Huisvuil

Drie zwarte bakken ter vervanging van de groenbak, de vuilniszak en eigen kratten of dozen om papier in aan te bieden. Behalve het maandelijks inzamelen van oud papier werden de zakken en de bak wekelijks opgehaald. Afgezien van de groenbak, nam afval relatief weinig ruimte in beslag en kon je grijs afval aanbieden zoveel je wilde, zolang het in zakken paste. Of je nu één zak of tien zakken op de clusterplaats zette, het maakte de vuilnislieden niets uit.

En nu hebben we dus drie bakken gekregen. In principe kun je nu zonder dat je naar de milieustraat moet rijden per week 70 liter grijs afval aanbieden en dito groenafval. Dat is substantieel minder dan in de oude situatie. Kijk naar het groenafval. Ik had een container van 240 liter omdat we een grote tuin hebben. Vaak leende ik zelfs nog de groenbak van de buren om het wekelijkse aanbod te kunnen afvoeren. Met de nieuwe husvuilcontainer van 150 liter, die ik maar eens in de twee weken buiten kan zetten, betekent dit dat ik meer dan drie keer minder groenafval kan aanbieden in de nieuwe situatie. Er werd nog geopperd dat je een tweede groenbak zou kunnen aanvragen, maar dat plan is er nog steeds niet door. Het is vrij stil vanuit het gemeentehuis over dit punt. Maar zelfs met een tweede groenbak kom ik nog niet aan de capaciteit van voor 1 januari.
We hebben dan weliswaar drie bakken gekregen, maar er wordt van ons burgers ook nog verwacht dat we plastic, glas, chemisch afval en kleding gesorteerd aanbieden. Dit kan aangeboden worden bij de milieustraat of bij grote containers op de parkeerplaatsen van supermarkten. Ook geen feest. Twee weken geleden wilde ik kleding aanbieden en op alle verzamelplaatsen puilden de containers uit. Het was er bovendien een gigantische zwijnenstal, met rondslingerende troep overal. Dat zegt natuurlijk ook iets over onszelf als burgers. Een beetje normaal denkend mens zou de eigen troep weer mee terugnemen als blijkt dat hij het niet kan aanbieden. Past het niet in de container, dan is de milieustraat de plek om het alsnog naar toe te brengen. Dat is niet fijn, maar waarom zou je een ander met jouw troep opzadelen? Het is bovendien geen gezicht. Ook de beheerders van deze vuilstortplaatsen gaan hier zeker niet vrijuit. Dongen begint zowat op Napels te lijken.
Met die drie lompe vuilbakken ben ik eigenlijk niet zo blij. Afgezien dat ze lelijk zijn nemen ze ruim 1 m2 van je grond in beslag. En nu zijn ze nog nieuw en redelijk toonbaar, maar hoe zien ze er over vijf jaar uit? Bovendien heeft lang niet iedereen een goede plek om ze weg te zetten. Gedwongen blijven ze in veel gevallen buiten bij de achterdeur staan, omdat er binnen het huis of tuin simpelweg geen plek is om ze te stallen. Het gevolg is dat onze huizen minder veilig zijn geworden. Potentiële dieven kunnen de containers gebruiken om bijvoorbeeld op het dak te klimmen van een garage om zo zich illegaal toegang te verschaffen tot de woning. Gisteren stond mijn buurvrouw voor de deur die ons vertelde dat ze de afgelopen nacht om halfdrie gewekt werd doordat iemand met de containers aan het schuiven was. Ze is naar buiten gelopen en kon nog net zien dat iemand in donkere kleding van de oprit vluchtte. Gelukkig is er niets gebeurd, maar dat had ook anders kunnen zijn.
Natuurlijk hebben de bakken ook wel voordelen. Het papier wordt niet meer nat bij regen (waardoor de kiloprijs voor de verenigingen wordt benadeeld) en doordat er geen vuilniszakken meer zijn kunnen katten deze zakken niet meer openkrabben.
Doordat we niet elke week meer alle afval kunnen aanbieden, is de app of website “Afvalwijzer”, waarbij onze gemeente is aangesloten, wel handig. Daarop kun je zien wanneer de minicontainers worden opgehaald, maar ook wat je mag aanbieden in die bakken.
Wat me verbaast is dat we geen bak voor plastic hebben gekregen. Niet dat ik op nog een bak zit te wachten, maar blijkbaar kun je plastic goed recyclen en zou dit aantrekkelijk kunnen zijn. Plastic wordt in onze gemeente niet opgehaald en moet je zelf wegbrengen. Ik vrees dat toch veel plastic in de grijze vuilcontainer terecht komt. Je zou kunnen overwegen om de papierbak die we nu hebben gekregen een week later op te halen met plastic afval erin. Dan zet je weer een nieuwe stap in de afvalscheiding.
Uiteraard worden we financieel gestraft doordat we zo keurig onze afval scheiden. De huisvuilcontainers moeten tenslotte ook betaald worden. En dat doen wij als burgers dan maar voor de beleidsmakers: in 2016 betalen we in Dongen ruim 15 euro meer voor het reinigingsrecht dan een jaar geleden. En dan in een tijd waar afval in plaats van een kostenpost hoe langer hoe meer een winstpost gaat worden. Men kan binnenkort afval in de naverwerking zodanig scheiden dat het geld zal gaan opleveren. Dus waarom de kosten omhoog? Waar blijft de beloning voor de burger die zo braaf meewerkt? Het is weliswaar gedwongen, maar toch.
En laten we in Dongen er nooit aan gaan denken om diftar te gaan invoeren, waarbij de burger per kilo afval wordt belast, zoals onze buurgemeenten hebben. Dan wordt de natuur helemaal een dumpplek. Helaas is met de komst van de bakken de aanzet hiervoor al gemaakt. Ik ben benieuwd wanneer hier de discussie weer opnieuw over wordt gestart.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht