Nationale Zorgmigratie

Deze week mocht wethouder Jansen als locoburgemeester er twee keer op uit om een honderdjarige in het dorp een taart te bezorgen. Toevallig allebei de keren in het Franciscanessenklooster aan de Hoge Ham. Of de beide dames zijn gezegend oor onze Lieve Heer of ze hebben gezond geleefd, dat ze de leeftijd van 100 mochten bereiken, wie weet het? Ik ga vooralsnog uit van het laatste, want de levensstijl van de nonnen is niet bepaald wild and exciting. Het lijkt erop dat het aantal honderdjarigen stijgt. Dat zal net zo lang duren totdat de gemeente zal besluiten om niet de honderdjarigen in het daglicht te zetten, maar bijvoorbeeld de 105-jarigen. Burgemeester en Wethouders hebben wel wat beters te doen en al die taarten gaan allemaal af van het zeker niet oneindige PR budget van onze gemeente.

Bovendien wordt de verslaglegging nogal saai, omdat de uitreikingen van taart en bloemen eigenlijk altijd hetzelfde zijn; Een oud rimpelig vrouwtje, meestal in een rolstoel, een vrolijk lachende burgemeester of wethouder met een grote fototaart en een paar verplegers en familieleden er omheen. Maar we worden wel ouder met z’n allen, dus is het goed mogelijk dat B&W het hiermee de komende jaren nog druk hebben.
Dongen is het meest gewone dorp van Nederland en daarom zullen de verhoudingen tussen jong en oud niet veel anders zijn als in andere dorpen. Maar net als overal zie je wel dat het dorp vergrijst. Jonge mensen trekken weg en waar ze twintig jaar geleden dan nog weleens terugkeerde zo rond hun veertigste, zie je dat nu minder. De stad is voor de nieuwe generaties blijkbaar aantrekkelijker en hoewel er bijna geen betaalbare woningen in de stad beschikbaar zijn, blijkt het woningaanbod in het dorp toch niet de aanjager om terug te keren naar de geboortegrond. Weliswaar zijn de prijsstijgingen van huizen in ons dorp niet zo hoog als in de stad, het type woning wat beschikbaar komt blijkt toch vaak financieel onhaalbaar. Dus we worden in ons dorp alsmaar ouder en helaas daarmee ook behoeftiger.

In 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd, waarbij de gemeentes hiervan de uitvoerende taak kregen met veel minder geld. De mate van inzet van de maatschappelijke ondersteuning werd vanaf 2015 lokaal bepaald. Door de vergrijzing is en zal er hoe langer hoe meer een beroep gedaan worden op de potjes uit deze WMO. Na vier jaar blijkt al dat het beschikbare budget volstrekt niet toereikend is en dat er op allerlei zaken bezuinigd moet worden binnen dit domein. Zo kan het zijn dat een noodzakelijke medische voorziening binnen Dongen vanuit deze wet op een heel andere manier wordt beoordeeld dan in Oosterhout. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat mensen gaan verhuizen naar andere plaatsen omdat daar de WMO-regelingen beter zijn. Nationale zorgmigratie noem ik dit.

Het kleine gemeentelijke apparaat is niet ingericht om een complexe wetgeving als de WMO uit te voeren en zoekt dan toch maar weer samenwerking met andere gemeentes en laten de uitvoering over aan particuliere -al dan niet schimmige- bedrijven. Het is uiteraard vreemd dat het uitmaakt waar een burger woont in ons land, of hij wel of niet met geld of diensten gesteund gebruik mag maken van ons maatschappelijke apparaat. En dan zijn er ook gemeentes die naast de basisvoorzieningen wel in staat zijn de burgers extra’s te geven op dit gebied. Dat kan zeker een aantrekkende werking hebben voor sommige burgers.
Een ander gevolg is dat door de ongelijkheid er ook veel meer geprocedeerd wordt tegen de gemeentes, waardoor het justitiële apparaat weer onder druk komt.
De oplossing heb ik niet voorhanden. Teruggaan naar het systeem waarbij deze zorg centraal en zonder onderscheid wordt gegeven lijkt de beste oplossing, maar in een tijd dat de centrale overheid zich liever terugtrekt is dit politiek en financieel niet haalbaar, omdat de meerderheid in ons land blijkbaar liever rechts stemt en er geen meerderheid voor te vinden lijkt.

De huidige uitvoering van het WMO-beleid kun je mogelijk ook zien als een discriminerende maatregel en daardoor zelfs tegen de universele rechten van de mens. Het feit alleen al dat zo’n idee opkomt, bevestigt al dat deze wet niet deugt en momenteel veel gemeentes in de problemen brengt.

 

Beoordeel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *