File

Afgelopen week moest ik op dinsdag naar Apeldoorn. Ik belandde in een verkeersinfarct, bestaande uit een aantal files met een lengte van meer dan 800 km en daarmee een file uit de top 10 Aller tijden. Het aantal filemeldingen neemt gestaag toe.
Wat kunnen we hieraan doen? Als je erin staat niets. Geduldig wachten totdat deze is opgelost. Druk maken heeft geen enkele zin.

Mijn intelligente navigatiesysteem had een alternatieve route bedacht, waardoor ik maar 1 uur later arriveerde dan normaal in plaats van de 2 uur die het extra zou duren als ik de originele standaardroute had ingegeven. Sommige mensen vinden filerijden helemaal niet erg. Je kunt wat nadenken over de dag of over jezelf, muziek luisteren en telefoontjes plegen. En hoewel dit laatste wordt afgeraden, vind ik het juist erg handig om te bellen in de auto of gebeld te worden in de wagen; wel handsfree uieraard. Als ik gebeld word zorgt het er in ieder geval voor dat ik niet wegdommel achter het stuur. Het maakt me attenter, al gebeurt het weleens dat ik een afslag mis hierdoor.

De verwachting is dat het aantal files nog groter wordt de komende jaren. En wat is het antwoord van onze minister Schultz: wachten tot we zelfrijdende auto’s hebben. Dat is wachten tot je een ons weegt, want dit werkt pas als alle auto’s uitgevoerd zijn als zelfstandig rijdend voertuig. De minister heeft de afgelopen jaren al erg veel geld aan de wegen uitgegeven en is niet van plan daar nog erg veel aan te doen. Vanuit de eigen achterban is zelfs het rekeningrijden weer als ‘geneesmiddel’ boven water komen drijven. Volgens de minister kan dit pas iets helpen als alle Europese landen hieraan mee doen. Kun je wachten tot je nog maar een half ons weegt. Dat lost het probleem dus niet op. Het rekeningrijden is in mijn ogen meer een strafmaatregel dan een beloning voor goed gedrag.

Waarom hoor ik de minister niets roepen over minder gaan reizen door bijvoorbeeld het thuis werken te promoten. Dat is nog veel duurzamer dan jezelf te verplaatsen in een auto. Als je vanuit thuis kan aanloggen op het bedrijfsnetwerk en met bijvoorbeeld Skype telefonisch kan vergaderen, waarom dan in de auto stappen en drie uur vergooien, een plas benzine opmaken en een hoop ergernis beleven. Niet iedereen is in de gelegenheid dit te doen, maar als de overheid dat nu eens ging stimuleren, in plaats van dikke leaseauto’s subsidiëren, dan zou dit veel meer zoden aan de dijk zetten met betrekking tot het fileleed. Negen van de tien keer zit de bestuurder als enige in de auto, terwijl er vier of vijf mensen in zo’n wagen kunnen zitten. Carpoolen is ook nooit een succes geworden, maar zou -mits gestimuleerd- tot een substantiële verlaging van het autoaanbod op de snelwegen kunnen leiden. Ik heb begrepen als er 10% minder auto’s op de weg zitten het fileprobleem al is opgelost.
Maar ga je minder autorijden stimuleren en het autogebruik bestraffen, door bijvoorbeeld de leaseregelingen te versoberen, dan trap je op de tere ziel van de leaserijder. Als die aantoonbaar minder achter het stuur zit dan wordt zijn heilige koe ontnomen en bovendien zijn die ‘vakantie-uurtjes’ in de vaak door de baas betaalde reistijd eigenlijk toch niet zo erg. Eigenlijk ritueel gezeur.

De leaseauto is vaak een emolument om de wat sobere CAO-afspraken op te fleuren. Zeker in VVD-kringen is daarom de auto heilig verklaard. Dat we dus in de file staan heeft de politiek geheel zelf gestimuleerd. En besef aanbrengen en stimuleren van duurzaamheid met betrekking tot vervoer helpt veel meer dan nog meer asfalt. Het werken op afstand met een netwerkverbinding en het communiceren met bijvoorbeeld Skype heeft voor mijzelf inmiddels opgeleverd dat ik in 2016 minder dan de helft van het aantal gereden kilometers van het jaar ervoor heb gedeclareerd bij mijn baas. En het bevalt prima: het is efficiënter en effectiever. Je bent dus veel productiever en bovendien kun je de balans tussen werk en privé ook beter maken door meer thuis te werken.

Dus de plannen van de minister om te gaan rekeningrijden op den duur of wachten tot de auto’s zelf gaan bepalen hoe ze rijden bieden geen oplossingen voor het fileprobleem op de korte termijn. Duurzaamheid vergroten door thuiswerken en carpoolen te stimuleren zijn dat wel en met wat eenvoudige stimuleringsmaatregelen snel te realiseren. Maar dat valt slecht in rechts-Nederland. Zou dat de reden zijn dat het zo oorverdovend stil is als een duurzame fileoplossing op het woord wordt gegooid?

 

Beoordeel dit bericht