Verdeeldheid

Nog nooit heb ik het zo tastbaar gevoeld. De verdeeldheid binnen de samenleving over het vluchtelingenprobleem. En het bevestigt ook mijn waarneming dat de Nederlandse samenleving aan het polariseren is. Niet alleen over het punt van de vluchtelingen. Hoe langer hoe meer zie ik dat een grote groep mensen zich openlijk afkeert tegen alles waarbij de eigen positie mogelijk in gevaar dreigt te komen. En dan gaat het meestal over de mensen die het erg goed hebben. Ze hebben goede banen, eigen huizen, en flinke inkomens .Juist die groepen die veel zouden kunnen betekenen in de maatschappij om de verdeeldheid tegen te gaan, wijzen vaak solidariteitsacties af en zien alles van buiten, inclusief overheidsbemoeienis, hoe langer hoe meer als bedreigend.

Wat is dat dan? Bang voor hun positie of veiligheid? Met het laatste wordt het hardste geschermd. Vluchtelingen zijn hier alleen maar om rijk te worden, onze vrouwen te verkrachten, onze gewoontes te ondermijnen, onze cultuur te veranderen, criminele netwerken op te zetten en onze banen af te pikken. En dat na een hachelijk vluchtavontuur met levensbedreigende situaties waarvoor ze veel geld hebben moeten betalen en vreselijke ontberingen hebben moeten ondergaan. Ja, die zijn hier echt met een plan gekomen om onze staat over te nemen. Ieder normaal denkend mens zou beter moeten weten.
Wat zou jij doen als onze steden werden gebombardeerd, je buurman niet meer te vertrouwen is, je gezin bedreigd wordt en je ziet een mogelijkheid om daar van weg te komen? Je zou ook gaan. Want net als die arme vluchteling wil jij ook een vertrouwde en veilige omgeving met kansen voor jezelf en je familie. Ik durf te wedden dat meer dan 90% van de vluchtelingen het liefste thuis bleef in zijn eigen omgeving, tussen vrienden en familie, als die bedreigingen er niet waren.
Dat er nu een massale vluchtelingenstroom ontstaat is ook logisch. Blijkbaar is de wereld diplomatiek, noch militair in staat landen te stabiliseren. Europa is een verdeelde tandeloze tijger, de VS brandt zijn vingers niet meer aan teveel buitenlandse bemoeienis vanwege de torenhoge staatsschuld en het negatieve sentiment in eigen land. En in de eigen regio zijn er zoveel strijdende partijen en heerst er dus zoveel chaos, dat het geen zin heeft om een bepaalde partij te steunen. De vraag van: wat en wie je dan eigenlijk helpt komt dan al snel op. Je ziet nu dat landen als Rusland handig gebruik maken van deze impasse, want die kiezen wel partij waardoor de chaos nog groter wordt en daarmee ook het geweld in de regio wordt geëscaleerd.
Grootschalig militair ingrijpen en proberen de stabiliteit terug te brengen heeft bewezen ook niet te werken. Vaak worden de landen die dit doen, zoals de VS talloze malen deed, als bezetters gezien, die bovendien het land eerst in puin schoten voordat er relatieve rust kwam. Verdwijnen de ‘bevrijders’, dan vervalt het land al gauw weer in chaos. Het feitelijke probleem wordt niet opgelost met kanonnen.
Europa wil de grenzen dicht gooien en stimuleren dat de vluchtelingen in de regio worden opgevangen. Binnen de regio zijn er maar een paar landen die hiervoor in aanmerking komen. En mogelijk zijn deze landen wel politiek stabiel, maar sommige van deze landen hebben juist moeite met het geloof of etnische afkomst van de vluchteling. En gezien de aantallen worden deze landen zwaar overbelast, waardoor de vluchteling zich hier ook niet welkom voelt en deze daardoor toch blijft lonken naar het veilige Europa, het walhalla aan de Noord- en Oostzee.
Wij in Europa hebben een groot demografisch probleem. We zijn het bejaardenhuis van de wereld en teren, zolang het er nog is, op de vermogens die we de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Al lang blijven we achter op innovatief terrein en de vervuilende maakindustrie hebben we buiten ons gezichtsveld geplaatst, zodat we niet goed meer kunnen zien wat er gebeurt en we goedkoop spulletjes kunnen kopen, zonder wroeging of mededogen. We sluiten onze ogen voor de werkelijkheid. Velen van ons gaan voorbij aan het idee dat een grote groep goed opgeleide jonge mensen die nu naar ons land vluchten een impuls kunnen geven om het schip van de wal te keren. Als mokkige bejaarden gaan we lekker zitten schelden op deze latente aanwas van talent, van achter onze geraniums. Welkom in Nederland.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht