interessant om mensen uit te sparen door machines in te zetten. En zeker als er arbeidsonlusten gaan ontstaan. 7,2% van de beroepsbevolking werkt niet in Nederland. In vergelijking met onze buurlanden doen we het dan nog redelijk goed, maar dit deel van de bevolking, dat voornamelijk uit jongeren bestaat, profiteert aanvankelijk niet mee aan de belastingherziening, maar betaalt wel mede de rekening van de BTW- verhoging. De jongeren zullen als ze gaan werken de druk voelen dat ze genoegen moeten nemen met een relatief laag aanvangssalaris. De verhouding bruto/netto wordt beter. Dat betekent dus dat werkgevers lagere loonkosten krijgen bij het inzetten van nieuwe werknemers, die daarmee netto hetzelfde verdienen dan hun collega’s vóór de belastingherziening. De huidige medewerkers zullen echter niet worden gekort op hun brutosalaris. Die krijgen er door deze maatregel er juist geld bij. Dat betekent dat de ongelijkheid toeneemt en dat de banen van huidige werknemers in gevaar komen. De 7,2% werklozen zal helaas historisch laag blijken te zijn, als men niets doet aan arbeidsverdeling in dit land. Om één of andere reden denkt Den Haag dat de werkeloosheid afneemt door deze maatregelen, maar uit het recente verleden blijkt dat alle eerdere maatregelen om mensen aan de gang te krijgen, juist het tegenover gestelde effect hebben gehad.
Eigenlijk brengt deze stelselherziening alleen onrust met zich mee en vergroot het verschil tussen arm en rijk. Is dit plan eigenlijk wel te steunen door een sociaaldemocratische regeringspartij? Vanwaar dit enthousiasme?

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht