Duurzaamheid en Elektriciteit

Eigenlijk geloofde ik nooit zo in elektrische auto’s. Als je met zo’n ding op de weg komt en binnen twee uur zonder stroom staat kun je geen stap verder. Even elektriciteit pompen is er niet bij, al kunnen inmiddels snelladers al behoorlijk vlot je elektrische karretje weer aan de praat krijgen. In hybride auto’s heb ik ook nooit zo geloofd. Het grote voordeel van de extra elektromotor is net als in een formule 1 auto: je kunt er lekker vlot mee optrekken.

Elektrische energie wordt als eindproduct als duurzaam gezien. Dat komt omdat elektromotoren stil zijn, niet of nauwelijks fijnstof verspreiden vanuit auto’s en het rendement hoog is. Nadelen zijn dat elektriciteit aanvankelijk wordt opgewekt met vervuilende centrales die werken op gas, bruin- of steenkool of uit een enge atoomcentrale komen, en dat je het enkel kan opslaan in accu’s die ook een blok aan het been van het milieu zijn. De hele keten is dus verre van duurzaam.
Elektrische auto’s hebben pas een echte kans als er drie ontwikkelingen stevig zouden doorzetten: zonne-energie opwekken waarbij minerale grondstoffen of klassieke atoomenergie niet meer nodig zijn, duurzaam elektriciteit kunnen opslaan en als we met een accu in de auto een normale afstand (pakweg 500-600 km per dag) kan worden afgelegd.
Wat het opwekken van zonne-energie betreft worden flinke vorderingen gemaakt. Het aantal zonnepanelen en het rendement ervan nemen enorm snel toe, waardoor een kWh inmiddels goedkoper uit zonnepanelen kan worden gehaald dan uit de energiecentrales die werken op minerale grondstoffen. Dat is mooi nieuws, ware het niet dat de prijzen van olie zodanig gezakt zijn dat de concurrentie met duurzame energie weer in gevaar komt. Eén ding staat vast in ons Westers model: duurzaamheid is mooi, maar moet wel goedkoper zijn dan de traditionele niet-duurzame oplossing. Anders krijg je ondernemend en consumerend Nederland niet mee. Dat is zo bij biologisch voedsel, vuilinzameling en dus ook met energie. Geld blijft het belangrijkst.
Deze week lanceerde de PvdA een idee om alle benzine- en dieselauto’s binnen 14 jaar in de ban te doen. Rechts en autominnend Nederland waren verbolgen en schoten direct de plannen af als onhaalbaar en onwenselijk. Iedereen zou op kosten gejaagd worden en de techniek is nog lang niet zover.
Misschien zijn deze plannen wel iets te ambitieus, maar een vaag doel ergens nog verder weg stellen op deze energiekalender, zal zeker niet leiden tot revolutionaire ontwikkelingen, die wel nodig zijn. Want hoewel de olieprijs, door conflicten en concurrentie nu -kunstmatig- laag is, raken de bronnen wel sneller uitgeput. Door een doel te stellen binnen een overzichtelijke periode dwing je de industrie na te denken heeft men bij de PvdA gedacht. Consequentie van de lage olieprijs is namelijk dat de voorraad nog sneller op gaat en de ontwikkelingen voor duurzame energie zullen stokken. Enkel de politiek kan door de industrie te dwingen oplossingen te bedenken het tij keren.
Wat betreft duurzame opslag van elektriciteit worden er ook vorderingen gemaakt. De huidige ontwikkelingen ten aanzien van de capaciteit en oplaadbaarheid van lithium-ion-accu’s in combinatie met silicium gaan heel snel. De capaciteit van accu’s kan tot wel drie keer groter worden zonder extra milieubelasting. Daarmee wordt het wellicht ook mogelijk om een behoorlijke afstand te kunnen afleggen met een elektrische auto.
Er leven ook ideeën om accu’s van auto’s in te zetten om een gelijkmatige afgifte van stroom gedurende de dag te garanderen. Overdag laden de zonnepanelen de accu’s op die ’s avonds of ’s nachts ontladen binnen het elektriciteitsnet. Mooie initiatieven die ertoe moeten leiden dat buurten CO2 neutraal kunnen worden, inclusief het autogebruik.
De overheid zou veel meer moeten investeren in de ontwikkeling van energie en niet -zoals nu- dit overlaten aan private bedrijven die enkel de verlies- en winstrekening als uitgangspunt gebruiken.
Zeker als de maakindustrie dichter bij huis komt zal de vraag naar goedkope energie enorm toenemen. Bovendien is gebleken dat wanneer je beschikt over zelfvoorzienende energie en in staat bent om dit zelfs uit te voeren je als economie sterk staat. Kijk naar de voorspoed in ons land nadat gas was ontdekt. Energie van wind- en zonnepanelen hebben ook een duurzame werking op de mensen die energie winnen. Geen kompels die honderden meters de grond in moeten zakken en door gezondheidsproblemen al voor hun pensioen vaak medisch afgebrand thuis zitten of zijn overleden aan de gevolgen van energiewinning. En als we ook in staat blijken met minder energie meer te doen zal ons dit ook helpen.
Dat waanzinnige idee van de PvdA is zo gek nog niet.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht