Woningnood

Per 1 januari is de verhuurdersheffing die was opgelegd aan verhuurders met meer dan 50 huurwoningen afgeschaft. Dat geeft vooral de woningbouwcorporaties meer investeringsruimte. (Zo’n 1,7 miljard per jaar). Je zou zeggen: gas op de plank om het woningaanbod in het lage huursegment op stoom te brengen.
Dat ligt toch iets lastiger. We hebben te maken met een enorme stikstofuitstoot. Waarschijnlijk veel meer dan andere lidstaten van de EU. Dat komt omdat we hier erg veel intensieve veehouderij hebben. En ondanks dat de boeren al veel maatregelen hebben getroffen, lijkt het dweilen met de kraan open. Bovendien hebben we ook nog te maken met Natura 2000 gebieden: in Nederland 162 stuks. Dit zijn natuurgebieden waar vogel- en habitatrichtlijnen zijn bepaald. Deze gebieden zijn vooral aangewezen om de Europese biodiversiteit te beschermen. De stikstofuitstoot zorgt ervoor dat intensieve veehouderij en grote bouwprojecten op afstand worden gehouden van deze gebieden. Het gaat namelijk helemaal niet goed met onze natuur.
En omdat zowat de hele EU geen inzicht geeft over de stikstofuitstoot staat er een vergrootglas op onze situatie, omdat we wel inzicht verschaffen.
Voor de woningbouw is dit ook rampzalig. Vroeger bouwde men aan de rand van een stad of flink dorp een Vinexlocatie en was er dus een plek waar gebouwd kon worden. Nu kijkt men heel kritisch naar woningbouw-uitbreidingen in het buitengebied. Rechts Nederland geeft links hiervan de schuld, maar dat is totale onzin, omdat we ons gecommitteerd hebben aan internationale afspraken. Dat andere landen hun administratie niet bijhouden en deze niet-transparant met Brussel delen, is voor rechts Nederland dan een vrijbrief om ons niet teveel van die regels aan te trekken.

Gebouwd wordt er nog wel, maar veel minder dan de planning. Van de 900.000 te bouwen woningen voor 2030 zullen er in 2030 ongeveer een half miljoen klaar zijn. En dat betekent slechts 166.000 woningen voor de sociale sector, als de norm van 30% sociale sectorbouw al wordt gehanteerd. En dit terwijl de vraag naar sociale woningbouw mogelijk wel 5 x zo groot is. Wat is nu sociale woningbouw? Als je in het gezin minder verdient dan € 48.625 bruto dan kun je je inschrijven voor een sociale huurwoning. Dan betaal je maximaal € 808,06 aan huur. (Bijna €10.000 netto per jaar). Je kunt dan ook nog wel in aanmerking komen voor maandelijks huurtoeslag. Afhankelijk van je inkomen is dit € 265 tot niets als je inkomen het normtarief is of hoger.

Een gezinsinkomensnorm van max €48.625 is niet erg hoog. Zeker niet met de loonstijgingen die met de inflatie zijn doorgevoerd, is de kans vrij groot dat men boven deze grens uitkomt. Gevolg is dat hoe langer hoe minder mensen kans maken op een inschrijving bij een wooncorporatie. En ben je ingeschreven, dan duurt het jaren voordat je een woning krijgt toegewezen. Is je inkomenspositie gewijzigd dan is de kans vrij groot dat je alsnog buiten de boot valt. En wat als je elders gaat zoeken?
Koopwoningen zijn voor lage inkomens uitgesloten en huurwoningen in de particuliere sector beginnen dik boven de 1000 euro per maand. De vraag is of de normen die momenteel worden gehanteerd rondom sociale woningbouw nog wel van deze tijd zijn. Stel je bent hoofdagent van de politie en je vriendin verpleegster en je werkt beiden fulltime, dan is het inkomen al €20.000 hoger dan de norm. Maar ook bij banen die minder worden betaald, zoals in de logistiek kom je bij 2 fulltime jobs ook al 10.000 euro boven de norm uit. Je komt dus eigenlijk alleen in aanmerking voor een sociale huurwoning als je een uitkering hebt.

Alle mensen die gewone banen hebben staan machteloos op de woningmarkt en zijn aangewezen op de particuliere sector. In 1974 heeft men tijdens het premierschap van Joop den Uyl de koopregeling Premie A/B/C-gelanceerd. In de zestien jaar van het bestaan van deze regeling (effectief van 1979 tot 1995) hebben honderdduizenden personen hier gebruik van gemaakt.
Dit was een koopsubsidie en dit werkte erg positief om het particuliere woningbezit te stimuleren. De regeling bestaat al lang niet meer. Er gaan af en toe nog wel stemmen op om een soort overheidsleningstelsel in te voeren. De enige subsidies die je nu nog kunt krijgen op je eigen woning zijn duurzaamheidsmaatregelen. Dan moet je al wel een huis hebben. Ook zijn er nog kortingen op de overdrachtsbelasting. Maar dan gaat het over de aankoop van bestaande woningen.
En als pa of ma genoeg vermogen hebben was het nog mogelijk om gebruik te maken van de jubelton, waarbij de ouders de kinderen een eenmalige schenking konden doen van € 106.671. Dat is nu al afgebouwd naar € 28.947. Moet je bovendien wel rijke ouders of grootouders hebben, die jou dit gunnen. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd.
Het hele woningdossier zit op slot en de wil van het kabinet om dit op te lossen is er niet. Met fantasieverhalen over de verwachtte woningbouw de komende jaren wordt niemand wijzer.

Denk hier maar eens over na voordat je naar het stemhokje gaat.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht