Conservatisme

We hebben onlangs weer gestemd. De belangrijkste reden om te stemmen is dat je iets wil bereiken. Je wilt je met gelijkgestemden verenigen om voor een aantal zaken een meerderheid te krijgen en daardoor iets te veranderen of te vernieuwen. Of juist niet en daar zit het probleem. De wereld staat niet stil. Toch zijn er massa’s die willen dat er niets verandert, of dat veranderingen worden teruggedraaid. Vooral in religieuze kringen is men erg conservatief. Daar heeft men de leer duizenden jaren geleden aan het papier toevertrouwd en sindsdien gefixeerd. Zoals het opgeschreven is, moet het blijven. Op geen enkele manier wordt hier meebewogen met de onvermijdelijke veranderingen die in de tijd zijn plaatsgevonden. In het beste geval worden de toch doorgezette vernieuwingen geïnterpreteerd naar de oude schriften, wat er in het algemeen op neer komt, dat, als een verandering wordt getolereerd, deze bijvoorbeeld wordt uitgesloten voor vrouwen. Dit omdat ten tijde van het opstellen van de basisboeken van religies er een zeer duidelijke man-vrouw rolverdeling was, waarbij de vrouw alleen dienstbaar mocht zijn. Inmiddels weten we wel beter – ook de mensheid evolueert – maar binnen religieuze kringen houdt men daar star aan vast; alle emancipatiepogingen ten spijt.
Conservatisme sluit de tijd en tijdgeest uit. Toen stikstof nog geen problemen opleverde, was alles goed. Waarom veranderen? Omdat de hoeveelheid stikstof in onze leefomgeving gedurende de tijd dus te groot werd. De urgentie om te handelen zou gevoeld moeten worden. Het eerste wat een conservatieve persoon denkt in zo’n situatie is dat het niet waar is, in de tweede plaats dat het wel mee zal vallen en in de derde plaats dat als hij/zij wel iets van meegaat in de erkenning, er teveel moet worden veranderd, wat voor hem/haar neerkomt op inleveren, waar ze helemaal geen zin in hebben. Traineren dus.

Vroeger was alles beter is dan ook een gevleugelde uitspraak van een conservatief. En ook progressieve mensen zullen dit helaas vaak moeten erkennen, maar zij beseffen dat de tijd niet kan worden teruggedraaid en we door de omstandigheden met een nieuwe werkelijkheid te maken hebben. Wetenschappelijk stellen ze vast dat er moet worden ingegrepen om onze wereld nog leefbaar te houden. De conservatieve medemens gaat dan wappiegedrag vertonen en wetenschappelijke conclusies ontkennen of betwisten, of complottheorieën bedenken waarbij bijvoorbeeld vreemde reptielen de macht willen grijpen.

In mijn ogen bestaat fixatie niet als het om de wereld en de mensheid gaat. Telkens ontstaat er een nieuwe werkelijkheid, die helaas vaak zeker niet beter is dan de vorige. De spelregels veranderen dus voortdurend, vaak nog aangewakkerd door de voortschrijdende techniek. Afgelopen weken was er discussie over artificial intelligence: de ontwikkelingen gaan te snel en de regelgeving kan dit niet bijbenen. Er zou een pauze van de ontwikkeling moeten worden genomen. In mijn ogen is deze optie gelijk aan het stilzetten van de aarde. Dit kan gewoon niet. Er zijn zoveel plaatsen in de wereld waarop deze ontwikkelingen plaatsvinden, en er zijn ook zoveel belangen, dat dit niet te doen is. En juist omdat de regelgeving het niet kan volgen, gaat dit dus ook niet gebeuren.

Natuurlijk zou men bepaalde veranderingen moeten temporiseren om te voorkomen dat de boel op hol slaat, maar stilzetten kan gewoon niet. Men kan wel krachten bundelen om mondiale problemen het hoofd te bieden. Het ontkennen van het probleem brengt je alleen op achterstand. Kijk maar eens hoe snel er geneesmiddelen waren om COVID te bestrijden. Helaas blijkt de reden achteraf toch, dat de inspanningen zijn geleverd om er zelf – de farmaceutische industrie- beter van te worden, en dat het dienen van de mensheid duidelijk op de tweede plek bleek te staan.

De conservatieve medemens is dus niet ergens vóór, maar vooral tegen.
Conservatieven komen voor aan de rechterzijde van het politieke firmament, zoals JA21, de PVV, de FvD en nieuwkomer BBB, maar ook links: de SP. En in het midden doen de oorspronkelijke religieuze partijen ook mee. Helaas kun je met deze partijen de oorlog niet winnen, want eigenlijk weten ze alleen waar ze tegen zijn en zullen veranderingen blokkeren of traineren.
In het stemhokje hoor je te kiezen op partijen met ideeën waar de wereld naar toe gaat. Kop op en gaan voor die banaan. Maar niet achteruitkijken en stemmen op partijen die niets willen: dat werkt niet. Helaas stemmen we wel massaal op deze ‘tegenpartijen’, bang dat we iets in moeten leveren. In een wereld waar alles verandert wil de meerderheid blijkbaar dat alles stil blijft staan: ontkennen van het probleem. Laten we de koppen in het zand steken. Ben benieuwd hoeveel zuurstof daar is.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht