Huurwoningnood

Welke rechtse idioot heeft de verhuurderheffing bedacht? Terwijl heel ons land zucht onder het juk van onbetaalbare huurwoningen, heeft ons neoliberaal kabinet in 2013 verhuurderheffing ingevoerd. Elke eigenaar van meer dan 50 woningen voor de verhuur in de sociale klasse dient deze heffing af te dragen aan de staatskas, die er vervolgens de KLM mee financiert. Een bedrijf dat waarschijnlijk alsnog failliet gaat. Terwijl er een enorme spanning zit op het woonaanbod plukt de staat van voornamelijk de wooncorporaties. En die hadden het al moeilijk, want sinds zij uitsluitend mogen bouwen voor het laagstbetaalde aandeel in onze maatschappij, ontneemt deze belasting een groot deel van de investeringskracht om nieuwe sociale woningen te bouwen.

En de tijden dat woningcorporaties zelfverrijkende vrije jongens waren ligt inmiddels ver achter ons, dus deze strafbelasting moet onmiddellijk worden opgeheven om de steeds moeilijker wordende woningmarkt te redden. In december 2019 waren hier al initiatieven voor, maar nu – bijna 1,5 jaar later – is er nog niets gebeurd.
Sociale huurwoningen mogen niet meer dan 752 euro kale huur opbrengen. Dat betekent dus dat verhuurdersheffing hier al in zit. De stijgingen van de sociale huurprijs is mede door de verhuurheffing verhoogd. De woningbouwcorporatie heeft maar één loket waar hij zijn hand kan ophouden en dat is bij de huurder. Daardoor stegen de huren de afgelopen jaren ook sterker dan de prijsindex. Om de hoge huurkosten te compenseren worden er voor de laagste inkomens binnen de lage inkomens huurtoeslagen verstrekt om een woning toch nog enigszins betaalbaar te houden. Want met een alleenstaande-maanduitkering van nog geen 1100 euro netto is zelfs 752 euro onbetaalbaar. Verdien je pakweg >40.000 euro dan ben je scheefhuurder en zou je door moeten stromen naar de vrije markt. En heb je een vermogen als alleenwonende van iets meer dan 30 duizend euro dan kom je niet in aanmerking voor huursubsidie. En niet alle woningen komen in aanmerking voor huurtoeslag. De huur mag sowieso niet boven de sociale huurnorm uitkomen om voor een toeslag in aanmerking te komen.

De vrije markt is een cowboymarkt waar vastgoedspeculanten bijna alle woningen die op de markt komen opkopen en voor woekerprijzen doorverhuren. Tussen de 752 euro en pakweg 1100 euro per maand zijn er geen huizen te huur. Dus wanneer je net niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning betekent het veelal: blijf zitten waar je zit of blijf thuis wonen. Dat is geen wenselijke situatie.

Berekend is dat er behoefte is aan zo’n miljoen huizen de komende 10 jaar. Doordat de stikstofuitstoot van onze maatschappij te groot is, zijn deze plannen alleen te realiseren als we vaart gaan maken met de stikstofreductie. Een aantal partijen zien de oplossing door de veestapels terug te dringen. Driekwart van ons varkensvlees wordt bijvoorbeeld aan het buitenland verkocht. Als we de export van varkens zouden terugdringen naar nul zou dit al een enorme opsteker zijn voor de stikstofbalans. We voeden nu 100.000.000 mensen in 140 landen met ons varkensvlees en er gaat 8,6 miljard euro in om. Als we een circulaire economie nastreven is het geen goed idee om met voedsel te gaan slepen over de hele wereld. Voedsel moet zo dicht mogelijk bij de plek waar het wordt geconsumeerd worden geproduceerd.
Dus zolang we maar vlees blijven produceren voor derden leggen we de woningbouw lam. Met de klimaatopwarming als tikkende tijdbom zouden we nu rigoureuze maatregelen moeten nemen. Waarom concentreren we ons niet veel meer op CO2-emissiearme agrarische industrie als verkoopproduct in plaats van zelf varkens te houden en vlees te exporteren? Dan kunnen we eindelijk die woningen gaan bouwen.

En wat we bouwen moet goed en niet te duur zijn, maar het kan niet meer zo zijn dat er nog nieuwbouwhuizen worden opgeleverd zonder energiecompensatie zoals zonnepanelen op het dak.
De komende tijd blijft de huurmarkt voor woningen op slot zitten, omdat er veel te weinig steun is om de uitwassen van huisjesmelkers aan te pakken. Een idee van de PvdA om dit aan te pakken is afgeschoten. Partijen verschuilen zich achter het idee dat dit alleen symptoombestrijding is en dat je zo’n vraagstuk in het groter geheel moet zien en oplossen.
Maar iedereen weet dat wanneer je alles tegelijk aan moet pakken het een kansloze missie wordt.

Rutte ligt al schuddebuikend te rollen over de vloer van zijn torentje. Zo wordt het de VVD wel heel gemakkelijk gemaakt om 300 zetels te halen, zoals Jesse Klaver dit moedeloos aanziet. Maar of uw kleinkinderen hiermee gered zijn, dat vraag ik me af.

 

Beoordeel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *