Vuurwerkverbod komt er nooit

Wat gaan we doen nu er weer doden zijn gevallen en er bijna 200 hulpverleners zijn verwond door vuurwerk met oud en nieuw? Iedereen spreekt er schande van, maar ik zal u gerust stellen: we gaan niets doen. PVV,VVD en BBB zijn oerconservatief en als de dood dat de bevolking hun traditionele speeltjes worden afgepakt. De traditie om vuurwerk af te steken met oud en nieuw door particulieren is echter nog niet zo oud. Het is opgekomen in de jaren 60. Maar het geheugen van een gemiddelde inwoner van ons land is met het wegbezuinigen van geschiedenislessen erg kort. Afblijven dus, vindt de coalitie die mogelijk gevormd gaat worden na de ruk naar rechts in november 2023. De partij met de meeste boter op het hoofd over dit onderwerp is de partij van Omtzigt. Die vindt dat we veel meer moeten handhaven. De gemiddelde agent heeft met de veelzijdige en complexe regelgeving rondom vuurwerk geen idee waar hij aan moet beginnen met handhaven, behalve als ze vuurwerk naar zijn collega’s gooien. En aangezien het aantal vuurwerk gebruikers veel groter is dan het aantal handhavers zal een agent het wel uit zijn hoofd halen om werkelijk op te treden. Vooral omdat hij of zij zelf in gevaar komt. Om echt te handhaven is een veelvoud aan inzet nodig. Wie gaat dat betalen en zijn er überhaupt wel genoeg dienders?

Elke gemeente heeft zo zijn eigen regels. Stoer bepalen sommige gemeenten dat het verboden is om vuurwerk af te steken, maar weten al bij voorbaat dat van dit verbod niets te merken zal zijn. Vaak beslist dit de burgemeester die als hoofd van de veiligheid verantwoordelijk is voor zijn gemeente. Ze zeggen daarbij dat het verbod een signaal is dat het anders moet. Wat ze niet doen is het verbieden van verkoop van vuurwerk. Dan moeten ze namelijk langs de gemeenteraad en gezien de conservatieve samenstelling hiervan is het dus kansloos dat verkoop aan banden wordt gelegd. Helpen doet zo’n verbod dus totaal niet. Er wordt geen rotje minder afgestoken. En de boa ‘s en politie geven zelf ook al aan dat ze niet gaan handhaven. Ze zijn met veel te weinig mensen en brengen zichzelf liever niet in gevaar.

Zeker in de grensgebieden waar je in het buitenland vrijelijk vuurwerk met de kracht van explosieven kunt aanschaffen zul je van vuurwerkverboden niets merken.
Traditioneel toeteren er weer politiechefs en medici voor- en achteraf dat het nu eens afgelopen moet zijn met vuurwerk laten afsteken door particulieren. Droom maar lekker verder want de gemiddelde Nederlander heeft inmiddels met vuurwerk geen oog meer voor zijn naasten, huisdieren, milieu, gevaren etcetera; we zijn al jaren betutteld en we laten onze speeltjes niet meer afpakken door die linkse bestuurders.

De oplossing is natuurlijk een Europees vuurwerkverbod. Dat komt er nooit. Dan maar een landelijk vuurwerkverbod. Gezien het politieke klimaat komt dat er dat ook niet. Bovendien moeten we dan de grenzen gaan afsluiten, want anders wordt de instroom van vooral zwaar vuurwerk mogelijk nog veel groter en neemt het probleem alleen maar toe.
Nee, simpeler is om vuurwerk in de breedste zin van het woord als een wapen te zien. Formeel valt illegaal vuurwerk onder categorie 2 van de wettelijke beschrijving van wapens, maar aangezien zelfs deskundigen uiterlijk het verschil niet kunnen zien tussen legaal en illegaal vuurwerk is handhaving een illusie.
De wettelijke gedoogconstructie om vuurwerk toe te staan is de ‘Wet explosieven voor civielgebruik’. Daarin staan allerlei regeltjes waaraan civiel vuurwerk moet voldoen. Totaal onwerkbaar voor de agent op straat. Laat een rechter bepalen dat door de situationele omstandigheden deze wet niet te handhaven meer is en buiten gebruik moet worden gesteld. Daarmee valt dus alle civiel vuurwerk onder categorie 2 van wat wapens zijn. Dan is bij overtreding een straf mogelijk van maximaal 4 jaar gevangenisstraf of €45.000 boete. En het heeft als bijeffect dat bezit, verkoop en gebruik illegaal is. Elke vuurwerkknal is dan dus illegaal. Voor de handhaving ook een stuk gemakkelijker.
Ook dit zal de verstokte vuurwerk afsteker aanvankelijk niet tegenhouden, totdat er een paar mensen in zijn omgeving daadwerkelijk met de consequenties van deze regels wordt geconfronteerd en zwaar in de problemen komen.
Ik beloof je echter dat deze gerechtelijke uitspraak er niet komt.
Ik vrees dat veel van de lezers van mijn column het helemaal niet eens zijn met mijn rigide standpunt over particulier vuurwerk. In hun ogen is de regelgeving al streng genoeg en moeten vooral de mensen zelf discipline opbrengen om zich aan de regels te willen houden. Niets doen dus. Ik kan nu al een artikel schrijven over de vuurwerk situatie volgend jaar: wederom veel gewonden en wellicht doden en roeptoeterende medici en politiechefs die een verbod af willen dwingen.
Slaap maar lekker verder.

KLIK OP ONDERSTAANDE KNOP OM DE MIJMERING TE BELUISTEREN

Beoordeel dit bericht